DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 73     <-- 73 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
DRAGUTIN FRANZONI PRVI UPRAVITELJ PRVE UPRAVE ŠUMA U KARLOVCU
Dragutin Franzoni the first head of the Karlovac forest management office


Na temelju gore iznesenih prijedloga sastavljenih od
dvorskog ratnog vijeća i trgovačkog vijeća, dana 4. lipnja,
12. listopada i 16. studenoga prošle godine udostojalo
se Njezino carsko kraljevsko apostolsko Veličanstvo
odrediti da ubuduće ima Upravu šuma karlovačkog
generalata voditi Generalna komanda u Karlovcu.


General komandi u Karlovcu bit će šumarnik Franzoni,
koji će voditi nadzor nad šumama Hrvatske vojne
granice. Šumarnik Franzoni postaje član Generalne komande
karlovačkoga generalata te se imenuje za prvog
upravitelja prve Uprave šuma Karlovačkog generalata.


Dragutin Franzoni prvi upravitelj (šef, direktor) prve
Uprave šuma (u originalu se pisao Johan – Carl –
Franzoni) u veljači 1765. godine preuzima dužnost, ali
odmah i zaduženja i obveze. Odmah mora namještati
došumare (Waldbereitere) i lugare (Forstknechte). Došumari
nisu imali fakultetsku naobrazbu, nisu bili inženjeri,
nego su bili u rangu nadlugara, koji su obavljali
poslove revirnih šumara, danas šumarskih tehničara.
Graničari ih zovu “Beriktan” ili “Berikter”. Šumarnik
Franzoni mora hitno sastaviti nacrt šumskoga reda –
zakona koji treba sadržavati sve propise važne i po


trebne za šumu. Treba sporazumno utvrditi cijenik
šumskih proizvoda po kojemu će se drvo kupovat i u
komercijalnim drvnim skladištima u Senju i Bagu
(Karlobagu). Treba utvrditi cijenu drveta na panju (Taxa
des Waldrecht oder Stammgeldes). Prihodi od cijene
drveta na panju pripadaju Filial – Militaer – Casi.
Također mora odrediti troškove sječe i izrade, troškove
izvlaka i prijevoza do komercijalnih drvnih skladišta u
Senju i Bagu.


Sjednica mješovitog povjerenstva u Karlovcu sazvana
je nakon što su stigla sva izvješća i prijedlozi.
Sazvao je i njom presjedava Baron pl. Beck. Major
Pirker i šumarnik Franzoni na sjednicu donose nacrte i
opise šuma i prijedlog šumskog reda.


Sjednici su nazočni: general Feld Zeugmeister, preuzvišeni
gospodin, general Feldmaršallajtnant – baron
pl. Preiss, general major pl. Mikašinović, kapetan upravitelj
ureda baron pl. Gusić, Oberstlajtnant pl. Klobeck,
inženjer – major pl. Pirker, Oberstwachtmeister pl. Silly,
Oberstwachtmeister pl. Rusten, Oberstwachtmeister
pl. Wallisch, Oberstwachtmeister pl. Dankelmann,
Feld. Kriegs – Comisar pl. Eichinger, inženjer – kape


e-
tan pl. Langer, šumarnik Franzoni


i i


Feldkriegssecretar pl. Razeburg.


Na ovom zasjedanju napravljen
je sljedeći zapisnik Protocollum comissionus
mixtaehabita et continuata
Carlstadii 11., 16., et 23. februarii
1765., a sadržavao je:


Regulaciju šumskog reda i vlaka,
namještanje došumara i lugara
u carsko-kraljevskim šumama Karlovačkog
generalata, zatim ustanovljenje
takse za drvo što se doveze
u trgovačka skladišta (Comercial
Magazine) i konačno pomirenje
senjskih teritorijalnih sporova.


Slika 3. Šumski predjel “Muljava” središte i sjedište Prve šumarije iz 1765. godine


FORMIRANJE PRVIH ŠUMARIJA –
Foundation of the first forestry offices


Šumarnik Franzoni prima na posao u službu 3 došumara
i raspoređuje ih na teren u šume Karlovačkog generalata.


Prvog došumara raspoređuje za šume cijele ličke
pukovnije. Sjedište mu je u središtu šuma (centru) u


Oštarijama na karlobaškoj cesti. Može se reći da upravitelj
Franzoni u Baškim Oštarijama na Velebitu osniva
prvi šumski ured – prvu šumariju.


Drugog šumara postavlja za otočke šume i drežničke
šume Ogulinske pukovnije sa sjedištem u Krasnom