DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 246     <-- 246 -->        PDF

D. Huška, L. Jurik, L. Tutošova: ŠUMA KAO VAŽAN DIO ZDRAVOG KRAJOBRAZA Šumarski list SUI´l.l-.MI-NT (201)6). 244
ŠUMA KAO VAŽAN DIO ZDRAVOG KRAJOBRAZA


D. HÜSKA, L. JURIK, L. TATOŠOVA
SAŽETAK: Stabilnost prirodnih ekosustava je funkcija stabilnosti pojedinih
elemenata prirode i njihovih međusobnih interakcija koji su izloženi prirodnim
i antropogenim utjecajima. Prirodni i antropogeni utjecaji nisu stabilni, oni su
podložni vremenskim i kvantitativnim promjenama.


Najvažniji elementi - vanjski i unutarnji - u ovom procesu predstavljaju
prirodni okoliš sa svojim prirodnim osobinama te vanjski okoliš, u kojemu
najvažniju ulogu imaju klimatski parametri područja i posljedice prouzročene
socio-ekonomskim utjecajima.


U uvjetima šumskog krajobraza, voda u svim oblicima i njezin utjecaj kroz
ljudsko djelovanje sudjeluje u najvećoj mjeri u devastaciji prirodnog okoliša
(erozija). U radu se opisuju destruktivni učinci vode nastali uslijed prirodnog
ili namjernog površinskog otjecanja i promjena ravnoteže (vremenske i kvantitativne)
u šumama.


FOREST AS AN IMPORTANT PART OF A HEALTHY LANDSCAPE


D. HÜSKA, L. JURIK, L. TATOŠOVA
SUMMARY: The stability of landscape ecosystems is the function of the
stability of individual landscape elements and their mutual interactions,
which are influenced by natural and anthropogenic impacts. Natural and
anthropogenic impacts are not stable; on the contrary, they are subject to time
and quantitative changes.


Natural environment with its natural characteristics is the most important
external element in this process, in which climatic parameters of an area and
the consequences caused by socio-economic influences play a crucial role.


In a forest landscape, water in all forms participates to a high degree in
the devastation of natural environment (erosion). The paper deals with destructive
effects of water in the form of natural or induced surface runoff and
changes in the balance (time and quantity) of woodlands.