DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 442 (001)
Idžojt ić, M., M. Gla v aš, M. Zebec , R. Pernar, M. Das o v ić, N. Pavlus: Zaraza obične jele


(Abies alba Mill.) bijelom imelom (Viscum album L. ssp. abietis /Wiesb./ Abrom.) u Hrvatskoj
Infestation of Silver Fir (Abies alba Mill.) with Mistletoe (Viscum album L. ssp. abietis
/Wiesb./ Abrom.) in Croatia 559


UDK 630* 188 (001)
Tr inajstić , I., Z. Cerove čki: Prilog sintaksonomskoj analizi asocijacije Ostryo-Fagetum


(M. Wraber) ex Trinajstić 1972
Contribution to the Syntaxonomic Analysis of the Ass. Ostryo-Fagetum
(M. Wraber) ex Trinajstić 1972 575
PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630* 907
Šajković, A.: Odnos studenata šumarstva prema prirodi i resursima


Attitudes of Forestry Students Towards Nature and Resources 583


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 311 + 714
Vule tić, D., R. Sabadi : Da li se i kako naše šumarstvo i šumska industrija oporavlja


od posljedica Domovinskog rata?


Is Our Forestry and Forest Industries Recovering from the Consequences of the Patriotic War? 597
UDK 630* 469
Barčić, D., Ž. Španjol , V. Vuj anić, R. Rosave c: Problematika zaštite voda i mora


u Republici Hrvatskoj
The Protection of Water and Sea in the Republic of Croatia 611


STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 902
Božič ević, I.: Karlovac, središte šumarstva Hrvatske vojne granice


Karlovac – the forestry centre of the Croatian Military Border 623


ZAŠTITA PRIRODE: Arač, K.: Crna čigra (Chlidonias niger L.) 633


Kranjčev, R.: Japanski hrastov prelac (Antheraea yamamai Guer.) u Hrvatskoj 634


AKTUALNO: Meštrić, B.: www.sumari.hr 636


OBLJETNICE:
Frković, A.: Biskup Josip Juraj Strossmayer – uzgajivač divljači i ljubitelj lova 639
Frković, A.: Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza (1955 – 2005.) 641
KNJIGE I ČASOPISI:
Prpić, B.: Prikaz dvije izuzetno značajne knjige 645


H. Kramer: Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj 645
H. Kramer: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva 646
Grospić, F.: L’Italia forestale e montana 647
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Idžojtić, M.: Izvješće s petog sastanka EUFORGEN mrežnog plana za očuvanje genetske
raznolikosti – Larnaca, Cipar 649
K ajba, D.: Izvješće s prvog sastanka Euforgen mrežnog plana za listače s prekinutim arealom
Kopenhagen, Danska 651
D u n d o v ić, J., H. Jakova c: Posjet poduzeću Bavarske državne šume i sudjelovanje na 62. skupštini
Njemačkoga šumarskog društva 652
Š egrt, V.: Godišnja skupština međunarodne organizacije za sokolarenje
i zaštitu ptica grabljivica (IAF) 2005. godine, Opocno 656


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Jakovac, H.: Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 658
Jakovac, H.: Ekskurzija u Bosnu i Hercegovinu 661
Grospić, F.: Jesenske aktivnosti Hrvatskoga šumarskog društva ogranak Zagreb 663
Jakovac, H.: Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora HŠD-a 666


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora