DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 7     <-- 7 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573


Tablica 1. Broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak zaraženih stabala, prema UŠP, šumarijama
i gospodarskim jedinicama.


Table 1 The number of examined compartments, the number of examined trees and percentage of infested trees
according to forest administrations, forest offices and management units.


Uprava šuma


Šumarija


podružnica


Forest


Forest


Office


Administration


Gospić
Brinje


Donji Lapac


Gračac


Koretiica


Otočac


Perušić


Udbina


Vrhovine


Bjelovar
Đulovac
Sirač


Karlovac Rakovica
Koprivnica Ivanec


Našice
Voćiti


Ogulin Jasenak
Ogulin
Senj Krasno
Zagreb Donja Stubica
Krapina
Zagreb


E


Broj pregledanih Broj pregledanih Zaražena


Gospodarska


odjela stabala


jedinica


Number of Number of


Management


Examined Examined


Unit


Compartments Trees


Miškovica-Skalić
Skamtiica
Pišćetak
Golosmreke-Jelavlje


Velika Plješivica-Drenovača


Javomik-Kremeti


Zapadna Mazinska planina
Bubinka-Maričića vrh
Mala Plješivica


Trovrh-Kik


Javornik-Tisov vrh
Crno jezero-Marković rudine
Senjsko Bilo
Godača-Veliki Kotao
Rastovka-Kuterevske Kose


Bovati-Jelar
Križići


Konjska draga-Begovača


Kremen-Rudi Lisac


Krivi Javor
Bijeli vrh-Dolac


V. Kamen


Javomik
Bršljanovica


Ravna gora


Trakošćan
Dj edovica-Trešnj evica
Jovanovica


Jasenačka kosa


Kick


Švičko Bilo
Stubička gora


Macelj


Markuševačka gora
Bistranska gora


2 100
4 200
7 340
11 550
2 100
5 250
14 700
1 50
5 250
1 50
10 236
10 500
3 150
6 300
8 400
9 500
16 772
23 1150
6 300
24 1454
10 600
1 48
2 168
12 707
5 263
7 87
19 1725
8 676
3 260
2 226
3 70
7 932
48 5474
17 3100
13 1158
324 23.846


stabla


Infested


Trees %


26,0
42,0
8,2
30,4
61,0
0
2,1
0
1,2
56,0
0
45,8
14,7
20,0
34,0
60,6
35,6
49,4
0
9,5
45,3
10,4
59,5
19,0
27,4
100
42,2
56,2
62,3
66,8
92,8
4,1
21,0
21,2
41,5
27,8


41–50 grmova na 3,3 % stabala, a više od 50 grmova Pišćetak (slika 1). Najveći broj zaraženih stabala (46 %)
imele prebrojeno je na 2 % zaraženih stabala. Intenzitet nosio je 10-20 grmova imele, 25 % stabala imao je
zaraze vrlo je različit na razini pojedinih UŠP, šumarija između 21 i 30 grmova, 21 % manje od 10 grmova, a
i gospodarskih jedinica (tablica 2). 7 % stabala 31-40 grmova imele (slika
aa 2)
2)2).. U
UUGJ Miško
vica-Škalić imelom je bilo zaraženo2
226
66 %
%% pregledanih


3.1.1. UŠP Gospić


stabala. Na 80 % zaraženih stabala bilo je 10-20 grmova
U Šumariji Brinje istraživanje je provedeno za četiri imele, dok je na ostalima bilo 21-30 grmova. U GJ Gogospodarske
jedinice i ukupno 24 odjela (tablica 1). losmreke-Jelavlje 30 % pregledanih stabala na sebi je
Imela je zabilježena na 8 % pregledanih stabala u GJ imalo imelu. Po 31 % zaraženih stabala imalo je manje