DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Č
Hrvatska je u Opocnu sudjelovala i u aktivnom sokolarskom
lovu sa mladim jastrebom kokošarom (Accipiter
gentilis L.) Tomom, i njemačkom kratkodlakom ptičarkom
Ellom, koje je vodio tajnik hrvatskog Sokolarskog
centra, dipl. ing šumarstva Viktor Šegrt.


(Foto: D. Kontrec )


kolarima, koji im omogućuju da treniraju i love sa svojim
pticama, znajući koliko je sokolarski lov slabije
učinkovit od lova s puškom, te da nema bojazni za


j fond krivolova. I u tom ne


ugrožavanje
ee fonda
aa divljač
divljačdivljači
ii il
ilili
ii krivolova
službenom, ali i najljepšem dijelu godišnje skupštine,


Hrvatska je sudjelovala s mladim jastrebom kokošarom
(Accipiter gentilis L. ) Tomom, i njemačkom kratkodlakom
ptičarkom Ellom, koji su dokazali da Hrvatska
zauzima sigurno mjesto među europskim i svjetskim
sokolarima. Ovim putem posebno priznanje i pohvalu
treba odati Ministarstvu kulture, Zavodu za zaštitu
prirode na čelu sa gospodinom Zoranom Šikićem
i njegovom suradnicom Ivanom Jelenić, koji su u rekordnom
roku izdali potrebnu CITES dokumentaciju o
prelasku granice, djelatnicima na pograničnom prijelazu
u Krapini koji su brzo i stručno odradili posao oko
nesmetanog prelaska granice i dr. vet. med. Denisu


u


Totu koji je obavio pregled psa i ptice prije odlaska


u


Češku i nakon povratka u Hrvatsku.


Nada hrvatskih sokolara je, bez obzira na trenutnu
kritičnu situaciju oko ptičje gripe, da će hrvatski lovci
prepoznati važnost i ulogu sokolarenja u hrvatskom
lovstvu, te ga podržati kao što to čine i lovci u inozemstvu,
a na taj način otvoriti još jednu zanimljivu tradicionalnu
granu lova u Hrvatskoj.


Viktor Šegrt, dipl. ing.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za zaštiti šuma i lovstvo,
Svetošimunska 25, 10002 Zagreb


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


10. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HŠD-a
održane 8. listopada 2005. god. u Kupresu (BiH)
U okviru programa suradnje s Hrvatskim šumarskim
društvom Herceg-Bosne, realizirana je stručna ekskurzija
članova Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a u
Bosnu i Hercegovinu, na kojoj je održana i redovita
sjednica Upravnog odbora HŠD-a. Ova sjednica bila je i
planirana za početak listopada, pa je uključena u program
ekskurzije, koristeći nazočnost članova Upravnog
odbora ekskurziji, slobodan termin u programu te priliku
da domaćinima (članovima UO HŠD-a Herceg-
Bosna nazočnima na sjednici) prikažemo dio našega rada
i trenutne aktivnosti HŠD-a.


Nazočni članovi U.O.: Damir Delač, dipl. ing.
(umjesto Roberta Abramovića, dipl. ing.), Dalibor
Bakran, dipl. ing., Damir Nuić, dipl. ing. (umjesto Stjepana
Blažičevića, dipl. ing.), Davor Butorac, dipl. ing.,
mr. sc. Josip Dundović, Ivan Duvnjak, dipl. ing., Ilija


Gregorović, dipl. ing., Herbert Krauthacker, dipl. ing.,
Tomislav Užarević, dipl. ing. (umjesto Ivana Matasina,
dipl. ing.), akademik Slavko Matić, Vlatko Petrović,
dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Dalibor Tomljanović,
dipl. ing., dr. sc. Vlado Topić, Oliver Vlainić,
dipl. ing. i Hranislav Jakovac, dipl. ing., tajnik HŠD-a.


Ostali nazočni: ostali sudionici ekskurzije (9) te
predstavnici Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva Herceg-Bosne na čelu s predsjednikom Ljubom
Rezom, dipl. ing.


Ispričani: mr. sc. Miroslav Brnica, Ivan Đukić, dipl.
ing., dr. sc. Joso Gračan, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko
Hodak, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing.,
mr. sc. Ivan Pentek, prof. dr. sc. Branimir Prpić, Dražen
Štrković, dipl. ing. i prof. dr. sc. Joso Vukelić.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Nakon što je predsjednik HŠD-a akademik S. Matić
pozdravio nazočne članove U.O. zahvalivši im se na
odazivu ovoj ekskurziji i sjednici te posebice domaćinima
na pozivu i ukazanoj pažnji, usvojen je ovaj


Dnev n i red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 109. skupštine HŠD-a.
2. Obavijesti.
3. Izvršenje Programa rada i Financijskog plana od
1. siječnja do 30. rujna 2005. god.
3. Nastavak aktivnosti
iit na izvršenju Programa rada i
Financijskog plana d
ddo
oo kraja godine.
Odnos sa zakupcima poslovnog prostora
Pripreme središnjice i ogranaka za izradu Programa
rada i Financijskog plana za 2006. god.
Kadrovska pitanja.
Razno.
Ad 1. Zapisnik 109. skupštine HŠD-a prihvaćen je
jednoglasno bez primjedbi.


Ad 2. a) Iz Ureda Predsjednika RH gosp. Stjepana
Mesića primili smo dopis o potvrdi primitka zaključaka


109. skupštine HŠD-a glede srednjoškolskog i visokoškolskog
obrazovanja, izvješća o osnivanju Hrvatske
udruge za biomasu, kao sekcije HŠD-a te dosadašnjem
radu, značenju, mogućnostima i perspektivi korištenja
biomase u energetske svrhe, potkrepljenoj u privitku
Gradečkom deklaracijom sa Srednjeeuropske konferencije
o biomasi. Predsjednik zahvaljuje na informacijama
i iskazuje podršku, zaželjevši uspješan rad Društvu
i “realizaciju ciljeva utvrđenih programom”.
Odgovor na naš dopis dobili smo i od Predsjednika
Vlade gosp. Ive Sanadera, s podrškom i naznakom da
je naša predstavka proslijeđena ministru gosp. Petru
Čobankoviću u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva i ministru gosp. Branku Vukeliću
u Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Naš dopis uputili smo i Predsjedniku Hrvatskog sabora
gosp. Vladimiru Šeksu i u očekivanju smo odgovora.


b) U svezi s donošenjem Zakona o zaštiti prirode te
želji da zajednički raspravimo i damo svoje primjedbe
na Konačni prijedlog Zakona o zaštiti prirode, koji je
upravo bio u saborskoj proceduri, organizirali smo
Orugli stol (17. svibnja 2005.), pozvavši predstavnike
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
Državnog zavoda za zaštitu prirode, Šumarskog
fakulteta, Šumarskog instituta, Hrvatskih šuma
d.o.o., ravnatelje NP i PP te predstavnike medija. Na
temelju rasprave formulirane su primjedbe i prijedlozi
na odnosni Zakon i upućeni u Hrvatski sabor, Odboru
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Žalimo što primjedbe
struke uglavnom nisu prihvaćene. Zakon smatramo
lošim, posebice u onim dijelovima gdje se mije


ša u gospodarenje šumom, što je znak površnosti, neznanja
i nepriznavanja struke, koja je stručno gospodareći
na znanstvenim načelima zadržala naše šume najočuvanijima
u Europi.


c) U saborskoj je proceduri Konačni prijedlog Zakona
o šumama (drugo čitanje).Bili smo pozvani, a tajnik
HŠD-a je nazočio sjednici Odbora za poljoprivredu i
šumarstvo u Hrvatskome saboru i obrazložio primjedbe
i prijedloge koje je pripremila Radna grupa HŠD-a,
kako na prvo, tako i na ovo drugo čitanje. Zadovoljni
smo što su Odbor i Ministarstvo kao predlagač prihvatili
većinu primjedbi, posebice one u čl. 3. Stavka 2. (detaljnije
naznačene općekorisne funkcije šuma) i izmjenom
stavke 7. u čl. 64. (prihvaćena je naša primjedba da
se Savjetodavna služba ne može financirati sredstvima
OKFŠ-a, nego iz proračuna; mogu se finacirati programi,
a ne plaće državnih službenika). No, i dalje ne
podržavamo čl. 57. Zakona, koji se odnosi na pravo
služnosti, o čemu smo višekratno dali svoje mišljenje.
Tim člankom prvi se puta u povijesti šumarstva (od
1852. god. kada je zakonom zabranjeno) utječe na potrajnost
gospodarenja smanjenjem površine šuma i šumskog
zemljišta.


d) Na istoj sjednici Odbora za poljoprivredu i šumarstvo
raspravljalo se i o Prijedlogu Zakona o Hrvatskoj
komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije,
koji je također u saborskoj proceduri (prvo čitanje). U
pripremi ovoga Prijedloga Zakona aktivno su sudjelovali
predstavnici HŠD-a (konačno su realizirana naša
dugogodišnja inzistaranja na donošenju tog Zakona, o
čemu svjedoče višekratne rasprave i izvješća na sjednicama
U.O. i skupštinama). Na ovaj Prijedlog Zakona
uputili smo primjedbu i prijedlog da se u članku 1.
stavka 2. pobliže navedu poslovi od javnog interesa iz
šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.


e) Na istoj sjednici nastavljena je i rasprava od prethodnog
dana o Konačnom prijadlogu Zakona o lovstvu,
na kojeg je HŠD također dalo svoje primjedbe.


f) Pripremljen je i Prijedlog Zakona o šumskom reprodukcijskom
materijalu, na kojega također na molbu
MPŠVG pripremamo primjedbe i prijedloge.


g) Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavljen je prijedlog
za članove Vijeća Udruženja šumarstva i lovstva
u Sektoru za poljoprivredu i šumarstvo pri HGK te
očekujemo osnivanje odnosnog Udruženja.


h) Početkom rujna Hrvatskoj su u radno-turističkom
posjetu bili šumarski stručnjaci iz austrijskog Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva, vodnog gospodarstva
i zaštite okoliša, na čelu s ministarskim savjetnikom
Vladimirom Čambom, dipl. ing. šum. Podpredsjednik
HŠD-a J. Dundović i tajnik H. Jakovac bili su s
njima 5. i 6. rujna, kada su dogovarali daljnju suradnju


o sudjelovanju na projektima koje financira EU i o su


ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 106     <-- 106 -->        PDF

djelovanju austrijskih šumara na izložbi fotografija na
bjelovarskom Salonu fotografija “Šuma okom šumara”
u lipnju 2006. god. u okviru obilježavanja Dana hrvatskoga
šumarstva.


i) Od 15. do 18. rujna predsjednik S. Matić, podpredsjednik
J. Dundović i tajnik H. Jakovac na poziv
predsjednika Njemačkog šumarskog društva, nazočili
su 62. skupštini održanoj u Weimaru, o čemu imamo
detaljniji prikaz u ovome Šumarskom listu. Prethodno,
na proputovanju 14. rujna posjetili smo u Regensburgu
firmu Bavarske državne šume, gdje nas je direktor
upoznao s novom organizacijom državnih šuma.


j) U okviru ekskurzije u organizaciji Tursa Hrvatskih
šuma d.o.o. 28. rujna u prostorijama HŠD-a posjetili
su nas kolege šumari iz Poljske. Upoznali smo ih s
poviješću i radom Hrvatskoga šumarskog društva.


k) Krajem rujna zajedno s Državnim tajnikom Hermanom
Sušnikom bili smo na otvaranju i puštanju u
pogon bioenergane u Kočevju (Slovenija), finacirane
sredstvima EU, lokalne zajednice i državnom potporom.
Bioenerganu će koristiti 160 privatnih kuća i sve
državne institucije. To nam ukazuje na potrebu da ustrajemo
i budemo uporniji upravo u onome o čemu
smo govorili pod a).


l) Zainteresirani mogu naći: u NN br. 57 od 4. svibnja
2005. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju
neobrađenog drva; u br. 76 od 23. lipnja Pravilnik


o dopuni Pravilnika o uređivanju šuma i u br. 104 od 31.
kolovoza Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća centra za krš, u kojemu, usput rečeno,
nema niti jednog šumarskog stručnjaka.
Ad 3. Prateći aktivnosti HŠD-a možemo zaključiti
da se program rada uredno ostvaruje. Za glavnu temu


109. skupštine odabrana je aktualna problematika
“Srednjoškolska i visokoškoska šumarska nastava u
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na potrebe šumarske
prakse”. Planom predviđena ekskurzija u Švedsku nije
mogla biti realizirana, jer su je domaćini predvidjeli u
dane Elmije – početkom lipnja, kada smo mi bili domaćini
ekskurzije Pro Silva Europa. No, evo upravo
realizira se ekskurzija u BiH.
Glede izvršenja financijskog plana HŠD-a bez ogranaka
od 1. 1. do 30. 9. 2005. vidimo da su prihodi i troškovi
ostvareni s indeksom 81,98. U prosjeku sve glavne
stavke troškova kreću se oko indeksa 70, a sporedne ispod
toga, osim stavke “usluge održavanja” gdje je indeks
167,57 što je posljedica troškova uređenja pročelja
(fasade) zgrade. Uz redovito održavanje i nabavku dotrajale
informatičke opreme, pokriveno je oko 3/4 troškova
uređenja pročelja, koristeći naravno i za to rezervirana
financijska sredstva iz prošle godine. Radovi su
skoro gotovi, pa će sljediti primopredaja uz poravnanje
stavki po predviđenim i ostvarenim količinama radova,
kao i uvođenjem nekih stavki koje su se pojavile nak


nadno kod detaljnijeg uvida u stanje zgrade (kao npr.
oštećeni dio krovišta na zapadnoj strani i sl.).


Ad 4. Svakako treba započeti s radom na Statutu
Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije.
Očekujemo da će do kraja godine biti završena
procedura donošenja Zakona i nema razloga da se odmah
ne započne izrada Statuta, kojim će se detaljizirati
članci Zakona. Isto tako bit će potrebno ustrojiti Komoru,
a vjerujemo da resorno Ministarstvo kod toga
neće zaobići HŠD kao glavnog inicijatora donošenja
ovog zakona.


Glede organizacijskih pitanja, do kraja sudenoga potrebno
je ažurirati popis članova HŠD-a i dostaviti ga u
digatalnom obliku u Tajništvo. Ogranci bi trebali nastaviti
s podizanjem spomen-obilježja zaslužnim članovima.
Šumarski list 9–10 bit će tiskan do kraja listopada
a 11–12 kao i svake godine pred Božić. Prema programu
vjerujemo da ćemo pripremiti i posebni broj u
kojem će biti tiskani referati s međunarodnog znanstvenog
skupa “Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i
postupci njezina održavanja i unapređenja”. Glede radova
na održavanju zgrade HŠD-a sljede eventualni popravci
nakon primopredaje radova na pročelju i plaćanje
preostalog iznosa troškova uređenja. Nastavit će uređenje
elektroinstalacija u podrumu zgrade na zapadnoj
strani, bojanje zidova dijela stubišta, dvorana i kancelarija
HŠD-a te obaviti nabavka i zamjena dotrajalog kancelarijskog
namještaja.


Ad 5. Kako smo putem suda prisilili Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije na iseljenje i plaćanje
duga za korišćenje poslovnog prostora, dobili smo
dopise (19. 5. i 6. 9. 2005.) u potpisu dekanice prof. dr.
sc. Jasenke Jelenčić, s molbom da povučemo tužbu a
oni će sigurno do kraja 2005. iseliti. Glede plaćanja duga
predlažu da plate ukupni porez na dodanu vrijednost
(PDV) kojega je HŠD plaćalo po svakom njima dostavljenom
mjesečnom računu, a da glavninu duga
oprostimo, jer kako kažu, nemaju novac za uređenje
prostora u kojega će preseliti i za plaćanje duga.


Nakon rasprave zaključeno je ne prihvatiti njihovu
molbu, jer spor s njima traje od 1977. god. Imali su
vremena potpisati ugovor i plaćati naknadu za korišćenje
poslovnog prostora ili dogovarati različite inačice,
no oni su to izbjegavali (mi smo bili izuzetno tolerantni
jer se radi o nastavno-znanstvenoj instituciji), a u dva
navrata su čak pokušali prostor prevesti u njhovo vlasništvo,
jer ga kažu koriste od 1945. god.


Ad 6. Kod izrade programa rada za 2006. god. potrebno
je imati na umu činjenicu da se u njoj navršava
160 godina od osnivanja HŠD-a i 130 godina tiskanja
“Šumarskog lista”. Sljedeće godine nema natjecanja
šumarskih radnika, ali 2005. god. završava petogodišnji
program znanstveno-istraživačkog rada kojega fi