DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S. Malić, I. Anić, M. Oršanić: UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA PROTUEROZUSKE Šumarski liši SUPLLMLNT (2005), 17-30
Topić, V., 1996: Utjecaj različitog biljnog pokrova na
zaštitu tla od erozije. U: B. Mayer (ur.), Unapređenje
proizvodnje biomase šumskih ekosustava,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut, Jastrebarsko, 361-364, Zagreb.


Top i ć, V, 1995: Utjecaj šumske vegetacije na suzbijanje
erozije u bujičnim slivovima mediteranskog
područja Hrvatske. Šumarski list CXIX (9-10):
299-304, Zagreb.


Varallyay, G., 1998: Climate changes and soil processes.
U: M. Maccljski, Prilagodba poljoprivrede
i šumarstva klimi i njenim promjenama, zbornik
radova, HAZU, 5-16, Zagreb.


Vidaković, M., A. Krsti nić, 1. Trinajstić, Ž.
Borzan, J. Gračan, N. Komlenović, J.
Martinović , 1984: Prikaz dosadašnjih istraživanja
na problematici biološke sanacije erozije
na području izvorišta Une i na području Istre.
Vodoprivreda, 1-23, Zagreb.


Zezulka , 1915: Proreda posavskih hrastika. Šumarski
list XXXIX (1-2): 24-37, Zagreb.