DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Glavaš, M. Zebec, R. Pernar, M. Dasović & N. Pavlus: ZARAZA OBIČNE JELE . Šumarski list br. 11–12, CXXIX (2005), 559-573
Slika 9. Intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih odsjeka
za GJ Konjska draga-Begovača, Šumarije Perušić,
UŠP Gospić.


Figure 9 Intensity of infestation and the spatial arrangement of
examined subcompartments in the Management Unit
Konjska draga-Begovača, Forest Office Perušić, Forest
Administration Gospić.


Slika 10. Intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih odsje


ka za GJ Krivi Javor, Šumarije Vrhovine, UŠP Gospić.
Figure 10 Intensity of infestation and the spatial arrangement of


examined subcompartments in the Management Unit


Krivi Javor, Forest Office Vrhovine, Forest Administra


tion Gospić.


U 48 pregledanih odjela GJ Macelj, Šumarije Krapina
(slika 12), imela je zabilježena na 21 % pregledanih
stabala. Na zaraženim stablima bilo je prosječno
6 grmova imele, a najveći broj na jednom stablu bio
je 56.


U Šumariji Zagreb (slika 12) pregledane su dvije
gospodarske jedinice. U GJ Markuševačka gora pregledano
je 17 odjela. Zaraženo je bilo 21 % pregledanih
stabala, s prosječno 3 grma imele po zaraženom
stablu. Najveći broj grmova na jednom stablu bio je


14. U GJ Bistranska gora pregledano je 13 odjela, u
Slika 11. Intenzitet zaraze i prostorni raspored pregledanih odsjeka
za GJ Bijeli vrh-Dolac, Šumarije Vrhovine, UŠP
Gospić.


Figure 11 Intensity of infestation and the spatial arrangement of
examined subcompartments in the Management Unit
Bijeli vrh-Dolac, Forest Office Vrhovine, Forest Administration
Gospić.


kojima je bilo zaraženo 41 % pregledanih stabala. Sva
zaražena stabla imala su manje od 10 grmova imele.


3.2. Analiza stanišnih i sastojinskih parametara
za UŠP Gospić
Analizirani su sljedeći stanišni parametri: ekspozicija,
tlo i nadmorska visina.
Istraživani odsjeci nalaze se na različitim ekspozicijama.
Iz analize se ne može zaključiti da ekspozicija
značajno utječe na zarazu jele imelom. Odsjeci na sjevernoj,
sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj ekspoziciji
zaraženi su od 0 do 80 %, na južnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj
od 0 do 72 %, na istočnoj od 0 do 64 %, te
na zapadnoj od 0 do 52 %.


Na istraživanom području različiti su tipovi tala.
Odsjeci na crvenici bili su zaraženi od 44 od 74 %, na
lesiviranom tlu od 28 do 72 %, na rendzini od 4 do
70 %, na smeđem tlu na vapnencu i dolomitu od 0 do
72 %. Odsjeci koji se nalaze na vapnenačko-dolomitnoj
crnici bili su zaraženi od 0 do 4 %. Za 25 % odsjeka u
gospodarskim osnovama nije bilo podataka o tipu tla.


S povećanjem nadmorske visine postoji trend smanjenja
zaraze jele imelom, ali međuovisnost nije statistički
značajna. Srednja nadmorska visina pregledanih odsjeka
je od 520 do 1215 m. Do 700 m svi pregledani odsjeci
zaraženi su iznad 20 %. Iznad 1100 m 76 % odsjeka
nije zaraženo imelom, a 88 % zaraženo je manje od 4 %.