DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 13/2005 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZLAGANJE NA ZNANSTVENOM SKUPU - PRESENTATION AT THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM Šumarski list - SUPI.EMENT (2005), 17-30
UDK 630* 228 + 116


UZGOJNI ZAHVATI U FUNKCIJI POBOLJŠANJA
PROTUEROZIJSKE I VODOZAŠTITNE ULOGE ŠUMA


SILVICULTURAL TREATMENTS AIMED AT IMPROVING
THE ANTI-EROSION AND WATER-PROTECTIVE ROLE OF FORESTS


Slavko MATIĆ*, Igor ANIĆ**, Milan ORŠANIĆ**


SAŽETAK: Dvije su glavne grupe uzgojnih zahvata u šumama: njega i
pomlađivanje. Njega šuma ima zadaću oblikovanja i održavanja šumske
sastojine s optimalnom strukturom u prirodnim i neporemećenim stanišnim
prilikama. Takve uvjete nužno je održavati tijekom cijelog života sastojine, u
svim fazama njezina razvoja. Njegom se utječe na sastojinsku strukturu i stanište.
Njegovan šumski ekosustav u stanju je optimalno ispunjavati gospodarsku
i općekorisne funkcije (ekološke i socijalne). Protuerozijska i vodozaštitna
funkcija među najvažnijim su ekološkim funkcijama koje njegovan šumski
ekosustav ispunjava.


Prilikom pomlađivanja šume temeljni je zadatak sačuvati šumsko tlo od
nepovoljnih utjecaja koji mogu izazvati degradacijske procese. To se postiže
zaštitom tla trajnim sklopom krošanja šumske sastojine. Zato pomlađivanje
šume treba obavljati pod zastorom krošanja, metodama oplodnih sječa ili
prebornih sječa. Preporučuje se uporaba metoda pomlađivanja na malim pomladnim
površinama.


Hrvatsko šumarstvo od svoga nastanka razvija prirodni pristup šumi koji
uključuje prirodno pomlađivanje šuma uz primjenu metoda pod zastorom
krošanja i održanje optimalne strukture šumske sastojine njegom. Tako se
došlo do visokog stupnja prirodnosti šuma koje dobro ispunjavaju gospodarske
i općekorisne funkcije. To je jedan od razloga stoje hrvatsko šumarstvo za
sve šume dobilo certifikat o ekološkoj proizvodnji drva za tržište. Značajna je
činjenica da Hrvatska spada među zemlje bogate pitkom vodom. Šume koje su
nastale i njegovane po načelima Zagrebačke škole uzgajanja šuma su jedan
od glavnih razloga tako dobrog stanja.


Negativne promjene u okolišu šuma često otežavaju ispunjenje gospodarskih
i općekorisnih funkcija šuma. Stoga je nužno posvetiti pozornost prilagodbi
njege i pomlađivanja šuma u promijenjenim prilikama okoliša.


K Ij u č n e r ij eči: uzgajanje šuma, općekorisne funkcije šuma, protuerozijska
uloga šume, vodozaštitna uloga šume


UVOD - Introduction


Uzgajanje šuma daje odgovor na pitanje kako pogospodarenja.
Ciljevi gospodarenja šumama u Hrvatstupati
sa šumskom sastojinom da bi ispunila ciljeve skoj su osigurati:


- stabilnost ekosustava
Akademik Slavko Matić, Akademija šumarskih znanosti,
Trg Mažuranića 11, HR- 10000 Zagreb održanje i poboljšavanje općekorisnih funkcija


* Doc. dr. se. Igor Anić, Doc. dr. se. Milan Oršanić, šuma
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za uzgajanje šuma, pp 422, HR - 10002 Zagreb - potraj no gospodarenje