DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 102     <-- 102 -->        PDF

Seminar 5.Davanje u zakup ili gospodarenje u
vlastitoj režiji: Usporedba koncepata
Seminar 6.Optimalna veličina revira – veza površine
i funkcije!
Seminar 7.Briga o šumi – društveno politička


tekovina ili šumarsko politički put?
Tema 1. Briga o šumi danas i sutra
Tema 2. Komercijalno korištenje kroz turizam i


turističku industriju – gdje su šumovlasnici?
Tema 3. Koliko viška vremena podnosi šumsko
poduzeće?
Tema 4. Pozicija Savezne Vlade
Seminar 8.Promjena klime – ugljik
Tema 1. Državni poticaji za pojačano uskladištenje
ugljika


Tema 2. Ugljik – uskladištenje u šumi i proizvodnji
drvnih sortimenata u Baden –
Wurttembergu između 1987. i 2012. godine


Tema 3. Međunarodni propisi o uključivanju šume
u Kyoto protokolu
Tema 4. Šuma i vrijednost – značaj zaštite šume
za klimu
Seminar 9.Budućnost tržišta drva – gdje leže šanse?
Tema 1. Šanse za nova tržišta s gledišta


trgovine drvom
Tema 2. Inovacije u proizvodnji drvnih sortimenata
Tema 3. Ponuda paleta u šumi i razvoj tržišta drva


u sukobu
Voditelji seminara koordinirali su tri do četiri predavanja,
u trajanju od 15 do 20 minuta. Tiskanjem sažetka
referata, koji su uz poziv dostavljeni svim sudionicima
i gostima, omogućena je vrlo živa rasprava i
pozitivna reakcija sudionika na seminarima.


Četvrti dan, 17. rujna 2005. godine


Sudjelovali smo na dvije od šesnaest jednodnevnih
ekskurzija, i to akademik Slavko Matić i Hranislav Jakovac
na ekskurziji 1. Holzmichel još živi - šumarstvo
i zimski sport u Oberhofu.


Posjeta sportskim terenima (sanjkalištima - staza
za spust - budući tunel za skijanje - brdski biciklizam
i skakaonice),
dok je mr se. Josip Dundović sudjelovao na Ekskurziji
6. "Prirodu treba pustiti prirodi” - jednodnevna
kružna šetnja s vodičem kroz Nacionalni
park Hainich.


Cilj ekskurzije: NP Hainich, viseća staza u krošnjama
stabala u Thiemsburgu; Sukcesija i prirodne
šume kod Weberstedt-a.


Osobitosti: Jednodnevna šetnja od oko 12 km.
“Prirodu treba pustiti prirodi!” tako glasi moto NP
Hainich, gdje posjetitelj može doživjeti, što to znači.


31. 12. 1997. godine osnovan je u Bavarskoj šumi 1.
Nacionalni park u Njemačkoj.
J. Dundović i H. Jakovac
GODIŠNJA SKUPŠTINA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
ZA SOKOLARENJE I ZAŠTITU PTICA GRABLJIVICA
(IAF) 2005. godine, OPOCNO


U malom Češkom gradiću Opocno, od 2 – 9. listopada
2005. godine, održana je godišnja skupština Međunarodne
organizacije za sokolarenje i zaštitu ptica
grabljivica. (International Association for Falconry and
Conservation of Birds of Prey, IAF).


Hrvatska je od 2000. godine punopravan član IAF-a
s pravom na glasanje pri odabiru novih članova i izmjenama
u vodstvu organizacije, što se ujedno može
zahvaliti gospodinu Emiliu Menđušiću i Sokolarskom
Centru iz Šibenika, koji su na taj način doprinijeli promociji
Hrvatske i u tom tradicionalnom načinu lova
koji u posljednje vrijeme ima sve više novih pristaša i u
Hrvatskoj.


Važnosti i ulozi sokolarenja te IAF organizacije, doprinijela
je i međusobna suradnja najveće lovačke
organizacije CIC i IAF početkom ove godine, a na generalnoj
skupštini CIC-a, održanoj od 12 – 14. travnja
2005. u Abu Dhabiu, glavna tema bila je “Sokolarenje
kao Svjetska baština”.


Na sjednici u Opocnu Hrvatsku je predstavljao tajnik
Sokolarskog centra Viktor Šegrt, dipl. ing. šumarstva.
Sudjelovanje na sjednici, te razvoj sokolarenja u
Hrvatskoj poduprti su i od Šumarskog fakulteta i Zavoda
za zaštitu šuma i lovstvo.


Glavna tema sjednice bila je vezana za pridruživanje
novih članova iz Belgije, Srbije i Japana te probleme
ŠUMARSKI LIST 11-12/2005 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Slika 1. Radna sjednica IAF održana je unutar dvorca Opocno.
(Foto: V. Šegrt)


koji su vezani za zaštitu ptica grabljivica i njegovanja
sokolarenja, kao neizostavne kulturne baštine svake
lovno razvijene zemlje. Također je napomenuto i otvaranje
pristupnih fondova u UNESCU, koji je sokolarenje
stavio pod svoju zaštitu.


Ujedno je pokrenuta i rasprava da li je poželjno da
pojedine male zemlje, kao što je u na ovoj skupštini bila
Belgija, imaju više predstavnika i klubova koji bi svaki
pojedinačno željeli sudjelovati kao članovi IAF-a. Razlog
tomu ponajviše leži u međusobnim razmiricama
koje pojedine sokolare odvajaju u klubove od desetak
članova. Takav problem i želje pojedinaca nisu naišle na
potporu organizacije, te je naglašeno da nema smisla i
ovako malobrojne sokolare cjepkati u još manje jedinice
i to isključivo zbog vlastitih interesa pojedinaca.


Hrvatska je na sjednici bila jedna od rijetkih zemalja
u kojoj sokolarenje nema problema sa zakonskim
propisima niti sa lovcima, koji sokolarenje prihvaćaju
kao lov koji je prethodio današnjem lovu s puškom. Velika
pohvala Hrvatskoj bila je zbog edukacije koju pru


3. Jutarnji početak i večernji završetak lova uz odavanje počasti
divljači, održani su u srednjovjekovnom dvorištu
dvorca, sa rogistima i prizorima iz sokolarskog lova u
srednjem vijeku.
(Foto: D. Kontrec)


ža Sokolarski centar i broja od tridesetak školovanih
sokolara čije ptice lete svakoga dana, te pedesetak sokolara
koji su se samo upoznali sa sokolarenjem i načinom
na koji se ono provodi. Najveća pohvala hrvatskom
Sokolarskom centru bila je ta što godišnje kroz
njega prođe oko 3000 djece različitih uzrasta, koja na
taj način uče o značaju ptica grabljivica u prirodi i ljepoti
tradicionalnog lova pomoću sokolova. Isto tako
pokretanje Bolnice za ptice grabljivice u kojoj se godišnje
pod stručnom veterinarskom paskom zaliječi, zbrine
i ponovno vrati u prirodu devedesetak različitih ptica
grabljivica i sova, te suradnja s Ornitološkim zavodom
i Šumarskim fakultetom u Zagrebu, naišla je na
veliko odobravanje i podršku vodstva IAF-a.


Nakon sjednice održan je i sokolarski lov u trajanju
od tri dana uz potporu i suradnju Čeških lovaca i Moravskog
lovačkog sveza. Zanimljivo je bilo vidjeti potpunu
i bezrezervnu podršku Čeških lovaca svojim so-


Slika 2. Skupina sokolara sa orlovima koji su lovili zeca Slika 4. Izvanredno trenirani mali münsterländer i crni stepski
i srneću divljač. sokol (Falco cherrug L.) nakon ulovljene fazanke.
(Foto: D. Kontrec) (Foto: D. Kontrec)
657