DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Pretežiti se broj referata bavi najvećom cjelovitom obrađuju praksa i rezultati istraživanja njege sastojina i
šumom hrasta lužnjaka Hrvatske, područjem Spačve pomlađivanja (uključujući uzgoj bilja), te problemi zana
istoku Slavonije. Površine 40.000 ha. Ovo autohštite
šume. Detaljno se raspravlja o pitanjima kvalitete
tono područje hrasta, južno od grada Vinkovaca, pokrii
prodaje drveta.


va 1/5 ukupne hrastove površine Hrvatske. Hrast je
ovdje dominirajuća vrsta drveća u mješavini s ostalim
listopadnim drvećem: 69 % lužnjaka (Quercus robur),
14 % poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia), 12 %
graba (Carpinus betulus) i 5 % ostalih bjelogoričnih
vrsta. Zaliha i prirast šume prema novijim mjerenjima
vrlo su visoki. Prosječna zaliha sastojine je 352 m3/ha,
a godišnji prirast 8,27 m3 po hektaru. Centar uprave i
istraživanja leži u Vinkovcima. Odavde se ovom šumom
potrajno gospodari preko 150 godina. Preko 120
godina šumarska praksa se gradi na istraživanjima ovih
hrastovih šuma.


Autori iscrpno opisuju klimatske i stanišne uvjete, a
time između ostaloga i utjecaj vodnoga režima na rast
hrasta, kao i floru i faunu ovoga područja. Nadalje se


Uz domaću literaturu, posebno je poglavlje posvećeno
stručnim radovima na nekom od stranih jezika
(prvenstveno na engleskom, njemačkom i francuskom).
Na 59 tiskanih stranica popisa literature impresivno
je velik broj njemačkih izdanja, od kojih čak 38
publikacija Krahl-Urban.


Ovo važno djelo, obogaćeno brojnim ilustracijama,
uglavnom u boji, te vrlo informativnim tablicama, ima
nesumnjivo veliko značenje za gospodarenje hrastom,
koje seže daleko izvan granica Hrvatske.


H. KramerNajveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u
Hrvatskoj Spačva. D. Klepac, 2005. Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad
Vinkovci, 117 strana s brojnim ilustracijama u boji.
ISSN 1330-0733. ISBN 953-6253-21-6.


Knjiga što ju je na njemačkom jeziku izdala Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni
rad iz Vinkovaca, obrađuje u svijetu glasovito
područje hrastove šume, Spačvu. Autor, poznat daleko


eko
izvan granica svoje zemlje, član brojnih hrvatskih
hh i


iinozemnih znanstvenih akademija i šumarskih udruženja,
počasni profesor i dekan Šumarskoga fakulteta u
Zagrebu, obrađuje povijest, rast, gospodarenje i općenito
značenje jezgrenoga područja autohtonoga slavonskog
hrasta.
Šumsko područje na površini velikoj 40.000 ha leži
u istočnoj Slavoniji, na istočnoj granici Hrvatske u
međurječju Save i Dunava. Područje se pruža južno od
grada Vinkovaca, i s 1/5 ukupne hrastove površine u
zemlji, najveća je cjelovita hrastova šuma Hrvatske.
Njegove glavne vrste drveća su hrast lužnjak (Quercus
robur oko 70 %), poljski jasen (Fraxinus angustifolia),
te poljski brijest (Ulmus carpinifolia). Uzgredne vrste


drveća su grab (Carpinus betulus) i poljski javor (Acer
campestre). Vrlo tražen zbog svojih brojnih uporaba,
ponajprije zbog visoke kvalitete svoga drveta, slavonski
hrast doseže ovdje visinu stabla do 40 m.


U okružju ovih vrijednih lužnjakovih šuma, već u


19. stoljeću razvija se težište hrvatske šumarske znanosti
i gospodarstva, koje i danas traje u Akademijinu
Centru za znanstveni rad i Hrvatskim šumama, Upravi
šuma Podružnica Vinkovci. Šuma Spačva je tako doživjela
150 godina znanstveno vođenoga kontinuiranog
šumskog gospodarstva.
Uz iscrpan opis gospodarenja hrastom u prošlosti i
danas, predstavljeno je značenje ove šume za ekologiju,
posebice za vodni režim.


Cilj je ove knjige stručnjacima njemačkoga govornog
područja predstaviti čudesnu hrastovu šumu te time
ukazati na njezino ekonomsko, ekološko i socijalno
značenje za istočnoslavensku regiju, a time za cijelu
Republiku Hrvatsku. Jasan i sažet tekst uz brojne odlične
fotografije u boji, izvrsno su pridonijele ovomu cilju.


H. Kramer