DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 71     <-- 71 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE
Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
3. Gradiška regimenta sa sjedištem u Novoj Gradišci Vrhovna komanda bila je u Varaždinu i Koprivnici,
4.
Brodska regimenta sa sjedištem u Vinkovcima a 1783. godine preseljena je u Zagreb.
5.
Petrovaradinska regimenta sa sjedištem u Srijemskoj
Mitrovici
PRVA PREMJERBA ŠUMA HRVATSKE VOJNE GRANICE
PRVA TAKSACIJA U KARLOVCU
First survey of the Croatian Military Border forests.
First forest estimation in Karlovac


Po naređenju carice i kraljice Marije Terezije izdanom
u listopadu 1762. godine prelazi se odmah na realizaciju
naredbe. Terenske radove na opisu šuma i sastojina
brojenjem stabala po vrsti i po jedinici površine,
mjerenje i utvrđivanje površine šuma, te dioba na
okružja – distrikte, mapiranja odnosno kartiranje šuma
i izrada karata i mapa za šume koje izvode šumski
stručnjaci u vojnim odorama. Svi terenski uređajni ili
taksacijski radovi moraju biti gotovi do kraja 1764. godine.
Imenuje se šef za realizaciju ovih radova. To je
vojni časnik šumar, po struci inženjer major pl. Pirker.


Eto nam u Karlovcu prve taksacije, prve sekcije za
uređivanje šuma i prvog šefa za uređivanje šuma majora
Pirkera. Naredba carice Marije isključivo traži preciznu
i točnu premjerbu za velebitske i kapelske šume,
odnosno za šume od dalmatinske međe do Mrkoplja i
Ogulina, dakle za šume bliže moru. Šume cijele slunjske
regimente i dijela ogulinske regimente udaljenije
od mora premjerili su i opisali vojni časnici – mjernici
karlovačkog generalata u manjem intenzitetu.


Prva taksacija ili sekcija za uređivanje šuma počinje
radom odmah po naređenju carice Marije Terezije, dakle
1762. godine, a terenski radovi počinju u proljeće
1763. godine pod stručnim rukovodstvom inženjera –
majora Pirkera. Prvi šef prve taksacije šuma, odnosno


Slika 1.
Hrvatske


prve premjerbe šuma u Hrvatskoj vojnoj granici je
inženjer – major Pirker. Prvi stručni šumarski radovi na
premjerbi šuma u šumama Hrvatske vojne granice
počinju krajem 1762. godine iz Komande Karlovačkog
generalata.


Nakon završenih taksacijskih radova, šef Taksacije
major Pirker podnosi izvješće Karlovačkom generalatu.
U svom izvješću major Pirker prikazuje opširno stanje
šuma i putova, terenske prilike, vrste drveća te njihovu
uporabnu vrijednost po pojedinim distriktima –
okružjima. Daje smjernice za unapređenje šuma i šumskog
gospodarenja. Nabraja putove koje treba izgraditi
kako bi se šume mogle koristiti. U šumama Hrvatske
vojne granice vladalo je divljačko pustošenje šuma.
Graničari su samostalno i svojevoljno sjekli šume, a
stabla nerazumno koristili. General major Pirker naglašava
potrebu izrade dobrog šumskog reda za gospodarenje
šumama Hrvatske vojne granice. Na mapiranju i
kartiranju šuma uz majora Pirkera rade i natporučnici
John i Dinzl te podporučnik Penzo. Izrađena su dva
primjerka orginalne mape ili karte šuma ličke regimente.
Mape ili karte šuma ostalih triju pokrajina ili regimenta
izrađene su u mjerilu 1 : 3800 hvati.


Major Pirker propisuje etat, odnosno intenzitet sje


če za šume Velebita i Kapele od dalmatinske međe do
Mrkoplja i Ogulina, odnosno za
one šume koje su premjerene pod
njegovom izravnom komandom 26
% prema broju stabala. Budući da
se za sječu doznačuju debela stabla,
taj je intenzitet od 26 % bio vrlo
jak.


Za šume ogulinske i slunjske pukovnije
koje su premjerili i opisali
vojni časnici – mjernici karlovačkog
generalata, smjernice, gospodarenje
i etat propisuje sam Franzoni.


Šumarnik Franzoni propisuje za
navedene šume oplodnu sječu s dugim
pomladnim razdobljem. To je
sječa još jačeg intenziteta. Šumarnik
Franzoni uz oplodnu sječu propisuje
i uzgojne mjere, koje šumari
na terenu moraju provoditi.