DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 70     <-- 70 -->        PDF

I. Božičević: KARLOVAC SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE
Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632
generalata u sastavu General-Comande u Karlovcu. Za
šefa te prve Uprave šuma imenuje šumarnika Dragutina
F ranz o n i j a (Johan-Care Franzoni).


Postavljanjem prvog upravitelja prve Uprave šuma
u Karlovcu počinje organizirano stručno šumarsko
gospodarenje šumama Hrvatske vojne granice.


Ističem vojnu Hrvatsku, jer u to doba postoji još i
civilna Hrvatska i turska Hrvatska, odnosno hrvatski
krajevi vojno okupirani od Turaka.


Radoslav Lopačić 1879. g. navodi da su se pod
imenom turska Hrvatska i za vrijeme Turske vladavine
zvali predjeli između Vrbasa i Plive na istoku i rijeke
Une na zapadu, pa sve na jug do Glamoča i Illievna
(Livna) u današnjim okružjima Bihaćkom i Banjalučkom,
te ponešto Travničkom okružju.


Civilnu Hrvatsku ili Provincijal činili su predjeli
Istre, Hrvatskoga primorja do Povila i Ledenica na
istoku, područje Ozlja, Jastrebarskog, Zagreba i Hrvatskoga
zagorja.


STVARANJE HRVATSKE I SLAVONSKE VOJNE GRANICE
Establishment of the Croatian and Slavonian Military Border


Stvaranje hrvatske i slavonske vojne granice počinje
dolaskom na hrvatsko prijestolje Ferdinanda Habsburškoga
i njegovih nasljednika, dakle od 1527. godine.
Stvaranjem hrvatskog obrambenog sustava uz granično
područje s Turcima, početak je stvaranja hrvatske
i slavonske vojne granice. Obrambeni pojas u graničnom
području s Turskim carstvom prozvan je Hrvatskom
i Slavonskom vojnom granicom.


Hrvatska vojna granica u početku ima formirane
dvije kapetanije i to: Senjsku i Bihaćku. U kapetanijama
boravi carsko-kraljevska vojska. Ostalo granično
područje u početku brane hrvatski kneževi, feudalci.
Zbog nedostatka pučanstva, obrana ovog područja postepeno
prelazi u ruke vladara, odnosno Habsburgovaca.


U Hrvatskoj vojnoj granici car osniva ili formira još
Ogulinsku, Hrastovačku i Žumberačku kapetaniju, tako
da Hrvatska vojna granica ima u svom sastavu pet
kapetanija.


Slavonska vojna granica sa sjedištem generalata u
Varaždinu u svom sastavu ima Koprivničku, Križevačku
i Ivanićku kapetaniju. Cijelo obrambeno područje i
hrvatsko i slavonsko predano je na neposrednu upravu
štajerskom nadvojvodi Karlu Habsburškom. Spomenuti
nadvojvoda 13. srpnja 1579. godine polaže kamen
temeljac za izgradnju glavne tvrđave u Hrvatskoj za
sjedište generalata granice.


Lokacija je odabrana na imanju hrvatskog kneza
Jurja Šubića Zrinskog. Hrvatski staleži nisu bili zadovoljni
izborom lokacije. Oni su predlagali lokaciju u
neposrednoj blizini grada Steničnjaka, hrvatskih knezova
Babonića. Lokacija koja je prihvaćena nalazi se
ispod hrvatskog grada Dubovca, nedaleko frankopanskog
grada Ozlja, podno gradova Fuka i Skrada te Steničnjaka
grada blagajskih knezova Babonića.


Izgradnjom grada, opasanog šančevima i vodom,
stvoreno je značajno vojno sjedište u Hrvatskoj vojnoj
granici, koje je dobilo ime Karlovac (Carlstadt) po njegovom
osnivaču štajerskom nadvojvod Karlu Habs


di
ii K
burškom. Sredstva za gradnju u iznosuo
ood
dd 420.000 fo


rinti sabrana su od staleži unutarnjo-austrijskih pokrajina.
Padom hrvatskog grada Bihaća u turske ruke, Hrvatska
vojna granica gubi 1592. godine jednu cijelu kapetaniju
Bihaćku te djelomično Ogulinsku kapetaniju
istočno od Slunja (Kremen, Drežnik grad, Tržac) kao i
djelomično Hrastovičku kapetaniju. Godine 1595. obnovljena
je Hrastovička kapetanija pod imenom Petrinjska.
Kotar ove kapetanije prozvaše Pokupskom
granicom ili Banskom granicom.


Na hrvatsko-ugarskom saboru u Požunu 1715. godine
vojska hrvatske i slavonske vojne granice razdijeljena
je po regimentama-pukovnijama. Zagreb je stalno
bio središte zapovjedništva Banske granice, odnosno
prve i druge banske pukovnije ili regimente. 1783.
godine preneseno je vrhovno zapovjedništvo iz Koprivnice
u Zagreb, kamo je bilo preseljeno iz Varaždina.
Car Josip II., sin carice i kraljice Marije Terezije
1786. godine preseljava vrhovno zapovjedništvo Hrvatske
vojne granice u Zagreb. Tako Zagreb postaje
središte svih generalata svih regimenata vojne granice.


Regimente Hrvatske vojne granice su:


1.
Lička regimenta sa sjedištem u Gospiću
2.
Otočka regimenta sa sjedištem u Otočcu
3.
Ogulinska regimenta sa sjedištem u Ogulinu
4.
Slunjska regimenta sa sjedištem u Karlovcu
Generalat ovih regimenti je u Karlovcu, a od 1786.
godine u Zagrebu. Uprava šuma Karlovačke vojne granice
ostaje u Karlovcu.
Regimente banske u Banovini su:


1.
Prva banska regimenta sa sjedištem u Glin
GlinGlini i
2.
Druga banska regimenta sa sjedištemu Petrinji.
Vrhovna komanda Prve i Druge banske regimente
bila je u Zagrebu.
Konačno u Slavonskoj vojnoj granici imamo regimente:


1.
Križevačka regimenta sa sjedištem u Križevcima
2.
Đurđevačka regimenta sa sjedištem u Đurđevcu