DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 75     <-- 75 -->        PDF

svaki poljoprivrednik postati “energetski šeik”, ali nam
treba svako tržišno rasterećivanje u području proizvodnje
živežnih namirnica te će dobro doći svako stvaranje
nove vrijednosti u poljoprivredi”.


Treći dan, 15. ožujka 2005. godine s DI Hubert
Maierhofer, C.A.R.M.E.N. e. V. posjetili smo u Allgau
Centar za biomasu d.o.o., a u Kemptenu ZAK Energie
GmbH, koja se sastoji od nove Termoenergane na
drvo, Termoenergane na komunalni otpad i Toplane na
lož ulje:


(Centar za biomasu d.o.o.) Biomassehof Allgau
GmbH osnovali su 1977. godine Udruga šumovlasnika
Kempten, Bavarska i grad Kempten. U projekt
Biomassehof Allgau investirao je 2,0 mil DM, i to
1,5 mil DM udružilo je 114 šumovlasnika, a 500 000
DM dala je Bavarska kao poticaj. Na bivšem vojnom
skladištu (Bundeswehra) površine 25 ha, danas je
skladište za šumsku sječku, ogrjevno drvo i oblo drvo.
Izrađeno je potpuno automatizirani sjekiro – stroj
za proizvodnju kratko rezanog i cijepanog ogrjevnog
drva, sa sušarom, halom, kamionskom vagom, bagerom,
utovarivačem, biodizel agregatom, bravarijom i
upravnom zgradom. Centar se nalazi u industrijskoj
zoni i u blizini nove Termoenergane na drvo, kojoj
prodaje šumsku sječku. U krugu od 100 km tijekom
2004. godine prodajom 175 000 tona šumske sječke
(434 000 EUR-a), 6 000 prm kratko rezanog i cijepanog
ogrjevnog drva (335 0000 EUR-a), 368 tona briketa
(100 000 EUR-a), 3 500 tona peleta (410 000
EUR-a) i druge robe (381 000 EUR-a) ostvaren je
prihod od 1,66 mil. EUR-a, što je dvaput više u odnosu
na 1998. godinu.


U sastavu ZAK Energie GmbH (Centralizirani
energetski sustav d.o.o.) Kempten obišli smo:
1.
Novu Termoenerganu na drvo Kempten (HHK
W-HolzheizKraftWerk) koja je izrađena 1997.
godine. Ista sa 8 000 tona šumske sječke iz
50 000 ha šuma (što je u energetskoj vrijednosti
300 – 500 l lož ulja godišnje po 1 ha) i 8 000 tona
starog drva (od greda, dasaka, podova, ambalaže,
sanduka, paleta, prozora i vrata), godišnje proizvede
2,1 MW struje (za 14 000 domaćinstava) i
12,5 MW topline (za 7 500 domaćinstava) s
21 km toplovoda;
2.
Termoenerganu na komunalni otpad (MHKW –
MullHeizKraftWerk), koja od 60 000 tona komunalnog
otpada godišnje iz ZAK – područja proizvede
7,2 MW stuje i 17,4 MW topline i
3.
Termoenerganu na lož ulje za vršna opterećenja
(Spitzenlast Heiz Zentrale) koja godišnje
proizvede iz 100 000 l lož ulja 10,0 MW topline.
Sve tri termoenergane osiguravaju količinu
energije za 5 000 kućanstava putem toplovoda, i za
regiju uštede 21 mil litara lož ulja ili 21 mil m3
prirodnog plina!


mr. sc. Josip Dundović


13. C.A.R.M.E.N. SIMPOZIJ
Od 3. do 6. srpnja 2005. god. održan je u Straubingu
(Njemačka) 13. C.A.R.M.E.N. simpozij pod
motom: “Kružni tok prirode – prirodne sirovine za moderno
društvo” na temu: “Biomasa i sunce – gradnja,
grijanje i punjenje mreže strujom”


Na 13. C.A.R.M.E.N simpoziju drugog dana, 4. srpnja
2005. godine sudjelovalo je 35 eksperata i 265
sudionika iz Austrije, Hrvatske (sl. 2), Njemačke i Rumunjske.


4. srpnja 2005. godine nakon otvaranja i pozdrava
organizatora i gradonačelnika Straubinga, svečano predavanje
na temu “Promjena klime i uzroci – mogućnosti
sprečavanja” održao je dr. Gunther Tiersch, dipl.
meteorolog (sl. 1. u sredini), ZDF televizije Mainz.
Upozorio je da zbog rasta tzv. stakleničkih plinova
(CO2, metan, ozon i prije svega vodena para u atmosferi),
zadnjih 150 godina raste srednja temperatura na
zemlji za oko 0,7 oC. To je rezultat sve većeg korištenja
fosilnih goriva (ugljena, nafte, plina).
Na temelju modela promjene klime pokušava se računati
budući razvoj klime. Za različite scenarije raz


voja svjetskog gospodarstva (koji bitno ovise o proizvodnji
energije) za sljedećih 100 godina može se izračunati
globalno povišenje temperature od 1,4 do
5,8 oC. Pri tom će nastupiti najveće vrijednosti zimi na
kontinentalnim i polarnim područjima. U srednjoj
Europi ljeta će biti vruća i suša, a oborine će padati


SLI.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 76     <-- 76 -->        PDF

češće i u kraćem vremenu, ali prosječne mjesečne količine
će se smanjiti.


Zato investirajmo u naobrazbu svoje djece ili unučadi.
Trebamo inovacije, nove tehnologije, koje će
nam jamčiti lijep životni standard i zauzdati promjenu
klime diljem svijeta! Sa biomasom protiv promjene
klime! Štednjom energije i obnovljivom energijom
možemo zaustaviti stakleničke plinove.


Sl. 2. Hrvatska delegacija (Dundović, Tomac, Špoljar


Zatim su na plenarnom dijelu simpozija održana tri
stručna predavanja istaknutih eksperata iz znanosti:


Okvirni uvjeti i odredbe o uštedi energije korištenjem
obnovljive energije,


Poticanje mogućnosti za potrajne sirovine i obnovljive
energije i


Energetska sanacija zgrada sa faktorom 10 (tj. redukcija
energetske potrebe na 90 %).
Nakon toga slijedila su tri paralelna zasjedanja, sa
po tri referata stručnjaka iz prakse, i to:


Energetsko korištenje I: Rješenja topline iz biomase,


Energetsko korištenje II: Struja i toplina iz biomase i


Korištenje sirovina: Potrajne sirovine za unutarnju
gradnju.
SI. 3.


Isti dan na večer, održan je prijem u povijesnoj
gradskoj vijećnici Straubing, za više od 200 gostiju,
gdje je Josef Miller, bavarski ministar poljoprivrede i
šumarstva ( sl. 3. drugi slijeva održao svečano predavanje
povodom 13. C.A.R.M.E.N – simpozija i dod


jele godišnjih nagrada: Ernst-Pelz- nagrada 2004 i
Nagrade za unaprjeđivanje uporabe potrajnih
sirovina 2004. (sl. 4.)


Tom prigodom je naglasio mudrom odluku da je


C.A.R.M.E.N. e.V. utemeljen u Wurzburgu, a zatim
preselio u Straubing, koji je bavarska Vlada proglasila
“Gradom potrajnih sirovina”.
Također dobro je izabrano i vrijeme održavanja


C.A.R.M.E.N. – simpozija, jer je 28. 6. 2005. na zasjedanju
bavarske Vlade zaključen Ukupan koncept potrajnih
sirovina. Ovim konceptom je određeno da se:


Čvrsta goriva iz šumarstva i prerade drva ponajprije
se koriste za proizvodnju topline,


Tekuća biogoriva koriste za mobilne svrhe,


Bioplin koristi u proizvodnji struje i topline (termoenergane).
Još veće značenje koncepta pripisuje se zaštiti klime.
U Bavarskoj se realizacijom biomase u iznosu 4 %
primarne potrošnje energije uštedi oko 6 mil tona CO2
godišnje.


Zatim je ministar podijelio tri nagrade za 2004. godinu
i to:


Ernst – Pelz – nagradu (privatna zaklada gosp.
Peter Pelz) dobila je tvrtka Novamont d.o.o. iz
Eschborna kao pionir u proizvodnji biološki razgradivog
materijala – vrećica za pakiranje iz potrajnih
sirovina (85 % kukuruznog pšeničnog ili
krumpirovog škroba). Na taj način smanjuje se
uporaba fosilne sirovine.


Dvije državne nagrade za unapređivanje uporabe
potrajnih sirovina dobili su: