DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573
najvećim postotom zaraženih stabala na području UŠP
Gospić. Daljnja je analiza napravljena za odsjeke s potpunim,
nepotpunim i prekinutim sklopom (slike 13–15).
Stabla bez imele i do 10 % zaraženih stabala bilo je u
60 % odsjeka s potpunim sklopom, u 31 % odsjeka s
nepotpunim sklopom i u 15 % odsjeka s prekinutim
sklopom. S povećanjem postotka zaraženih stabala u
odsjecima, značajna je razlika između odsjeka s potpunim
sklopom (manji udio odsjeka s većom zarazom)
i onih kod kojih je sklop nepotpun ili prekinut (veći
udio zaraženijih odsjeka). U odsjecima s potpunim
sklopom nema odsjeka koji su zaraženi više od 60 %,
dok je takvih odsjeka 8 % među odsjecima s nepotpunim
sklopom, odnosno 9 % među odsjecima s prekinutim
sklopom.


3.3. NP Plitvička jezera
Od 82 primjerna stabla obične jele na bioindikacijskim
točkama, 19 stabala bilo je zaraženo imelom
(23,2 %). Imela nije zabilježena na stablima u GJ Rječica-
Javornik (odjel 79) i GJ Kik-Visibaba (odjel 9). U
GJ Čorkova uvala-Kapela (odjel 11a) imela je prisutna
na jednom od sedam primjernih stabala (14,3 %), u GJ
Krivi javor (odjel 71b) i GJ Rječica-Javornik (odjel 76)
imela je zabilježena na 16,7 % primjernih stabala. Najveća
je zaraza u GJ Bršljenovica, odjel 20a (56 % primjernih
stabala) i GJ Čorkova uvala-Kapela, odjel 1
(63 % primjernih stabala).
Prema stupnju oštećenosti stabala jele (slika 16),
imela dolazi na stablima od stupnja 0 (zdrava stabla)
do stupnja 2b (oštećenost 41–60 %), dok su stabla bez


Tablica 2. Bioindikacijske točke na području NP Plitvička jezera i broj pregledanih stabala obične jele na tim točkama.
Table 2 Bio-indicative points in the area of the National Park Plitvička Jezera and the number of examined silver


fir trees on these points.


Broj točke
Point Number


2
5
9
37
42
48
54
E


Gospodarska jedinica
Management Unit


Bršljenovica
Corkova uvala-Kapela
Corkova uvala-Kapela
Kik-Visibaba


Krivi Javor


Rj ečica-Javomik
Rj ečica-Javomik


Odjel/odsjek
Compartment/ Subcompartment


20a
11a
1
9
71b
79
76


Broj pregledanih stabala
Number of Examined Trees


16


7


8


11


12


16


12


82


Slika 13. Postotak pregledanih odsjeka s potpunim sklopom prema intenzitetu zaraze, na području
UŠP Gospić.
Figure 13 Percentage of examined subcompartments with a full canopy according to infestation
intensity in the area of Forest Administration Gospić.