DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 98     <-- 98 -->        PDF

vrste europskih jasena, a uključivala su testove provenijencija
i potomstava. Utvrđeno je da su većina kvantitativnih
svojstava i fenoloških opažanja za svojstva listanja
ovisna o staništu, uz značajno prisutnu interakciju
genotip x okoliš (GEI). U sklopu projekta predviđeno je
i tiskanje priručnika za vrste europskih jasena uz procjenu
njihove otpornosti na bakterijski rak.


B. de Cuyper (Belgija) dao je sumarni prikaz dobivenih
rezultata istraživačkog europskog projekta
RAP, a odnosio se na karakterizaciju genetske raznolikosti
i genetske strukture populacija običnog jasena
(Fraxinus excelsior). Osim razvoja molekularnih tehnika
u sklopu projekta, kod sedam partnera su osnovani
testovi s ukupno 32 europske provenijencije. Prvi rezultati
pokazuju značajnu varijabilnost u listanju sa
značajno prisutnom interakcijom između provenijencija
i staništa. Sjeverne i zapadne provenijencije iz Danske,
Irske, Litve i V. Britanije su kasnolistajuće, za razliku
od južnih i istočnih provenijencija koje karakterizira
rano listanje.
Tijekom rasprave u sklopu rada mrežnog plana
utvrđeni su osnovni kriteriji i zahtjevi koje mora ispunjavati
konzervacijska jedinica (CU) za pojedinu vrstu.
U prijedlogu njihova opsega, za buduću mrežu konzervacijskih
jedinica kod pojedine vrste, definiran je najmanji
broj (od 20) konzervacijskih jedinica uz minimalne
zahtjeve da svaka sadrži pedeset stabala koji
nisu u srodstvu, kako bi se očuvala prirodna evolucija
sastojine. Kod većine europskih zemalja pojavit će se
problemi s vlasništvom konzervacijskih jedinica (dugoročno
je prednost državnog vlasništva), kao i odnosa


osa


između propisa o zaštiti prirode i njihova korištenj


ja u


operativne šumarske radove, a što uključuje sjemenske
sastojine. Za ove tipove objekata značajna je i procedura
njihova osnivanja i provođenje višegodišnjeg monitoringa
u njima.


J. K o s k el a (IPGRI) obavijestio je predstavnike
zemalja i sudionike da su donešene nove regulative
Europske unije o genetskim izvorima u agronomiji
(EC No 870/2004), u što su uključeni šumski genetski
izvori s ciljevima na očuvanju, stvaranju kolekcija, njihovoj
primjeni, dokumentaciji i evaluaciji. Budžet će
za tri godine iznositi 10 milijuna €, a raspravljalo se o
prijedlogu da predstavnici mrežnih planova sudjeluju u
zajedničkim projektima. U provedbi je pisanje prijedloga
za pristup sredstvima prema uvjetima natječaja iz
programa AGRI Gen Res 2005, s krajnjim rokom prijave
do 30. rujna 2005. godine.
Sudionici su također predlagali prioritete u budućim
istraživanjima i razmijenili iskustva pojedinih zemalja
sudionica u korištenju javnog mijenja, kao bitnog
čimbenika u popularizaciji očuvanja genetskih izvora
šumskog drveća.


Sudionici su posjetili litice Mona, jedinstvenog prirodnog
fenomena i terenske objekte na kojima smo bili
upoznati s gospodarenjem konzervacijskim jedinicama
i klonskim plantažama nekih vrsta listača (Fraxinus
excelsior, Tilia cordata, Alnus sp. i dr.). Sastanak je završio
prihvaćanjem završnog izvješća i donošenjem zaključaka
te odabirom mjesta za sljedeći sastanak.


Doc. dr. sc. Davorin Kajba


POSJET PODUZEĆU BAVARSKE DRŽAVNE ŠUME I SUDJELOVANJE
NA 62 SKUPŠTINI NJEMAČKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Akademik Slavko Matić, predsjednik HŠD-a, Hranislav
Jakovac, dipl.ing., tajnik i mr. sc. Josip Dundović,
dopredsjednik, sudjelovali su od. 14. do 18. rujna
na 62. skupštini Njemačkoga šumarskog društva. Na
putovanju za Weimar (Thuringen) gdje se održavala
Skupština, posjetili smo poduzeće Bavarske državne
šume u Regensburgu.


Tom prigodom upoznao nas je DI Reinhardt Heft,
član Uprave podzuzeća Bavarske državne šume o reformama
šumarstva u saveznim zemljama Njemačke, s
posebnim naglaskom na novu organizaciju poduzeća
Bavarskih državnih šuma od 1. srpnja 2005. godine.


Nakon temeljitih promjena pravnog oblika u šumovitim
europskim državama:


1992. godine u Švedskoj,


1994. godine u Finskoj iz uprave u državno poduzeće,


1998. godine u Austriju u dioničko društvo,


također i u Njemačkoj počevši od 1999. godine dolazi
do strukturalnih promjena zemaljskih šumskih
uprava.
Ove promjene išle su vrlo brzo. Još pd 1999. godine
sve zemaljske šumske uprave bile su režijska poduzeća,
a danas su to još samo Baden – Wurtemberg i Thuringen
(do 1. 10. 2005.).


Među prvima dogodile su se organizacijske promjene
u: zemaljsko poduzeće u Saar-u, Hessen-u i
Sachsen-u. Zatim, preoblikovanje Schleswig – Holstein
u poduzeće posebne imovine. Do promjene s još
većom samostalnošću iz zemaljske šumske uprave u
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Otvaranje poduzeća Bavarske državne šume 1. srpnja
2005. godine u Regensburgu, slijeva Karl Tschacha (član
Uprave), Annabell Neubauer (bavarska kraljica šume),
državni ministar Josef Miller, Reinhard Neft (član Uprave)
i dr. Rudolf Freidhager (predsjednik Uprave Bavarskih
državnih šuma)


novi pravni oblik poduzeće prema zavodu javnog
prava u Niedersachsen, Mechklenburg – Vorpommern
i Bayern.


Nakon 250-godišnje tradicije organiziranog gospodarenja
državnim šumama došlo je do reforme šumarstva
i u Bavarskoj. Temelj reforme bio je odvajanje iz
dosadašnje Jedinstvene šumske uprave u šumsku
upravu s državnim ovlastima, savjetovanje i poticaj u
jedno poduzeće Bavarske državne šume sa zadatkom
gospodarenja bavarskim državnim šumama. To je
najveće šumsko poduzeće u Srednoj Europi. Isto gospodari
sa 720 000 ha šuma i 85 000 ha šumom neobraslog
zemljišta (na promjer: tresetište, vodotoci i
bare, te kamenjari). Vlasnik državnih šuma je Slobodna
država Bavarska, koja je bespltno ustupila
državne šume na korištenje poduzeću Bavarske državne
šume (BDŠ). Sa 5 mil. m3 godišnje proizvodnje
ostvaruje prihod od 250 mil. EUR-a.


Organizacija poduzeća


Sjedište poduzeća je Direkcija u Regensburgu te 41
regionalni šumarski pogon sa 558 šumskih revira i
više međuregionalnih organizacijskih jedinica. Šumski
pogoni neposredno su podređeni Upravi poduzeća.
Komunikacije u poduzeću su jasne i kratke, a odgovornost
voditelja najjača je na mjestu dnevnog posla.


U prosjeku, šumski pogoni imaju 12 do 18 šumskih
revira i odgovorni su za 15 000 do 30 000 ha državnih


Slika 2. Organizacija poduzeća Bavarskih državnih šuma


šuma ili 120 000 do 150 000 m3 godišnjeg etata. U šumskom
pogonu zaposlena su dva zaposlenika u upravi
šumskog pogona, voditelj biroa, dva do pet ostalog
režijskog osoblja te revirnici i šumski radnici. U svakom
šumskom pogonu uređeno je “servisno mjesto”,
čiji je zadatak ponajprije središnje upravljanje ulozima
šumskih radnika i poduzetnika. Uprava šumskog pogona
odgovorna je za budžet i za izvršenje naturalne
proizvodnje. Načelno je sveukupno odgovorna za: razmjenu
informacija s Upravom poduzeća, upravljanje
kadrovima u šumskom pogonu, ukupnu organizaciju
pogona, izvršenje načela uzgajanja šuma, državnih lovišta
i odnose s javnošću.


Direkcija se sastoji od Ureda Uprave, pet stručnih
područja djelovanja i interne revizije. Interna revizija
je decentralizirana. Dr. Rudolf Freidhager predsjednik
Uprave nadležan je za područja “Drvo, tehnika i logistika”
i “Ostala poslovna polja i nekretnine”.


Reinhardt Neft, dipl. ing. šum., član Uprave nadležan
je za područja “Uzgoj, zaštita prirode i lov” i “Međuregionalne
zajednice”.


Karl Tschasha, dipl. oec., član Uprave nadležan je
za područja “Financije, računovodstvo i Controling” i
“Kadrove i organizaciju”.


Zaposlenici u poduzeću BDŠ uglavnom su došli iz
Bavarske šumske uprave. Izbor kadrova za poduzeće
BDŠ uslijedilo je putem javnog natječaja i razgovora
sa svim činovnicima i namještenicima.


Poduzeće BDŠ sa 2 840 zaposlenika danas je najveći
poslodavac u šumarstvu Njemačke!
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika 3. Sudionici 62. skupštine u ugodnom modernom ambijentu
u Weimarhali


Iz Regensburga otputovali smo u Weimar na 62.
godišnju skupštinu Njemačkog šumarskog društva,
koja je održana od 15. do 18. rujna 2005. godine u
Weimarhali pod motom “Šuma pokreće”. Njemačko
šumarsko društvo je krovna udruga zemaljskih šumarskih
društava s ukupno 8 000 članova.


U radnom dijelu Skupštine oko 1 000 sudionika
izabrali su novo predsjedništvo i dr. Antona Hammera
za novog predsjednika te donijeli odluku da će 63.
Godišnja skupština biti u Baden – Wurtebergu 2007.
godine! Skupštinu je nastavio voditi i u drugom dijelu
Skupštine Grof Hennig von Kanitz, dosadašnji predsjednik
Njemačkog šumarskog društva, koji je otvorio


62. Godišnju skupštinu, a pozdravne riječi sudionicima
i gostima uputili su:


Alexander Muller, predstavnik Saveznog ministarstva
za zaštitu, prehranu i poljoprivredu iz Berlina,


Dieter Althaus, predsjednik Vlade Slobodne države
Thuringen, te


Stefan Wolf, gradonačelnik Weimara.
Svečano predavanje “Šuma pokreće” održao je dr.
Hans Jegermann, voditelj Odjela za okoliš i sport iz
Njemačke udruge za sport.


Slika 4. Dosadašnji predsjednik Hennig grof von Kanitz (lijevo)
predaje dužnost novom predsjedniku Njemačkoga šumarskog
društva dr. Antonu Hammer-u


Zaslužnim članovima podijeljene su plakete Bernhaed
– Eduard – Frenow i odličja Lorenz – Wappes.


Nakon koncerta Policijskog orkestra Slobodne države
Thuringen s Big Band Sound, održan je FORUM
s diskusijom na temu “Otvoreni prozor u trendu –
njemačke šume – ulaz slobodan?”


Nakon FORUMA Alexander Bottiger, voditelj
Odjela za odnose s javnošću u Tirigenskom zavodu za
šume, lov i ribolov, upoznao nas je o novoj organizaciji
Tiringenske šumske uprave nakon reorganizacije od


1. listopada 2005. godine .
Ukupna površina šuma u Thüringenu iznosi
542.728 ha, što odgovara jednoj trećini površine savezne
zemlje; od toga na državne šume otpada 37 %,
privatne šume 38 % (207.047 ha), komunalne šume
16 % (87927 ha) i treuhand šume 4% (24106 ha). Godišnji
etat iznosi oko 2 mil. m3. Thirigenska šumska
uprava gospodari s oko 200.000 ha državnih šuma, ali
prema zakonu o šumama ima i nadležnost i ovlasti
preko šumarija i na oko 543.000 ha šuma svih ostalih
šumovlasnika. Također ima i zadaće koje proizlaze iz
zakona o lovu i zakona o ribolovu.
Tiringenska šumska uprava ima dvostupanjsku organizaciju:
28 šumarija i 300 revira (a do 30. 9. 2005. bilo
je 46 šumarija i 371 revir). U okviru Ministarstva poljoprivrede,
zaštite šuma i okoliša Thuringena u Odjelu 2
Zaštita prirode i šumarstvo, nalazi se Direkcija.


Isti dan navečer, za sve goste i uzvanike održan je
prijem kod predsjednika Vlade Slobodne države Thuringen
u Weimarhali, gdje smo se upoznali i s novim
predsjednikom Njemačkog šumarskog društva i novim
predsjednikom Bavarskog šumarskog društva, te gostima
iz Finske i Austrije.


Idućeg dana u Weimar hali od 830 do 1630 sudjelovali
smo na šest (seminari 1, 2, 3, 7, 8, 9) od devet stručnih
seminara.


Seminar 1. Restrukturiranje zemaljskih šumskih uprava


– kuda se ide?
Tema 1. Koje će zadaće država i u buduće imati?
Tema 2. Je li jedinstvena šumska uprava
još suvremena?
Tema 3. Što dolazi sljedeće – organizacijski modeli
za 21. stoljeće?
Seminar 2.Kartelsko pravo – kako dalje?
Tema 1. Posljedice za državna šumska
poduzeća


Tema 2. Novi koncept za komunalne i


privatne šume – šanse za usluge u


šumarstvu?


Tema 3. Različite perspektive za drvnu
industriju


Seminar 3.Nova poslovna polja u šumarstvu
Tema 1. Ekološke točke – Što je to?
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Organizacija Tiringenske zemaljske šumske uprave
Nova organizacija Tiringenske zemaljske šumske uprave od 1. listopada 2005. godine


Organizacija Tiringenske zemaljske šumske uprave


28 Šumarija, površine od 16 000 do 21 000 ha,
prosječno 18 000 ha
300 revira, površine od 1 200 do 2 100 ha,
prosječno 1 600 ha


Kriteriji za određivanje površine revira:


Etat državnih šuma


Površina šuma privatnih i komunalnih
šumskih pogona po ugovorenim obvezama
šumsko-tehničkog pogona


Površina šuma na kojima se ispoljavaju
važne državne zadaće putem
savjetovanja i brige


Arondacij a površina


Udio površine šuma bjelogoričnih /
cmogoričnih


Oblik terena i stupanj intenziteta
šumovitosti


Pojedini posebni zadaci kao vođenje
šumskih kuća za mlade, vođenje poslova
šumskotehničkog pogona i dr.
4 težišta šumarije ( 1 šumarija za svaku plansku regiju, FFH management, FFH monitoring, odnosi s javnošću)
FFH – flora, fauna, habitat – po smjernicama EU
Slika 5. Nova organizacija Tiringenske zemaljske šumske uprave (od. 1. 10. 2005.)


Tema 2. Voda – proizvod šume Seminar 4. Sretni su šumari njega šume – smišljene inTema
3. Odmor, zdravlje, sport vesticije ili radovi, koji se izvode iz ljubavi,
Je li to tržište? a nisu nužni za šumu i ne donose profit?
655