DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 76     <-- 76 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE
guće oprezno izvadi, da se nebi rušenjem i izvažanjem
načinila veća šteta mladiku, nego šteta koja bi
bila da je drvo ostalo u njemu. Ono se ima čim prije
izvaditi i izvesti, da mladik bude čim prije u miru i
da bude jednolična rasta. Takovo vađenje starog drveća
najbolje da se izvade pomoću velike pile. Gdje
ali ni to nebi bilo moguće bez velike štete za mladik,
ima se staro drveće podbrijati i tako prisiliti da
se osuši.


10.Iz šuma ima se koliko god je moguće odstraniti i kojekakvo
grmlje. Isto ne smije se pustiti ležati suhari,
ovršine u sječinama i ino drveće, koje se dade upotrebiti,
jer ostavljanjem istoga u šumi gubi erar svoju
korist, a mladik trpi štetu. Toga radi ne smije se na
sječinama ostavljati granje i kiće da okolo leži, nego
se mora skupiti na hrpe ili poslugati na panjeve.


11.Šumari i lugari ne smiju si pod prijetnjom stroge
kazne pod nikakvom izlikom prisvojiti ni ogranke
ni ovršine, nego imadu i s tim odpadcima gospodariti
u korist erara. Toga radi ne smije se dati za njihovu
potrebu nikakvo drugo drvo nego samo ono,
koje nije za prodaju sposobno.


12.Neplodne pustošine unutar šuma i izvan njih, naročito
u predjelu kraj mora zvanom Podgorje imadu
se zasijati odgovarajućim količinama žira i zasaditi
smrekom itd., da se tako opskrbi za valjan pomladak,
a gdje se to ima činiti kazuje u jednu ruku spomenuta
procjena i opis šuma, a u drugu ruku će se,
kad šuma bolje upozna, samo od sebe kazati, gdje
da se to radi i gdje je nužno, jedino se primjećuje,
da bi se te radnje trebale izvadjati više u prisoju.
Šumar će po tom imati dužnost, da odredi, što je za
šume nužno. Razumije se samo po sebi, da će ta
sadnja i sijanje stajati novca, koje nije dužan davati
šumar, nego će se glede pokrića tih troškova izvaditi
posebne odredbe.


13.Šumar ne smije dozvoliti, da se izvan sječina sječe
ma kakvo bilo drveće, izuzem u velikoj nuždi ili na
zapovijed General-Ober-Comande i šumskog ureda,
budući da takvo obaranje stabala škodi šumi.
On ne smije dozvoliti, da se u šumama izradjiva
šindra i dužica, jer se time uništavaju smreke i jele,
koje bi se inače mogle upotrijebiti za jarbole. Od toga
se drveća često ne samo obori ogromna množina,
a neizradi ni deseti dio, nego se i na hiljade stabala
našpanja2, koja uslijed toga zagnjiju i postanu
šuplja. Pravljenje te robe neka se dozvoli samo u
predjelima i uvalama, koje su jako udaljene, a iz
kojih se dugačka gradnja ne može drugačije izvući
osim, ako ga se izradi na šimle i dugu. No i utima
predjelima ne smije se dozvoliti španjanje stabala.


a n
14.Nitko pa n
nnii ššumar, ne smije loviti ni ribariti u šum


Španjati (od njemačke riječi Span) veli se zasjeći stablo i izkinuti
iver, da se vidi, jeli stablo cjepko (kalavo).


Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632


ama i u bregovima se nadolazećim vodama i lovištima,
osim samo onaj, koji se glede prava lova ili ribarenja
može iskazati zakupnim ugovorom, sklopljenim
sa c. kr. Ratnim komesarijatom. Lugari i
čuvari šuma imaju budno paziti, da se pastiri i ini
zločesti ljudi nebi po dosadanjem običaju vadili
gnijezda i jaja tetrijijeba, lještarka i kamenica, jer se
time divljač izkorijenjuje i uništava. Tko se pri tom
uhvati, ima se uhititi i predati najbližem zapovjediku
pukovnije da ga kazni.


15.Mora se paziti da graničari ne bi zajedno pri izvozu
brodogradnje ili ine gradje sjekli mlade hrastiće,
jelvice ili smrečiće za tzv. vlačice i da nebi pri izvlačenju
posjekli na stotine mladih stabalaca za
podvaljke (valjčiće za podmetanje). Gdje se nebi
mogla debla izvući bez podmetanja podvaljaka neka
se upotrebe već po samom stablu prigodom obaranja
prelomljena stabalca, pa kad se jedan dio debla
naprvo porine, neka se valjčići zadnjeg kraja
metnu opet na prvo. Uhvati li lugar ili čuvar šume
koga, da protivno radi, imade mu oduzeti sjekire i
vojke i odmah prijaviti to šumaru pod prijetnjom
otpusta iz službe, a proti takvom štetočincu ima se
postupati prema propisima novog šum. reda.


16.Lugari ne smiju stanovati daleko od šume, nego u
njoj ili blizu nje u onim mjestima, gdje će im se
naznačiti. Oni moraju danomice obići svoj srez te
po danu i po noći nastojati da odvrate od šume štetu.
Da tom zvanju uzmognje lugar udovoljiti, ne
smije on zajedno imati nikakvu posebnu službu niti
držati krčmu, budući je poznato, da ako hoće služiti
kako treba, imade dosta posla sa svojom službom.
Da se pako lugari mogu bolje nadzirati nužno je da
i šumar stanuje u sredini sreza, jer će onda biti bliže
lugara, te će moći lakše opaziti da li koji njih ne ide
možda stranputice.


17.Za lugare i čuvare šuma ima se sastaviti dobra instrukcija,
te istima ako bi bili nepismeni tako dugo
svake nedjelje čitati dok je ne zapamte. Ujedno ne
smije šumar ni lugarima ni čuvarima ni nikome dozvoliti,
da daje druga imena rudinama nego što su u
mapama naznačena da kroz to ne nastanu pomutnje.


18.Inače imadu lugari nedeljno izvijestiti svoga šumara
o svim dogadjajima prošle sedmice, te ako su kome
što zaplijenili, ne smiju to pod pretnjom otpusta
od službe ispod zapljene pustiti, niti se s njima glede
toga nagoditi prije, nego su se o tom sporazumili
sa šumarom i prijavu podnijeli.


19.Oni ne smiju trpjeti da se po šumi skiću nepoznati
ljudi i kojekakve skitalice, a pogotovo ih ne smiju
sami k sebi primati.


20.Čim se koji lugar ili čuvar šume zateče kod kakvoga
kažnjivoga čina, ima šumar bezodvlačno o tom obavijestiti
General-ober Comando i šumski ured, da se