DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 82     <-- 82 -->        PDF

AKTUALNO


www.sumari.hr


Na ovoj internetskoj adresi već se neko vrijeme,
osim općih internetskih stranica HŠD-a, nalaze i dva
sustava koji znatno unapređuju pojavnost našeg Društva
u virtualnom svijetu interneta, a time i u budućnosti.
O projektu parcijalne digitalizacije Šumarskog lista
i formiranju ažurne i žive bibliografije ovog časopisa
pisano je u broju 5–6/2005. Sada vas možemo izvijestiti
da je dobar dio posla već obavljen, pa se na internetskoj
adresi www.sumari.hr/sumlist već mogu pronaći
vrlo upotrebljive informacije o svih 129 godišta našeg
časopisa, odnosno obaviti najosnovnija pretraživanja
po nekoliko kriterija. Radovi na daljnjem sređivanju i
kompletiranju ovog sustava nastavljaju se u skladu sa u
članku opisanim planom. Mole se autori članaka, odnosno
znalci rada pojedinih autora, da provjere
kompletnost bibliografija pojedinih autora, odnosno
prijave ev. greške u svezi sa determiniranjem pojedinih
osoba ili same točnosti naslova.


Na istoj općoj adresi, ili izravno na podadresi
imenik.sumari.hr nalazi se Imenik hrvatskih šumara.
Ovo je dosad u časopisu nepredstavljen sustav koji teži
okupiti na jednom mjestu, upravo na internetskim
stranicama Hrvatskog šumarskog društva, sve šumare
koji su ikad radili u hrvatskom šumarstvu. Naravno da
je to ambiciozni i vjerojatno u potpunosti neizvedivi zadatak,
ali do sada okupljeno 11 780 osoba govori da nije
uzaludan. Osnovni izvor za ove podatke je Hrvatski
šumarski životopisni leksikon (Zagreb, 1995–1999.),
zatim Borošićevi Šematizmi 1905., 1918. i 1933. kao i
recentni popisi diplomanata sa Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Osim toga, dobro došli su i svi drugi prilozi
pojedinaca ili organizacija.


Imenik donosi:


imena osoba – hrvatskih šumara (aktualna, djevojačka,
bivša), ev. s fotografijom,


zvanje i zanimanje,


set strukturiranih informacija o vremenu i mjestu
ključnih životnih događaja – rođenje, školovanje,
rad i smrt,


biografski opis, više ili manje detaljan,


popis stručnih radova, ponaosob, ali i kao referencu
na Bibliografiju Šumarskog lista,
ta,
popis literature i izvora gdje se a spominje,


se osob
osobosoba spo inje,
ostale informacije i ilustracij


ije (NOVO! prikaz stranica
pojedinih osoba).


Pomozite svom društvu


Već na prvi pogled jasno je da postoji čitav niz problema
koji ugrožavaju projekt ovog tipa. Nitko ne može
sakupiti tako velik broj često i nedostupnih podataka, a
još teže je održavat ih živima. No, kako je ovo zbirka
podataka jednog stručnog udruženja koje ima svoje članove
(a i znatnu strukovnu solidarnost), a s druge strane
plod je dobre volje i silnog volonterskog rada ljudi koji
su poklonili početne podatke i obradili ih, uobličili za
novi medij, imamo pravo zahtijevati i moliti za pomoć
sve koji pomoći mogu. Što su pravi problemi?


Najprije – izvori. Manje-više svi korišteni izvori
nisu nikad bili kompletni. Stoga se uvjek moglo dogoditi
da je poneki šumar ispušten. Molimo sve živuće
šumare da provjere svoju prisutnost u Imeniku, ali i
prisutnost svojih predaka, rođaka i znanaca, svojih
predšasnika na radnom mjestu, učitelja, uzora. Svi podaci
su upravo i organizirani u različite liste kako bi
bilo što lakše provjeriti cjelovitost popisa vršnjaka, godišta
diplomanata i sl.


Klasične greške prijepisa (tipfeleri). Veći dio teksta
učitavan je računalno prepoznavanjem teksta. To je
neminovno dovelo do znatnog broja grešaka u prepoznavanju
pojedinih slova i znakova. Rezultat je da imamo
i zbirku imena i znatne količine teksta, koji je čiljiv
i upotrebljiv, ali s puno grešaka. Računala mogu mnogo
toga, ali čovjek je još uvijek neophodan – pomozite
u pročišćavanju sadržaja.


Informacije o promjenama. Ovaj imenik sigurno
nije fiksna stvar. On obuhaća žive ljude koji rade, premještaju
se, umirovljuju a, nažalost, i umiru. Isto tako i
novi šumari dolaze svakim danom. Imenik će ostati živ
samo ako informacije budu ažurno dostavljane. Srećom,
živimo u komunikacijsko doba i ne bi trebao biti
problem dojaviti sve što se promjeni.


A kako, tehnički gledano, pomoći? Jednostavno.
Imenik je na internetu – svako ga može pretraživati i
čitati, ali svako može i ispravljati gotovo sve informacije
izravno na internetu – on line se to stručno zove.
Naravno da se promjene neće izravno objavljivati –
ipak moramo onemogućiti zloporabe, ali urednici će
vrlo brzo sve relevantne informacije provjeriti i objelodaniti.
Neke stvari se ipak ne mogu odraditi on line, pa
zato postoji i e-mail adresa sumari.hrŽgmail.com na
koju se mogu poslati svakovrsne informacije, prijedlozi
i ideje, fotografije... Naravno, za one koji na internetu
“nisu doma” još uvijek postoje i stara dobra pošta,
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 83     <-- 83 -->        PDF

pa telefoni i telefaksi – sve na adresu našeg Društva.
Ponajbolji način ipak je da osobno dođete u svoje Društvo,
popričate s ljudima, kažete informacije koje imate.
A one još ambicioznije, ako imaju volje i vremena,
rado ćemo uključiti u tim Imenika i prepustiti im i pokoju
veću zadaću.


Kako do informacije


Najprije treba doći na internetske stranice HŠD-a
na adresi www.sumari.hr pa kliknuti na sličicu g. Köröskenyja
u gornjem desnom uglu, iznad koje piše
“IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA”. Naravno da možete
i izravno doći na adresu imenik.sumari.hr.


Najjednostavnije je u početno polje upisati prezime
i ime tražene osobe. U najvećem broju slučajeva
stranica te osobe pojavit će se na ekranu.


IMENIK U BROJKAMA


osoba 11779


imena 11969


događaja 22185


opisa 24750


radova 13267


literature 13580


U svakom drugom slučaju, ako npr. upišete samo
prezime ili samo par slova prezimena, pojavit će se
lista osoba koje odgovaraju traženom kriteriju. Kasnije
ćemo vidjeti da se mogu formirati i liste po raznim
drugim kriterijima (godišta, mjesta rođenja, službovanja),
pa čak i dodatne i privatne liste. Sad je dovoljno
kliknuti na jedno od imena s liste i čovjek je tu!


na je
Podaci sa stranice osobe mogu se čitati ili ispisivati


ci sa


(link ISPIS osigurat će vam ljepši izgled dokumenta),
a možete ih slobodno i kopirati u svoje dokumente (ne
treba napominjati da je u takvim slučajevima navođenje
izvora u najmanju ruku – pristojno).


Svi podebljani izrazi na stranici (zovemo ih linkovi)
predstavljaju prečicu koja vodi u formiranje
nove
ee lliste, s nove liste možete ponovno birati osobu i


tako u
uu krug.


Kako pridonijeti


Ovdje nas posebno zanima link ISPRAVAK. Klikom
na isti pojaviti će se sive oznake uz tekst i time ste
ušli u mod ispravljanja. Mala siva strelica omogućit će
vam ispravljanje postojećeg odlomka/rada, a mali sivi
plus dodavanje novog odlomka/rada. Dakle, svaki odlomak
možete ispraviti, a prije i poslije svakog odlomka
možete dodati novi. VAŽNO! Promjene koje unesete
NEĆE se upisati izravno u bazu i NEĆE biti odmah vidljive
na prikazu. Upis će se obaviti naknadno po provjeri
podataka. Molimo da upišete izvor podataka (vaše
ime) jer ćete time olakšati provjeru i ubrzati prijenos
podataka u bazu. To smo morali uvesti iz sigurnosnih


razloga, jer svatko na ovom svijetu može prići sustavu i
mijenjati ili ubacivati podatke za svaku osobu, a to bi
moglo dovesti do neugodnih situacija. Ovako smo to
izbjegli uz dodatni angažman uredništva Imenika.


Još korisnija je informacija o novoj osobi koja bi
trebala ući u Imenik hrvatskih šumara. Ukoliko smatrate
da netko zaslužuje tu čast, a nema ga u Imeniku,
MOLIMO da na bio koji načim (a preferiramo e-mail
na adresu sumari.hrŽgmail.com) dostavite svoj obrazloženi
prijedlog, sve podatke o osobi koje imate (posebice
mjesto i datume rođenja ili smrti, diplomiranja,
mjesta djelovanja), po mogućnosti fotografiju, a potom
i što detaljniji biografski opis. Svakako navedite izvor
podataka, literaturu i sl. Postoji mogućnost da se prijedlog
i honorira ukoliko obimom i kvalitetom bude na
razini uobičajene biografije u Šumarskom listu.


O samom prijemu u Imenik hrvatskih šumara odlučuju
Savjet Imenika, a osnovni su kriteriji da je čovjek
diplomirao šumarstvo u Hrvatskoj (za inžinjere), radio
u hrvatskom šumarstvu (za tehničare i lugare), ili da je
svojim djelovanjem dao značajan doprinos i ostavio
traga u hrvatskom šumarstvu (za “nešumare” i strane
šumare).


Za znanstvenike i studente


Posebno se ovdje osvrćemo na našu fakultetsku populaciju.
Naravno da nećemo u Imenik šumara uvrstiti
nesvršene studente šumarstva, oni taj status tek trebaju
zavrijediti. Međutim, bilo bi praktično da podkraj svog
studija, a dok su još svi na okupu, oni koji se nadaju diplomirati
sastave svoje životopise i predaju ih u Društvo,
kako ne bi u Imenik ušli samo sa suhoparnim imenom
i prezimenom i godinom diplomiranja. Molimo
ljude na Fakultetu da nam pomognu u ovoj akciji,
a za znanstvenike još jedna mogućnost. Sada imamo u
imeniku (a imaju i svi koji trebaju izvore za svoj rad)
na jednom mjestu obuhvaćeno i sređeno preko 13200
radova od 670 autora. To je velika vrijednost ove zbirke
i jako korisna stvar. Da bi bila još korisnija i pouzdanija,
pozivamo sve šumarske autore da pročiste i
ažuriraju svoje popise radova, molimo nasljednike da
pročiste i urede popise radova svojih prethodnika, toliko
im duguju. Kako ovaj posao zna biti dugotrajan,
možete ga obaviti i off line, poslati na e-mail korigirani
popis radova (ili čak novi popis, ako ga imate negdje
drugdje) a mi ćemo ga rado prilagoditi i prebaciti u
bazu podataka.


Zaključak
Samo jedna rečenica zaključka: Imenik hrvatskih
šumara je imenik hrvatskih šumara, ali i naš i naše struke,
pa ga samo naš zajednički trud i doprinos može
održati živim.
Branko Meštrić
branko.mestricŽgmail.com
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 84     <-- 84 -->        PDF

ZAHVALE


Hrvatske šume d.o.o. su ustupile dio svojih serverskih i komunikacijskih kapaciteta potrebnih za rad sustava
i njegovu internetsku prezentaciju.
Hrvatsko šumarsko društvo osigurava tehničke i prostorne uvjete za rad na Imeniku, a potom i moralnu,


stručnu i svu ostalu podršku, koja proizlazi iz 135-godišnje tradicije organiziranja šumara ove zemlje i nji


hova jedinstva u različitim okružjima i vremenima.
Tutiz Leksika d.o.o., izdavač i vlasnik Hrvatskog šumarskog životopisnog leksikona, najveći je pridonositelj
podataka u inicijalnoj fazi formiranja Imenika, a besplatno je ustupio sve prikupljene podatke o hrvatskim
šumarima kojima raspolaže za potrebe ovog projekta, uz trajnu naznaku izvora tih podataka, pod
uvjetom da se ti podaci dalje smatraju vlasništvom hrvatskih šumara. Ovdje treba spomenuti i ljude koji su
neposredno odradili veliki posao oko Leksikona: dr Josip Biškup, † dr Stjepan Bertović, † dr Alojz Čampa,
Alojzije Frković, Mladen Skoko.


Branko Meštrić je ustupio sav svoj dosadašnji rad na sređivanju podataka i formiranju baze podataka, kao i
sav do sada razvijen softver za njihovu prezentaciju i korištenje, kao svoj doprinos Hrvatskom šumarskom
društvu i ovom projektu.