DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 107     <-- 107 -->        PDF

nanciraju Hrvatske šume d.o.o. iz sredstava OKFŠ-a,
pa je prigoda da se pripremi Simpozij gdje će autori
prikazati rezultate istraživanja, kao što je to bilo 1996.
god. kada smo obilježavali 150-tu obljetnicu.


Znamo da je ove godine Bjelovarski salon fotografija
“Šuma okom šumara” dobio međunarodne okvire
sudjelovanjem kolega iz Slovenije. Za iduću godinu
dogovoreno je s ravnateljem Gradskog muzeja da Salon
bude otvoren 17. lipnja 2006. god. (ova izložba ušla je u
službeni program za 2006.). Do sada je dogovoreno sudjelovanje
kolega šumara iz Slovenije, BiH, Austrije i
Njemačke, a predviđeno je da uz domaće autore sudjeluje
do 8 država – gostiju s oko 200 fotografija.


Iduće godine u srpnju je u Njemačkoj (München)
Interforst, pa se može kao i prije 4 godine planirati zajednički
posjet. Od ekskurzija vjerujemo da ćemo realizirati
ekskurziju (Pro Silva) u Slovačku te program
EFNS-a i Alpe-Adria, a slijedi i Tršćanski sajam poljoprivrede
šumarstva i ribarstva (svake 2. godine) na kojem
smo u više navrata bili gosti – predstavnici hrvatskoga
šumarstva.


Ad 7. Kako voditeljica računovostveno-financijskih
poslova gđa Vlatka Antonić na kraju ove godine


Zapisnik sastavio tajnik HŠD-a:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.


odlazi u mirovinu, zaključuje se raspisati natječaj za
odnosno radno mjesto na neodređeno vrijeme. U Povjerenstvo
za provedbu natječaja izabrani su predsjednik
S. Matić, podpredsjednici J. Dundović i I. Grbac,
tajnik H. Jakovac i V. Antonić.


Ad 8. Kao i svake godine HŠD pripremi određeni
broj kalendara za nadolazeću godinu i podijeli ih
ograncima, a ogranci ako žele veći broj komada na
svoj račun predbilježe se. Stoga su zamoljeni predsjednici
ogranaka da se jave na vrijeme (najkasnije do 20.
studenoga) u Tajništvo, kako bi njihove narudžbe proslijedili
u tiskaru.


I. Gregorović izvijestio je o dovršenju uređenja stare
šumarske zgrade u Vinkovcima, gdje je HŠD ogranak
Vinkovci dobilo na korištenje nekoliko prostorija,
pa bi bilo dobro organizirati jedan od sljedećih sastanaka
u Vinkovcima.
O. Vlainić je aktualizirao pitanje izrade društvene
zastave, što je prihvaćeno kao zadaća koju treba realizirati
do kraja godine.
Predsjednik HŠD-a:
Akademik Slavko Matić, v.r.


EKSKURZIJA U BOSNU I HERCEGOVINU


Kao što smo naveli u Zapisniku 10. sjednice Upravnog
odbora HŠD-a, prema programu suradnje s Hrvat-


Sl. 1. D. Bakran (desno) predsjednik HŠD-a ogranak Bjelovar
uručuje poziv R. Rezi za sudjelovanje kolega iz BiH Bjelovarskom
salonu fotografija 2006. god.


skim šumarskim društvom Harceg-Bosne, od 8. do 10.
listopada 2005. god. realizirana je ekskurzija članova
Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a, predstavnika
Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta i Hrvatskih
šuma d.o.o. na područje Bosne i Hercegovine. Računali
smo na nešto više sudionika, no odazvalo ih se 25.


sreSusret
tt j
jje
ee započeo na Kupresu u hotelu ADRIA-SKI
(koj(kooji
ii j
jje
ee u ratu spaljen, a sada je prekrasno obnovljen
Sl.
..l 2)
2)2),
,, gdje su nas dočekali domaćini Ljubo Rezo, dipl.
ing. šum., predsjednik, Franjo Kljajo, dipl. ing. šum.,
tajnik i ostale kolege šumari članovi HŠD-a Herceg-
Bosne. Sljedila je svečana večera u organizaciji Šumskog
gospodarskog društva Hercegbosanske šume


d.o.o. Kupres a potom razgovori, u prvom dijelu
službeni, a u nastavku je to bilo ugodno prijateljsko
druženje uz glazbu i pjesmu. Početkom drugoga dana
našeg boravka održana je spomenuta 10. Sjednica
Upravnog odbora HŠD-a, a u 11 sati je započelo Savjetovanje
uz nazočnost članova obaju Društava i članova
Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije
BiH.


ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Pozdravne riječi uputili su nazočnima: predsjednik
HŠD Herceg Bosne Ljubo Rezo, predsjednik Udruženja
šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH Omer
Pašalić, Predsjednik HŠD-a akademik Slavko Matić,
predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o. mr. sc. Petar Jurjević
i domaćin ovoga skupa na Kupresu direktor Herceg-Bosanskih
šuma d.o.o. Marko Bagarić, dipl. oec.


Poticajne referate za raspravu prezentirali su: predsjednik
HŠD-a akademik Slavko Matić na temu “Uloga
šumarskog društva kao nevladine udruge u sustavu civilnih
udruga i u sustavu vlasti u Republici Hrvatskoj, s
usporednim iskustvima iz zemalja EU” i dopredsjednik
HŠD-a mr. sc. Josip Dundović na temu “Biomasa kao
obnovljivi izvor energije”. Sljedila je rasprava i razgovori
na teme kao što su: položaj šumarstva u BiH, mogućnost
djelovanja i uloga Šumarskog društva u sustavu
vlasti i političkom ozračju u BiH, položaj šumarske
znanosti, mogućnosti i zadaće u budućnosti.


Zadnjega dana našega boravka u BiH na programu
je bio posjet Parku prirode Blidinje. Na putu od Kupresa
do Blidinja uz stručno vodstvo doc. dr. sc. Dalibora
Balliana, imali smo prilike dosta toga čuti o životu i šu-


SI. i;Č.,.Č;: stećci


marstvu na ovome području, počevši od spomenika poginulim
vukovarcima, podataka s bojišnice uz koju smo
prolazili, do slika prirodne sukcesije na slabo naseljenom
području. Na Blidinju smo posjetili nekropolu
srednjevjekovnih stećaka (Sl. 3), čistu sastojinu munike,
poslovno-kulturni kompleks u Masnoj Luci te skijalište.
S društvenim i kulturnim djelovanjem i vrijednostima
franjevačkog centra u Masnoj Luci (Sl. 4),
upoznao nas je fra Petar Krasić, a o Parku prirode Bli


;;..Č.... centar


dinje govorio je direktor Mato Anđelić. Tijekom zajedničkog
ručka u organizaciji Šumsko gospodarskog
društva Zapadnohercegovačke županije, predsjednici
Društava rezimirali su rezultate trodnevnog druženja i
zahvalili se, domaćin na našoj posjeti i podršci, a naš
predsjednik na pozivu i velikom gostoprimstvu. Susret


je ocijenjen vrlo uspješnim i zaključak je da se održava
svake godine izmjenjujući se kao domaćini. Uz još
jednu zajedničku fotografiju (Sl. 5) i pozdrave sredinom
popodneva krenuli smo put Hrvatske.


H. Jakovac