DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 80     <-- 80 -->        PDF

I
IIz
zz hrvatske entomofaune


P


JAPANSKI HRASTOV
VV PRELAC (Antheraea yamamai Guer.)
U HRVATSKOJ


Već je proteklo skoro 150 godina otkako je iz istočnih
dijelova Azije u Europu prenesen leptir japanski
hrastov prelac, japanska sviloprelja ili gorska čahura
(Antheraea yamamai Guer., familija paunovci, Saturnidae).
Kako je u to vrijeme u Europi radi bolesti dudovog
svilca (Bombyx mori) bila ugrožena proizvodnja
svile, vjerovalo se kako će ovaj istočnoazijski prelac
čija gusjenica zapreda krupne svilene čahure, biti
dobar nadomjestak za dudovog svilca. Međutim,
očekivanja se nisu ispunila i uzgoj japanskog sviloprelca
ubrzo je napušten, ali leptiri su se održali i, dapače,
ubrzo uspješno sami su se razmnožavali u središnjoj
Europi i nastavili prodirati sve više prema istoku. Ranih
tridesetih godina prošloga stoljeća već je zabilježen
prvi nalaz u zapadnom dijelu Hrvatske kod Samobora.
Od tog vremena ova introducirana vrsta postala
je stalnim članom naše entomofaune. Prema vlastitim
podacima danas ga nalazimo skoro u cijeloj Hrvatskoj.
Populacija mu najčešće nije velika, iz godine u godinu
oscilira te do sada nisu zamijećene ozbiljnije štete u
šumskim sastojinama. Samo mjestimično i pojedinih
godina dolazi do nešto većih populacija, ali su i u tim
okolnostima štete u hrastovim sastojinama gospodarski
bez većeg značenja.


Japanski hrastov prelac uz europsku i našu vrstu velikog
noćnog pauna (Saturnia pyri) najveći je leptir u
Europi i u nas. Raspon krila doseže i 14 cm, iako zbog
načina prehrane veličina krila može znatno varirati. U
Hrvatskoj leptiri lete od kraja mjeseca srpnja do sredine
ili kraja mjeseca rujna (iznimno i u listopadu). Rado
dolijeću na svjetlo između 21 i 2 sata, a nerijetko ih se
može zateći ujutro oko gradskih javnih rasvjetnih tije


la, pa i usred naselja. Odrasli leptiri žive nakon parenja
razmjerno kratko vrijeme, najviše 4–5 tjedana.


Slika 2. Mužjak tamne varijante


Slika 1. Ženka hrastovog japanskog prelca Slika 3. Gusjenice
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Nakon izlijetanja ubrzo dolazi do parenja i odlaganja
jaja. Ženke polažu jaja pojedinačno ili u manjim
hrpama na tanje grančice za koje ih prilijepe. Jaja prezime,
ustvari prezime već male gusjenice unutar jajnih
ljuski, i s razvojem mladog lišća u proljeće počinje
piljenje mladih gusjenica i prvo hranjenje. Primarna
ishrana gusjenica je lišće naših hrastova, ali vlastita
opažanja i pokusi pokazuju kako rado uzimaju i list pitomog
kestena te nerijetko i list bukve. Gusjenice narastu
do desetak centimetara, krupne su i imaju rijetku
dlakavost i svjetlo zelene su boje. U stanju obrane zauzimaju
položaj sfinge. Odrasle se gusjenice tijekom
lipnja i srpnja zapredaju u čvrst produljen i svjetlozeleni
kokon, čahuru, koju nalazimo najčešće unutar kojeg
smotanog hrastovog lista ili pričvršćenu o grančicu.
Prazne kokone možemo naći na šumskom tlu hrastovih
sastojina i nakon godinu do dvije dana. Svojom bojom
gusjenice dobro oponašaju boju lišća te ih je u bilo
kojoj fazi razvoja praktički vrlo teško otkriti na stablima.
Tek izvježbano oko može otkriti njihovu nazočnost
ili po osobito skeletiranom ili izgrizenom lišću, ili


Slika 5. Areal karta


ČifČss krilu ženke


po krupnim dijelovima izmeta ispod donjih grana hras


ta koje se mogu otkriti na tlu među travom.
Ovog velikog noćnog leptira krasi još jedna poseb


na osobina. To je vrsta koja u prirodi i u uzgoju iskazu


je veliku varijabilnost u odnosu ne samo na veličinu i


spolne različitosti (spolni dimorfizam), već i u odnosu


na boju tijela. Osnovni to


on


različitim nijansama, ali s nogo


i s


prijelaza prema smeđem, crvenosmeđem
i tamnosmeđem, kako kod
mužjaka tako i kod ženki. Nerijetko
sve to možemo zamijetiti u kakvom
slučajnom uzorku od nekoliko
desetaka primjeraka u jednoj ljetnoj
noći negdje uz rub hrastove
šume.


Očito je kako japanski hrastov
prelac u Hrvatskoj postaje domaćom
vrstom na sve većem i većem
prostoru. Je li tome uzrok njegova
velika moć prilagođavanja u odnosu
na ishranu i odsutnost većeg
broja prirodnih neprijatelja u novoj
postojbini, ostaje tek proučiti.


U svakom slučaju i ova vrsta po


put mnogih drugih introduciranih


pokazuje na izvjestan način nezaus


tavljivo širenje i povećanje svojih


populacija.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.