DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 91     <-- 91 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


PRIKAZ DVIJE IZUZETNO ZNAČAJNE KNJIGE


Tijekom prošle godine tiskana je u izdanju Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, Centra za znanstveni
rad Vinkovci, knjiga pod naslovom: “Retrospektiva
i perspektiva gospodarenja šumama hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj”. Knjiga je zapravo zbornik
radova znanstvenoga skupa održanoga u studenome
2003. godine.


Na skupu je akademik Dušan Klepac voditelj
Centra i urednik knjige (zajedno s dr. sc. Katicom
Čorkalo-Jemrić) u svojemu uvodnom izlaganju
sintetizirao dosadašnje spoznaje o hrastu lužnjaku,
ekološki i gospodarski najvrijednijem šumskom drvetu
naših šuma kojega je u svojemu znanstvenom opusu


k ob


znalački
ii obrađivao. Akademik Klepac je pri tome ukai
bi


zao na tr
trtri bitne spoznaje: na značenje hrasta lužnjaka u
svijesti Hrvata, na prirodni način postanka i izvornu
prirodnost lužnjakovih šuma i potrajnost gospodarenja
šumom kao obnovljivim vegetacijskim oblikom.


Ostali članci knjige izloženi su na skupu i napisani
od poznatih šumarskih znanstvenika i stručnjaka, pretežito
nastavnika na Šumarskome fakultertu Sveučilišta
u Zagrebu, ali i ostalih stručnjaka i znanstvenika
koji su hrast lužnjak obradili sa šumarskog, povijesnog,
arhitektonskog, književnog i opće gospodarskog
gga
stajališta. Posebno je navedena sva literatura u nas i u
inozemstvu koja se odnosi na hrast lužnjak.


Ovo vrijedno djelo sastoji se od 19 članaka, koje je
napisalo 19 autora i 5 koautora.


Akademik Klepac napisao je još jedno vrlo značajno
djelo pod naslovom: “Najveća cjelovita šuma hrasta
lužnjaka u Hrvatskoj Spačva”, također u izdanju
Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti, Centra za
znanstveni rad Vinkovci tiskano i na njemačkom jeziku.
Hrvatsko izdanje knjige tiskano je 2000 godine i
prikazano u “Šumrskom listu” (Prpić, 2000, str. 242).


Ovu, zasigurno najljepšu i najvrijedniju lužnjakovu
šumu u srednjoj, zapadnoj i južnoj Europi, akademik
Klepac opisuje perom šumara znanstvenika i vrhunskoga
intelektualca erudite znalca povijesnih, gospodarskih
i kulturnih prilika Spačve, šumarskoga bisera u
arealu nizinskih šuma hrasta lužnjaka.


Predstavljanje njemačkoga izdanja ove knjige izazvalo
je veliko zanimanje.


U daljnjem tekstu dajemo prikaze obje knjige. Prikazi
su objavljeni u njemačkom časopisu Allgemeine
Forst und Jagdzeitung, a napisao ih je poznati njemački
profesor uređivanja šuma dr. sc. H. Kramer.


Čestitamo Akademiku Dušanu Klepcu na dva znanstvena
i stručna priloga o hrastu lužnjaku, koja priklanja
šumarskoj struci, ali i čitavoj našoj javnosti.


Branimir Prpić


Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj: D. Klepac, D. Tadi
j a n o v i ć i K. Č o rka lo-Je m rić 2003., Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni
rad u Vinkovcima. 435 strana s brojnim fotografijama,
većinom u boji, i tablicama. ISBN 953-154-604-5.


Krajem 2002. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Centar za znanstveni rad u Vinkovcima s Akademijom
šumarskih znanosti u Zagrebu i ostalim šumarskim
institucijama održala je veliki znanstveni skup o
glasovitom slavonskom hrastu. Brojne radove s ovoga
skupa objavila je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
uz vodstvo međunarodno poznatoga istraživača


hrasta, akademika i profesora dr. Dušana Klepca te
akademika Dragutina Tadijanovića i dr. sc. Katice Čorkalo-
Jemrić, u izvrsno opremljenom djelu na hrvatskom
i engleskom jeziku.


Nakon iscrpnoga uvoda profesora Klepca, u 19 su
poglavlja prikazani različiti aspekti gospodarenja hrastom.
Ponajprije je tu povijesni pregled razvoja i značenja
za hrvatsko gospodarstvo tijekom posljednjih triju
desetljeća. Podrobno je razloženo stanje hrvatskoga
šumskog gospodarstva i šumarske znanosti s obzirom
na europski proces integracije. Jedno poglavlje upućuje
na višestruku uporabu hrastovoga drveta u tradicionalnoj
arhitekturi Slavonije.