DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 74     <-- 74 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE
Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
polju, nad sv. Jurjem blizu Kutereva i Crnog Kala. Zaključujemo
da je Dragutin Franzoni sa mješovitim povjerenstvom
osnovao drugi šumski ured – šumariju u
Krasnom polju na Velebitu.


Trećeg šumara šef karlovačkog šumarstva postavlja
za šume slunjske pukovnije i ostatka šuma ogulinske
pukovnije sa sjedištem u šumi Petrovoj gori – Muljavi.
Prema tomu šumarnik Franzoni u Petrovoj Gori – Muljavi
osniva prvi šumski ured – šumariju za naprijed
navedene šume.


Prvom došumaru dodjeluje od ostalog tehničkošumskog
osoblja dva strana i šest domaćih lugara.


Drugom došumaru ili po B. Kasoviću otočkome došumaru,
s obzirom na njegov veći kotar, dodjeluje 4
strana i 8 domaćih lugara. Osim toga, zbog velike udaljenosti
drežničkih šuma od sjedišta u Krasnom polju
određuje još jednog došumara lovca kao pristava. Došumaru
u Krasnom polju daje bolju plaću – doplatak.


Treći došumar sa sjedištem u šumi Petrova gora –
Muljava dobiva za pomoć na poslovima jednog stranog
i 4 domaća lugara.


Svakom došumaru dodijeljena je plaća od 450 forinti
godišnje, a svakom lugaru 10 forinti mjesečno.


Direktor Dragutin Franzoni traži za svakog došumara
i svakog lugara stan, i to u samoj šumi koju čuva
i nadzire ili što bliže šumi.


Šef šumarstva karlovačke uprave šuma Franzoni
sastavio je nacrt i instrukcije po kojem će raditi i obučavati
svoje potčinjene došumare i lugare.


Sastavio je nacrt šumskog reda. Međutim do odobrenja
ovog nacrta šumskog reda na snazi je bio privremeni
šumski red za sve šume Karlovačkog genera-


Slika 4.


Stari grad Č.,,„e....,i„„o:..„„„zr


lata koji je sastavio baron pl. Beck, a nosi oznaku arhiva:
Broj 316 od 1. veljače 1764. godine.


Prvi šumski red (Waldordnung) za šume Hrvatske
vojne granice koji je izradio šumarnik Franzoni i prva
instrukcija, odobreni su 6. srpnja 1765. godine po carskom
kraljevskom dvorskom ratnom vijeću.


Direktor Franzoni posebno ističe potrebu popravka
postojećih šumskih vlaka u tim šumama. Također traži
izgradnju novih cesta iz dijela šuma uz Jadran i šumskih
vlaka u tim šumama. Točno se navodi koje su to
ceste i vlake iz šuma Velebita i Kapele do luka na moru.
Navodim popis potrebnih cesta i vlaka iz šume do
luka na moru za iskorištavanje šuma.


To su u ličkoj pukovniji:


novi put na međi sa Dalmacijom na luku Koračica
dužine 3.5 sata,


cesta Gospić – Bag ima problem jako oštrih zavoja.
Oni ne dozvoljavaju vožnju duže robe od 5 hvati na
više


popravak starog slabog puta u luku Cesaricu u otočkoj
pukovniji,


popravak vlake na luku Stinica,


popravak vlake na luku Lukovo,


popravak starog puta na sv. Jurju,


izgradnja novog puta iz Konjske drage na Krasno,
pa onda u luku sv. Juraj,


cesta u Senj,


iz ogulinskog distrikta Dražnica preko Krmpota za
Senj,


stari put u porto Povile (Tepli Porat).
Širina vlaka u pravcu smjeru 11 hvata. U zavojima
za dugu robu mora biti veća širina.


Major pl. Pirker iznaša problem
u trgovini na moru radi pojave kuge
u Lavantu i u Dalmaciji. Izdane
su sanitetske odredbe, koje ne dozvoljavaju
ili barem otežavaju trgovinu
sa susjednim zemljama. Jedino
nešto više dobiti daje trgovina


brodograđevnog drveta i dužica.
Manjak u izvozu i prodaji građevnog
drveta osjeća se i u luci Bakar
u Civilnoj Hrvatskoj.


Drvnu građu na obali u lukama
Hrvatskog primorja otkupljivala je
država za komercijalne magazine
ili skladišta. Ta skladišta ustvari
predstavljaju današnje Dip-ove ili
pilane. Cijena drvnih sortimenata
trošak je sječe i izrade, izvlake i
prijevoza do komercijalnih skladišta
u lukama Hrvatskog primorja.


vojne granice