DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 95     <-- 95 -->        PDF

ekosustavima. Istraživanja su usmjerena na modele
održivog gospodarenja šumskim sustavima za očuvanje
biološke raznolikosti u novonastalim uvjetima.


Istraživanja su vršena u Liguriji u provinciji Savona,
na lokaciji koju obilježavaju požari velikog intenziteta.
Unutar te zone odabrane su površine za istraživanje
po sljedećim kriterijima:požar velikih dimenzija (preko 100 ha), s jakim intenzitetom
koji je obuhvatio i krošnje stabala uzrokujući
različite stupnjeve oštećenja i

prisutnost različitih tipova vegetacije obuhvaćenih
požarom.
Analizirani su svi požari koji su se dogodili u razdoblju
od 1996. do 2003. g. na dvije površine gdje su
se požari događali i na jednoj površini sličnog florističkog
sastava gdje požara nije bilo u posljednjih nekoliko
desetljeća. Dati su detaljniji opisi požara, klimatskih
uvjeta u vrijeme požara, mogući uzroci, dužine
trajanja, intenzitet požara te opis strukture vegetacije.
U vremenu od kolovoza do prosinca izvršena je evidencija
svih živih stabala i grmlja i izvršena mjerenja
promjera (na 1,30 m visine) svih debljih od 3 cm te količinska
evidencija mrtve drvne mase.


Vegetativno stanje mjerenih živih stabala i grmova
(po vrstama) podijeljeno je u 4 kategorije u odnosu na
oštećenja prouzrokovana požarom:neoštećene biljke,

lagano oštećene,
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVIoštećene ijako oštećene.
Mrtva stabla (stojeća i ona na zemlji) evidentirana
su po vrstama i dimenzijama. Svi su podaci analizirani
pomoću uporabe softwara SPPA 2,0 (HAASE, 2001).
Ustanovljeno je da se vegetacija unutar opožarenih površina
spontano obnavlja, a dinamika te obnove u mediteranskom
ekosustavu ovisi o mehanizmima regeneracije
prisutnih vrsta (obnova sjemenom i vegetativno).
Obnovu osiguravaju uglavnom otpornije vrste,
jače izbojne snage iz panjeva.


Na temelju snimljenih podataka računati su različiti
indeksi za procjenu specifične i strukturalne raznolikosti:indeks različitosti,

indeks dominantne vrste i

indeks jednakosti.
Ovi indeksi daju uvid u stanje biološke raznolikosti
i objektivno sagledavanje učinka vatre i evolucije ekosustava
poslije požara.
Primijenjena metodologija istraživanja prikazuje
objektivan učinak požara na pojedina gledišta biološke
raznolikosti i doprinosi stvaranju informativne osnove
za određivanje prikladnih smjernica gospodarenja za
svaki pojedini slučaj.


Frane Grospić


IZVJEŠĆE S PETOG SASTANKA EUFORGEN MREŽNOG PLANA
ZA OČUVANJE GENETSKE RAZNOLIKOSTI ČETINJAČA
održanog od 7 - 9. travnja 2005. godine - LARNACA, CIPAR


U organizaciji Međunarodnog instituta za biljne genetske
resurse (IPGRI) od 7. do 9. travnja 2005. godine
održan je na Cipru Peti sastanak EUFORGEN (European
Forest Genetics Resources Programme) mrežnog
plana za očuvanje genofonda četinjača (prvi sastanak u
III fazi). Na sastanku su sudjelovali predstavnici 24 europske
države.Za fazu III izabrano je novo vodstvo mrežnog
plana: B. Fady iz Francuske kao voditelj i A. Pfeirrer iz
Irske kao zamjenik voditelja. EUFORGEN koordiator,


J. Koskela predstavio je ciljeve i planirane aktivnosti
za njihovo ostvarenje tijekom faze III, koja je započela
u siječnju 2005. godine. Ciljevi su:
:
Unaprijeđenje i poticanje praktične primjene očuvanja
genofonda i pravilnog korištenja genetskih
resursa kao sastavnog dijela održivog gospodarenja
šumama;


2.
Omogućavanje daljnjeg razvoja metoda za očuvanje
genetske raznolikosti europskih šuma i
3.
Prikupljanje, usporedba i razmjena važnih informacija
o šumskim genetskim izvorima u Europi.
Predstavljena je i nova struktura mrežnih planova u
fazi III.
Zemlje su prema geografskoj pripadnosti podijeljene
u četiri radne grupe:
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 96     <-- 96 -->        PDF

1.
Srednja i istočna Europa (Češka, Mađarska, Poljska,
Slovačka i Slovenija),
2.
Mediteranska regija (Bugarska, Hrvatska, Cipar,
Francuska, Italija, Grčka, Srbija i Crna Gora, Španjolska
i Portugal),
3.
Sjeverna Europa (Estonija, Finska, Island, Litva,
Norveška i Švedska) i
4.
Zapadna Europa (Austrija, Irska, Njemačka i
Velika Britanija). Unutar svake od radnih grupa
održane su prezentacije izvješća o ostvarenom
napretku i održanim aktivnostima pojedinih zemalja
u razdoblju od prethodnog skupa, a zatim je
izrađeno zajedničko izvješće, te su četiri izvješća
predstavljena u plenarnom nastavku održavanja
skupa.
EUFORGEN koordinator J. Koskela izvijestio je o
publiciranju tehničkih smjernica za očuvanje genofonda
pojedinih vrsta četinjača. Do sada su izdane tehničke
smjernice za osam vrsta: Picea abies, Pinus pinaster,
Pinus brutia/P. halepensis, Abies alba, Pinus peuce,
Pinus nigra, Pinus pinea i Pinus sylvestris, a do
kraja 2005. godine bit će tiskane i smjernice za Larix
decidua, Pinus cembra i Pinus leucodermis.


Sudionici su podijeljeni u tri radne grupe, prema
prethodno navedenim ciljevima u fazi III. U nastavku,
odnosno većem dijelu sastanka, diskusije su vođene


Slika 1. Pinus nigra ssp. pallasiana, Nacionalni park Troodos,
Cipar.


unutar tih radnih grupa, a zatim su na plenarnom dijelu
skupa o radu podnesena izvješća pojedinih grupa.


Održan je seminar o očuvanju i gospodarenju šuma
na Cipru. Teme su bile:


1.
Očuvanje šumskih genetskih izvora (predavač A.
Christou),
2.
Biološka raznolikost šuma (K. Kyriakou) i
3. Šumski požari (C. Papageorgiou). P. Alizoti, predstavnica
Grčke, kao zemlje koja je po prvi puta bila
na sastanku, i to u statusu promatrača, ukratko je
predstavila grčko šumarstvo i rezultate novijih istraživanja
na četinjačama. B. Fady održao je izlaganje
pod naslovom “Biološka raznolikost četinjača:
postoji li specifičnost Sredozemlja?”. L. Ackzell
održao je izlaganje: “Promjene u razmišljanju o
očuvanju genofonda šumskog drveća u Švedskoj”.
Poludnevna ekskurzija održana je na nekoliko lokaliteta
u središnjem dijelu Cipra


ipra:
Šumarija Nacionalnog parka


unutar


Troodos


Sanacija rudnika azbesta


Ex-situ očuvanje genofonda Cedrus brevifolia i Ju


niperus excelsa


celsa
Centar za posjetitelje Nacionalnog parka Troodos
Šumarski fakultet


Slika 2. Sudionici 5. sastanka EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje
genetske raznolikosti četinjača.


Za sljedeći sastanak EUFORGEN mrežnog plana
za očuvanje genofonda četinjača, u jesen 2006. godine,
izabran je Island.


Nakon sastanka putem interneta nastavljen je rad
sudionika unutar triju radnih grupa, članovi radnih
grupa međusobno komuniciraju i razmjenjuju prijedloge,
a koordinatori imaju zadatak na sljedećem sastanku
izvijestiti o napretku i rezultatima rada.


Doc. dr. sc. Marilena Idžojtić