DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Kao što je već spomenuto prvo pošumljavanje sadnjom
i sjetvom, zajedno s izgradnjom suhozida na
Kalvariji – manjem brežuljku unutar Nehaja na približnoj
površini od 24 rala započelo je 1874. godine. Za
te radove Gradske vlasti su osigurale potrebna sredstva.
U svrhu zaštite pošumljenih površina na Nehaju
izdalo je Gradsko zastupstvo 1877. god. zabranu prema
kojoj (cit.): ... “Nitko bez dozvole ne smi prelaziti
ogradu”. U potrazi za dokumentacijom vezanom za povijest
krškog šumarstva, i to a prvom redu Kr. nadzorništva
za pošumljenje primorskoga krasa u Senju pronašao
sam u Hrvatskom državnom arhivu više spisa o
jednom slučaju kršenja zabrane ulaska na pošumljene
površine Nehaja i njegove egzaktne primjene.2 Naime,
kavanar Josip Corteze je 1879. god. (cit.): ...”Ne pazeći
na puteve i usjeve poprieko preko usjevah gazio, što je
ustvrdio Gradski bilježnik Geržanić pozivajući se i na
druge doseće očevidce.” Evo što je Gradski načelnik
Senja u obračanju Visokom kraljevskom hrvatskoslavonsko-
dalmatinskom vladnom odjelu za unutarnje
poslove u Zagrebu zbog utoka (žalbe) kavanara Josipa
Corteze (cit.): … “Proti odluke glede prekršaja
neovlaštenog prelaza u šumsku ogradu” pisao (cit.): ...
”Josip Corteze prizvan pred Gradsko satničtvo očitava
se u priležećem zapisniku da za zabranu znao nije,
dalje opravdanje njegovo da nije u ogradi bio, nema
temelja iz razloga tog što je tvrdja “Nehaj” baš u sredini
šumske ograde te je nemoguće do iste doći i opet
vratiti se, izim po zraku, a da se preko zida nepredje i
usjeve negazi. Na temelju vlastita priznanja da je tvrdju
“Nehaj” pregledao, te odatle niz brdo kući otišao,
osudjen je isti osudom poglavarstva od 13. svibnja t.g.
broj 1170 na najmanji iznos globe od pet forinti ili
zamjenom zatvora od jednog dana.” Nakon primljene
osude Josip Corteze je uložio utok u kojem priznaje
svoje djelo, ali osporava njegovu valjanost zbog dvo


jbenog datuma početka primjene. Gradsko poglavarstvo
odbija njegov utok i cijeli slučaj upućuje Visokoj
kraljevskoj zemaljskoj vladi u Zagrebu na potvrdu. U
brzom odgovoru Zemaljska vlada odbacuje utok Josipa
Corteze i u cijelosti potvrđuje osudu Gradskog poglavarstva
s obrazlozenjem (cit.) ... ”Što se tiće prigovorah
utjecatelja proti obnarodovenju te zabrane, primjećuje
se, da se na tamnošnjem spisu br. 950 ex 1877., na
samoj naredbi, potvrđeno nalazi, da je ista prethodno
proglašena, u očigled koje okolnosti nemože je uvažiti
izvinjavanja utjecateljeva, da tobože nije znao za upitnu
zabranu. Isto tako nemože se uvažiti prigovor utjecateljev,
da nije konstatirano, da bi on bio počinio kakav
kvar u ogradi, jerbo je kazan globe opravdana već
tim, što je utjecatelj prekršio poglavarstvenu zabranu
glede zalaska u ogradu.” Ovaj, naoko banalni primjer
brige o pošumljavanju Nehaja, te poštivanja i striktne
primjene lokalnih propisa ilustrativni je primjer tadašnje
svijesti Gradske vlasti u Senju i Visoke Zemaljske
vlade u Zagrebu o potrebi čuvanja gradskih zelenih
površina, ali u krajnjoj konzekvenci i o funkcioniranju
pravne države na svim razinama.


Zabrana iz davne 1879. god. mogla bi poslužiti kao
dobra osnova za pronalaženje bolje i kompleksnije sadašnje
zaštite Nehaja.


Vice Ivančević


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
EKSKURZIJA HŠD-a – OGRANAK ZAGREB U UPRAVE ŠUMA GOSPIĆ I SENJ


Ideja o izletu na područje Uprave šuma Gospić i
Senj oduševila je članove našeg Ogranka, uvijek spremne
za pohode u goste šumama i našim šumarskim kolegama.
Nakon svladavanja svih pripremnih radnji dani


8. i 9. lipnja bili su idealan termin, iako nam par dana
prije polaska vremenska prognoza nije baš išla na ruku,
no zbog takvih sitnica se ne odustaje.
lippnj h autobu
autobuautobus
ss Šumarskog fakul-


Dakle, 8
88.
.. lipnja
aa u
uu 6.3
6.36.30
00
teta krenuoje isispred zgrade HŠD-a na Trgu Mažurani


ća sa 42 izletnika (odličnog raspoloženja), pod komandom
vođe puta prof. dr. Milana Glavaša. Nakon
kratkog zadržavanja na autoputu, stigli smo u Gospić
nešto prije 10 h i sastali se s našim domaćinima ispred
restorana “Maki”, gdje su nas pozdravili upravitelji
gospićke Podružnice dipl. ing. Damir Čanić i upravitelj
Podružnice Senj dipl. ing. Jurica To m l j an o vi ć
te članovi Ogranka Gospić dipl. ing. Ivan Matasin,
predsjednik i mr. sc. Mandica D as o v i ć dipl. ing., i
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 80     <-- 80 -->        PDF

naši prijatelji dipl. ing. Karlo Po s a v e c i dipl. ing.
Mate Šaban.


Nakon doručka u ime domaćina pozdravio nas je
predsjednik Ogranka Gospić gospodin Ivan Matas
i n , a detaljne informacije o radu Podružnice, površini,
prirastu, etatu, problematici vezanoj za minirana
područja isušenje jelovih šuma te planovima za iduće
razdoblje, iznijela nam je mr. sc. Mandica Dasović.


Slika 1. Mr. dipl. ing. Mandica Dasović upoznaje sudionike izleta
s radom podružnice Gospić


U ime Ogranka Zagreb domaćine je pozdravio naš
vođa puta, dopredsjednik Ogranka prof. dr. Milan
G l a v aš , koji je zamijenio spriječenog predsjednika
dipl. ing. Herberta K r a ut h a c k e r a .


Zatim smo po predviđenom programu posjetili Muzej
Like u Gospiću, gdje nas je sa sadržajem Muzeja
upoznala upraviteljica prof. Biserka Ve i ć , koja se
unatoč bolesti odazvala i upoznala nas s eksponatima
vezanim za povijest Like, na čemu joj se srdačno
zahvaljujemo. U Muzeju smo imali prilike vidjeti i
izložbu slikara Mladena Veže iz Brista kod Makarske.


Sljedio je posjet rodnoj kući “oca domovine” Ante
Starčevića u Velikom Žitniku, nedaleko Gospića, malom
selu smještenom između rječice Otešice, pritoke


Slika 2. Veliki Žitnik – dvorište i rodna kuća “Oca domovine”
Ante Starčević


Slika 3. Soba u kući Ante Starčevića


Like i sada već velikih stabala plantaže Žitnik, koju su
gospićki šumari podigli 60-ih godina prošloga stoljeća.
Kuća je restaurirana u prvobitnim gabaritima, smještena
u prekrasnoj prirodi između nekoliko kuća koje čine
ovo malo selo, gdje je svoje djetinjstvo proveo taj veliki
čovjek.


Rodna kuća Nikole Tesle nalazi se tek nekoliko km
zračne linije dalje u selu Smiljanu. Mala crkvica i
obnovljena kuća gdje se rodio slavni izumitelj, konstruktor
i vizionar Nikola Tesla te proveo dane djetinjstva
i prvog školovanja, nalazi se u slikovitom okružju
podno brda Bogdanića i potoka Bogdanice. Tu je Tesla
kao dječak radio svoje prve pokuse i formirao svoj
genijalni duh, koji je čovječanstvu poklonio mnoštvo
izuma i ideja koje su ostvarene tek mnogo godina
nakon njegove smrti.


Nakon još jednog posjeta gradu Gospiću radi razgledavanja,
uputili smo se na Jadovno, malo selo 10-ak
km udaljeno od Gospića, gdje se nalazi šumarska kuća
Šumarije Gospić. Kuća je smještena na samom početku
velikih kompleksa prebornih šuma Srednjeg Velebita
– na malom zaravanku uz cestu koja je upravo taj
dan počela dobivati prve metre asfalta.


Tu smo imali ponovno susret sa domaćinima. Razgovoru
nije bilo kraja, Karlo, Mate, Iva, Jure i mnogi
drugi dragi prijatelji pomiješali su se s izletnicima u
druženju nakon ručka u ličkom stilu. Društvu su se na
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Č 4. Prof. Biserka Velić i ing. I. Matasin na pragu rodne kuće
Nikole Tesle


Jadovnom pridružili i predsjednik ŠD Hrvatske Akademik
Slavko Matić i tajnik HŠD-a, dipl. ing. Hranislav
J a k o v a c .


Tamburaški zbor u sastavu ličko-slavonskih šumara,
zaposlenika gospićke Podružnice predstavili su široki
repertoar pjesama uz dobru podršku svih sudionika.


Predviđeno vrijeme je nažalost brzo prošlo i pod
strogom kontrolom vođe puta uputili smo se prema
Krasnu, ali smo zbog lošeg vremena morali izostaviti
predviđeni put kroz Štirovaču, već smo autoputom
preko Otočca stigli u Krasno u predviđeno vrijeme i
smjestili se u ugodnom prenoćištu Šumarije Krasno,
gdje nas je dočekao upravitelj Podružnice Senj dipl.
ing. Jurica Tomljanović.


Posjet Krasnu koje se nalazi u srcu naše najljepše
planine Velebit, s najstarijom šumarijom u Hrvatskoj
(1765. g.) predstavlja pravi odabir za ovakvu ekskurziju.
Planina dugačka 145 km, široka do 30 km, sa svim
svojim raznolikostima biljnog i životinjskog svijeta ne
može ostaviti ravnodušnim nijednog posjetitelja.


Drugi dan izleta obilovao je bogatim programom,
čiju je organizaciju naš vođa puta dotjerao do savršenstva.


Odmah poslije doručka posjetili smo pilane u Krasnu:
pilanu obitelji Katalinić i pilanu Kula Promet.


Slika 5. Krasno – Pilana Katalinić


U obadvije pilane vidjeli smo solidnu obradu piljene
građe i dobru opskrbljenost kvalitetnom pilanskom
sirovinom. U razgovoru s vlasnicima saznali smo da se
za sada još uspješno nose s problematikom koja trenutno
vlada na tržištu.


Posjetili smo staru crkvu Sv. Antuna, čija je unutrašnjost
oslikana likovima u kojima mještani prepoznaju
svoje suseljane. Za vrijeme crkvenih svečanosti narod
se okupljao ispred crkve u sjeni starog brijesta impozantnih
dimenzija i starosti. Sigurno spada u nekoliko


Slika 6. Poprsje Akademika Milana Anića na ulazu O.Š. koja nosi
njegovo ime
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 82     <-- 82 -->        PDF

najvećih primjeraka kod nas i u ovom dijelu Europe
koji su preostali nakon bolesti koja je brijest poharala
prošlom stoljeću pa ga zbog toga treba izmjeriti, obilježiti
i zaštititi.


Zatim smo posjetili Osnovnu školu koja nosi ime
Akademika Milana Anića, gdje smo položili buket poljskog
cvijeća (kojega je u ranim jutarnjim satima ubrao
profesor Glavaš) na podnožje njegovog poprsja koje se
nalazi na ulazu u školu. Učenica Ines Anić, rođakinja
pokojnog Akademika, upoznala nas je s poviješću škole
od njenog osnivanja 1836. g. do danas.


Cvijeće smo položili i na grob šumara i graditelja
Juraja Sabolića, koji je bio upravitelj krasnarske Šumarije
sve do svoje tragične smrti 1955. g. i koji je jedini
od mnogobrojnih šumara sahranjen na ovom seoskom
groblju, a čiji grob održavaju članovi HŠD-a.


Posjet Šumarskom muzeju dan prije službenog
otvorenja posvećena je posebna pozornost. Mnogo vrijednih
i interesantnih izložaka vezanih za šumarsku
djelatnost prikazuju razvoj šumarstva ovog kraja i šire.
Mnogobrojne fotografije, dokumentacija, alati, lovačka
zbirka i dr. predstavljaju vrijedni muzejski materijal
koji će se u idućem razdoblju još više obogatiti.
Vrijedi pohvaliti ideju i trud svih onih koji su doprinijeli
da se upravo tu u Krasnu, simbolu našeg šumarstva
uspostavi ovakav spomen našim prethodnicima šumarima
i njihovu dijelu. Slijedio je posjet upravi NP Sjeverni
Velebit, gdje je za nas priređen bogat program s
opširnim predavanjem o znamenitostima Velebita, posebno
iznenađenje bio je kulturno-zabavni program u
organizaciji društva “Čuvarice ognjišta”. Izvedbom izvornih
krasnarskih pjesama i kola te prikazom starinskog
prela, izazvale su pljesak posjetitelja.


Na poziv profesora Glavaša, posjetili smo njegovu
kuću u Krasnu u blizini koje je na velikim kompleksu
državne šume, po ideji profesora, započeto uređivanje
budućeg parka. Tu će mještani Krasna, a osobito djeca,
moći provoditi svoje slobodno vrijeme, a jednog će
dana “Glavašev park”, kako ga već zovu, moći poslužiti
i u edukativne svrhe.


Za vrijeme ručka u objektu šumarije pozdravio nas
je predsjednik Ogranka Senj dipl. ing. Dalibor Tomljanović,
a mi smo se zahvalili na gostoprimstvu koje su
nam pružili unatoč njihovim obvezama oko otvorenja
muzeja.


Pri povratku autobus se zaustavio pred siranom
Krasno, gdje su se izletnici opskrbili raznim vrstama
kvalitetnog sira.


Na izlazu iz Krasna skrenuli smo prema Svetištu
Majke Božje od Krasna, odakle se pruža prekrasan pogled
na Sjeverni Velebit i velik dio Like sve do Gackog
polja i Vrhovina. Tu smo zatekli neumornog velečasnog
Komušanca pri izvođenju radova na kompleksu


Svetišta. Zapalili smo svijeće u crkvi Majke Božje i
uputili se prema Kuterevu.


Ovo malo ličko selo od davnina je poznato po izradi
stolica, tambura, bačava i ostalih proizvoda od drveta, a


st
u novije vrijeme još više po utočištu za medvjeđu mladunčad
koja je stjecajem okolnosti ostala bez majke.


Posjetili smo drvnu djelatnost obitelji Burić i Rožman
s bogatim izborom drvenih proizvoda, gdje su
mnogi od izletnika kupili po neku uspomenu, a moj
kolega Mlinac kupio je jasenovo kosište, koje
u,
će
a
ga po


;;rr


Slika 7. Majstor Rožman i ing. Krpan – priprema proizvoda za
tržište Sjeverne Dalmacije


mišljenju kolega, sigurno “izdurati”.


U prihvatilištu za medvjediće mlada volonterka
Maja Burazer iz Zagreba s velikim je entuzijazmom i
znanjem objasnila svrhu ovog azila, kao i problematiku
i planove za iduće razdoblje. Oduševila nas je njezina
elokventnost, ekološka zrelost i nesebična volja s
kojom obavlja ovaj zahtjevni posao.


Točno u 18 h vođa puta profesor Glavaš označio je
“kraj svog mandata”. Njega su čekali drugi zadaci, a
mi smo krenuli autoputom preko Otočca za Zagreb.
Naš vozač Marijan i autobus Šumarskog Fakulteta
funkcionirali su neprikosnoveno.


Svim onima koji su omogućili i pomogli ovu, po
mišljenju sudionika vrlo kvalitetnu ekskurziju, srdačno
zahvaljujemo.


Frane Grospić