DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 623-632


UDK 630* 902


KARLOVAC, SREDIŠTE ŠUMARSTVA HRVATSKE VOJNE GRANICE1


KARLOVAC – THE FORESTRY CENTRE OF THE CROATIAN MILITARY BORDER


Ivan BOŽIČEVIĆ*


SAŽETAK: U mjesecu veljači 2005. godine navršava se 240 godina otkako
je osnovana prva Uprava šuma u gradu Karlovcu. Imenovan je prvi šef, upravitelj
uprave šuma šumarnik (Waldmeister) Dragutin Franzoni. Na terenu
Hrvatske vojne granice postavljaju se prvi djelatnici šumari i lugari. Osnivaju
se prvi šumski uredi ili šumarije. Svim ovim zbivanjima prethodila je prva
premjerba šuma u Hrvatskoj vojnoj granici, izradba prvih mapa, odnosno karata.
Prvo uređivanje šuma izvršili su prvi taksatori, stručno tehnički djelatnici
u vojnim odorama pod stručnom kontrolom inženjera-majora Pierkera.
Svakako da se ovi stručno šumarski radovi obavljaju u sastavu Generalata u
Karlovcu.


U sjećanje i za uspomenu na prvog upravitelja šumarnika Franzoniju,
šefu prve Uprave šuma (nadzorništva) Karlovačkoga generalata. Za uspomenu
na inženjera-majora Pierkera, prvog taksatora prve premjerbe šuma Hrvatske
vojne granice.


U spomen svim šumarskim djelatnicima, šumarima i lugarima povodom
240 obljetnice šumarskih zbivanja u Hrvatskoj vojnoj granici, gradu Karlovcu
i prvim šumskim uredima-šumarijama u Oštarijama na Velebitu, u Krasnom
polju te u šumi Petrova Gora predjel Muljava, posvećujem ovaj uradak.


K l j uč ne r i j eč i : Hrvatska vojna granica, začetak organiziranoga šu


marstva.


UVOD – Introduction
1Austro-ugarska je nakon mnogih dugotrajnih ratoCarica
i kraljica Marija Terezija naređuje zabranu
va s Osmanlijskim carstvom, s Turcima, a posebno za 16. siječnja 1762. godine na svaki izvoz hrastovine iz
vrijeme cara Karla VI. i njegove kćeri carice i kraljice pokrajina Kranjske, Istre, Furlanske i primorskoga diMarije
Terezije postala siromašna. Državna blagajna jela Hrvatske vojne granice.
postala je prazna. Zato carica i kraljica Marija Terezija U listopadu iste godine povjerava Tršćanskoj trgoorganizira
prikupljanje novčanih sredstava iz svih vačkoj intendanturi vrhovni nadzor nad šumama Hroblasti
Carevine. Treba upotrijebiti sve sile i svu snagu vatske vojne krajine Karlovačkog generalata.
da se ispražnjena blagajna opet napuni.


Naređuje joj da organizira i izvrši šumarske stručne


Nakon mira s Turcima u Srijemskim Karlovcima radove. Oni se sastoje od opisa šuma i sastojina, teren1699.
godine postaju zanimljiva i šumska bogatstva skih premjerba, kartiranja ili mapiranja, odnosno traži
carsko-kraljevskih šuma iz Hrvatske vojne granice. da se izvrše prvi taksacijski radovi u šumama Hrvatske
Posebice su bile zanimljive šume Velebita i Kapele, vojne krajine Karlovačkog generalata. Rok za ove rakoje
leže uz obalu Jadranskoga mora. dove bio je kraj 1764. godine, kada su isti završeni, a


obavilo ih je šumarsko stručno osoblje u vojnim odorama
i pod stručnim vodstvom i vojnom komandom in1
Predavanje održano članovima Hrvatskoga šumarskoga društva, ženjer-majora pl. Pi er k e ra , carica i kraljica Marija
Ogranka Karlovac, dana 25. veljače 2005. Terezija ustanovljuje prvu Upravu šuma Karlovačkog


* Ivan Božičević, dipl. ing. šum., 47240 Slunj, I. G. Kovačića