DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


NAKRAJU GODINE


Ova godina bila je za našu struku izuzetno plodna i raznolika. Različiti, ali svi od reda
značajni sadržaji, ispunili su je tijekom čitava njezinoga trajanja. U tijeku ove godine
Vlada Republike Hrvatske predložila je i Sabor izglasao Zakon o šumama, Zakon o
lovstvu i Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, dok je u pripremi za sljedeću
sjednicu Sabora Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i prerade drva.


Glede tri prihvaćena zakona potrebno je istaći kako svojim sadržajem u potpunosti ispunjavaju
obveze o postupnosti usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima
Europske unije. Gledano sa stajališta naše struke, zakonodavna vlast je u dobrom
dijelu prihvatila naše prijedloge prilikom rasprave o Zakonu o šumama i Zakonu o šumskom
reprodukcijskom materijalu i Zakonu o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i
prerade drva.


Zakon o šumama zadržao je temeljna načela iz prethodnoga Zakona, koja jamče prirodnost
i održivi razvoj šuma, Zakon o šumskom reprodulkcijskom materijalu jamči
očuvanje biološke raznolikosti i genofonda šumskoga drveća i grmlja te omogućuje pristup
europoskom zahtjevnom tržištu, dok Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i
drvne tehnologije obećava puno reda u području šumarskih i drvnotehnoloških disciplina,
gdje danas vlada nestručnost te pravo jačega i drskog.


Glede Zakona o lovstvu sa stajališta stabilnosti šumskih ekosustava zasigurno je krivo
postavljen, jer je utjecaj naše struke koja vodi skrb o šumi kao cjelini biljnoga i životinjskoga
svijeta praktički izostavljen. Spomenuti stav odnosi se na lovišta u šumi koja po
površini imaju udjel od kojih 40 %. republičke površine.


U šumarskoj struci bilježimo još jedan uspjeh. Ovih dana predana je u tisak dvojezična
znanstvena monografija pod naslovom: Poplavne šume u Hrvatskoj u izdanju
Akademije šumarskih znanosti, uz suizdavače Hrvatske šume d.o.o. i Grad Zagreb,
Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo.


Kao i u prošloj uredničkoj riječi i tu se upozorava na opasnost prilikom usklađivanja
naših zakona sa zakonodavstvom Europske unije te nedovoljnoj informiranosti pregovarača
o pravom značenju i vrijednosti hrvatskih šuma koje su bogate biološkom raznolikošću
i drvnom sirovinom visoke kakvoće, na koju sa simpatijama bacaju oko popjedinci
željni profita.


Ovom godinom zasigurno možemo biti zadovoljni. Na njezinu kraju koristim priliku
čitateljima Šumarskoga lista u ime Uređivačkoga Savjeta, njegova predsjednika akade


e


mika Slavka Matića, Uređivačkoga odbora, tehničkoga urednika Hranislava Jakovca te


u


svoje ime zaželjeti čestit Božić i sretnu novu 2006. godinu.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Spačvanski virovi okovani ledom
Spačvanski virovi clenched in ice
(Foto – Photo: Boris Hrašovec)


Naklada 1700 primjeraka