DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 71     <-- 71 -->        PDF

tava. Gospodarenje treba biti planirano, a uzgojne intervencije
kontinuirane i predviđene u prostoru i vremenu.


Svjetska populacija je u stalnom povećanju, kao i
potreba za šumskim proizvodima, a globalna površina
šuma se kontinuirano smanjuje, što više stvara obvezu
racionalnog gospodarenja raspoloživim šumama te za
podizanje novih, u svim područjima gdje je to moguće.
Pošumljavanjem stvaramo nove sustave ili bolje rečeno
unosimo nove elemente u postojeće sustave.


Crni bor se već odavno upotrebljava za pošumljavanje
brdskih i planinskih goleti u cilju melioriranja
napuštenog teritorija. Mnoge zakonske odredbe već od
1910. godine pa na dalje propisivale su norme za obnovu
planinskog područja Italije.


Prednosti crnog bora su sljedeće:može se primiti i rasti na terenima loših fizičkih i
kemijskih karakteristika,

podnosi loše klimatske uvijete (suša, temperaturne
razlike, insolacija itd.),

osigurava dobru pokrivenost terena i stvaranje
povoljne mikroklime,podnosi veliku gustoću (do 3000 biljaka po ha), osiguravajući
u kratkom vremenu kompletnu pokrivenost
terena i

zbog različitog tonaliteta zelenila krošnje i zbog
svog habitusa daje veliki doprinos izgledu krajolika.
Zadatak uzgajivača je da nakon umjetnog stvaranja
kulture osigura njen razvoj u prostoru (povećanje biomase
ekosustava) i vremenu (obnova), što znači uspostaviti
ravnotežu putem reguliranja gustoće i strukture
radi optimizacije funkcioniranja šumskog sustava unutar
okružja.


Redukcija broja stabala po hektaru potrebna je da bi
dozvolila razvoj prizemnog raslinja i grmlja, što je
neophodno za evoluciju tla i daljnju spontanu obnovu.
Ponajprije treba eliminirati ona stabla koja je prirodna
selekcija stavila u podređen položaj. Sigurno je da ove
aktivnosti iziskuju troškove koje ne može podmiriti
prorijedni materijal.


Iako je za područje Italije crni bor alohtona vrsta i
kulture su umjetno podignute, on je postao realnost brdskih
i planinskih područja koja traže razumijevanje i
operativnost šumarskih stručnjaka.


Giuseppe Amatulli, Raffaella Lovreglio,


Vittorio Le o n e :


Geostatičke analize za procjenu distribucije


požara u ruralnom području


U modernom pristupu borbi protiv šumskih požara,
čiji je broj u stalnom porastu, daje se prednost predviđanju
i preventivi. U tom kontekstu osnovna je procjena
rizika požara, koji ovise o količini zapaljivog materijala
i njegovoj zapaljivosti, te o vanjskim utjecajima
koji uzrokuju zapaljenje (prirodni i antropološki).


Kod određivanja rizika požara, važno je imati na
raspolaganju mape s prostorno-vremenskim mjerilom,
zasnovane na registraciji koordinata ishodišta žarišta
ili realizirane metodom interpolacije i prostorne analize
(broj žarišta po km2).


U ovom članku obrađena je primjena tehnike interpolacije
poznate kao Kernel density estimation
(Ko u t s i a s i dr. 2004. i Deta Riva i dr. 2004.) za
određivanja razine gustoće ishodišta požara. Procjena
gustoće određena je u posebnom teritorijalnom okružju
Gargana u južnoj Italiji, koji je poznat po posebnoj
koncentraciji požara sa štetnim posljedicama.


To je površina od 1500 km2 (50 x 30 km), visoravan
na nadmorskoj visini između 650 i 900 m okružena kamenitim
obroncima obraslim prirodnim formacijama
alepskog bora. U razdoblju od 1974. do 1994. godine
na tom je području evidentiran 3381 požar, na površini
od 46 000 ha. Gustoća ishodišta požara procijenjena je
na bazi od 583 požara koja su se dogodila u vremenu
od 1997. do 2002. godine.


Na osnovi tih istraživanja izrađene su mape gustoće
požara uzimajući u obzir minimalne brojeve žarišta od
5, 10 i 15 slučajeva po km2. Na toj osnovi može se konstruirati
krivulja frekvencije gustoće požara, koja zajedno
s mapama omogućuje procjene težine fenomena
za pojedine komune unutar zone proučavanja. Ovaj
model proučavanja omogućio je da se s velikom preciznošću
identificiraju područja obuhvaćena požarom
s različitom uporabom zemljišta te mogućnost ustanovljenja
motiva uzroka požara.


ALBERI E TERRITORIO
(novo izdanje časopisa Monti e boschi)


( i
Iz broja 4/5, travanj-svibanj izdvajamo:


Aktualnosti
Renato Brugnola:
Opasna penjačica dolazi u Italiju
Pueraria montana var. lobata, poznata po uobiča


jenom nazivu “Kudzu”, opasna leguminoza (spada u


iji


100 najopasnijih
hh n
nna
aa svijetu) pojavila se i u Italiji. Slične
vijesti stigle su nekoliko mjeseci poslije iz susjedne
Švicarske. Ova vrsta je dosta raširena u SAD, gdje se
procjenjuje da je oko 2,8 milijuna ha pokriveno ovom
opasnom biljkom te se za njeno suzbijanje godišnje
troši oko 340 milijuna dolara. U područjima svog podrijetla
“Kudzu” tipična je za šumsko okružje, ali se raz
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 72     <-- 72 -->        PDF

vija i na neobrađenim zemljištima i odlagalištima smeća.
U Italiji je primijećena najprije u Trstu 2003. godine
(Fitopatološki informator). Pueraria montana je
penjačica povijuša, koja je izazvala veliki interes kao
ukrasna biljka, što je pospješilo njeno širenje izvan
zone podrijetla.


Slika 1. Peraria montana – detalj


Danas se u SAD-u “Kudzu” smatra pravom napasti.
Širi se brzo i ravnomjerno pokriva tlo i svu prizemnu
vegetaciju, sprječavajući fotosintezu i tako uzrokuje
njenu smrt. Na taj način se formira jednovrsna vegetacija
koja potpuno promijeni izgled krajolika.


Nakon pojave ove biljke u području Trsta iz službe
Servisa gradskog zelenila odlučili su da neće u potpunosti
eliminirati biljku radi njenog promatranja, što je
obavljeno u suradnji sa Sveučilištom iz Padove. Cilj
istraživanja je traženje mogućnosti biološke borbe protiv
agresivne biljke uz uporabu nekih gljiva. Za sada se
vrši pažljivi monitornig na toj lokaciji.


Po dobivenim podacima biljka može u proljeće rasti
i 25 cm u jednome danu, a u stanju je rasti i na deblu i na
krošnji stabla te kao mulj malo po malo pokrije sve što
je okružuje. Strah od ove agresivne povijuše je opravdan,
jer se po najnovijim vijestima pojavila uz obalu
kod Duina, u Lombardiji kod Bergama te u provinciji
Varese, gdje su evidentirane 4 odvojene lokacije.


Federlegno: Ekspert za drvo odgovara


Koje je drvo najprikladnije za pojedine konstrukcije,
za podove i drugo, kakve su karakteristike vrsta europskog
drveta ili egzota, koje su norme zaštite strukture
drveta od požara itd.? To su neka od pitanja na
koje od sada pa na dalje odgovaraju stručnjaci službe
“Ekspert za drvo odgovara”. Ovaj servis osnovan je
Federlengno-Arredo, na inicijativu komisije za razvoj
tehnologije drveta, čiji je program elaboracija i realizacija
strategije valorizacije drveta. Zamišljeno je da ser


vis u početku daje odgovore samo na pitanja članova
Federacije, ali je postao otvoren (i besplatan) za sve
operatore u ovom području, gdje se daju upute za korektno
korištenje materijala uz primjenu najnovijih i
još neprimjenjivanih mogućnosti.


Bogata arhiva informacija publicirana je u obliku
odgovora na tehnička pitanja o drvetu i proizvodima
od drveta, koje su dali kvalificirani stručnjaci. Pitanje i
odgovori bit će sakupljeni, sustavatizirani po ključnim
argumentima i lako pristupačni. Za pristup informacijama
dovoljno je poslati e-mail na adresu servisa
“Ekspert za drvo odgovara” i navesti svoje podatke. U
kratkom vremenu, promjenjivom u odnosu na zahtijevnost
pitanja doći će odgovor, koji će ukoliko je od
općeg interesa, biti objavljen zajedno s pitanjem na
stranici interneta Federlegno –Arredo.


Informacije se mogu dobiti preko Internet adrese:
www.federlegno.it/sviluppolegno.


Laura Russo (FAO):


Stabla i tsunami


Stanovnici jednog sela države Tamil Nadu na jugu
Indije sretni su i ponosni što mogu pričati da su 80 000
stabala Caousarina sp. i Eucalyptus sp., koje su posadili
u samo jednom danu 2. prosinca 2002. godine (što
je vrijedilo ulaska u Guinesovu knjigu rekorda) na
20 ha dugu obalu, spasila selo od strahovitog razaranja
tsunamija 26. prosinca 2004. godine.


U istoj državi, ali također u Indiji, Malesiji i Sri
Lanki, razni izvori prikazali su ulogu mangrove šume
u ublažavanju posljedica morskih potresa u ljudskim
žrtvama i materijalnim štetama.


Objava ovih događanja u članku Newsweek-a pobudila
je različite reakcije u široj javnosti. Zeleni su
digli svoj glas i zahtijevaju zaštitu područja opustošenih
tsunamijem. Indija i Indonezija su najavile velike
programe i utrošak značajnih sredstava za obnovu
mangrovih šuma, a Malezija, Sri Lanka i Tajland proučavaju
slične programe. Postoje također i drugi koji se
protive idejama proširenja mangrova na obalama mora
što može nepovoljno djelovati na turizam, ribarstvo i
akvakulturu.


Oceanografi podupiru izradu studija o učinkovitom
utjecaju vegetacije na valove, ali je prije toga potrebno
poduzeti sve mjere za civilnu zaštitu stanovnika obala
Indijskog oceana, što primarno uključuje edukaciju
stanovništva.


Zaštita i obnova mangrovih šuma (više porodica i
oko pedesetak vrsta koje podnose sol i mogu se zakorijeniti
u moru) stvorile bi stanište za mnoge vrste biljnog


giživotinjsko
životinjskoživotinjskog
gg svijet
svijetsvijeta
aa od ekonomske važnosti, kao
st p


mogućnost gniježđenja
aa stotinjak vrsta ptica i sklonište
m


za životinje od kojih su
uu mnoge rijetke ii ugrožene. Sve
su ovo dobri razlozi za u a na morskoj obali


zi za sadnj
sadnjsadnju stabal
stabalstabala na
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 73     <-- 73 -->        PDF

CMYK


Slika 2. Mangrove šume u Bangladešu


Mauro M ari o t t i , Alessandra V. P i e r r e l l o :


Sigurnost na radilištu


Problematika sigurnosti na radu posebna je i najvažnija
tema ovoga broja časopisa. Gore navedeni autori su


o aktualnosti ove problematike napisali četiri članka:

Sigurnost na radu nije potpuna, ali se može poboljšati,

Kako korektno učiniti procjenu rizika,

Sigurnost na radu na relaciji poduzetništva i

Propisi o zaštiti na radu na terenskim radilištima.
U prvom članku autori su opisali glavna gledišta sigurnosti
na radu na terenu, u svijetlu zakonskih odrednica
broj 624/94 i naknadnih promjena i dopuna, a posebno
čl. 3 koji donosi “Generalne mjere zaštite”, čija
su načela često izbjegavana i zanemarivana. Autori navode
tablično vrste radova koji se trebaju obaviti na
pojedinim vrstama radnih strojeva prije i za vrijeme
uporabe, a koji se unatoč njihovoj važnosti i obvezi
često izostavljaju.


U drugom članku daju važnost procjeni rizika koji
predstavlja “temeljnu važnost u provođenju sigurnosti
na radu”. Osobito se osvrću na čl. 4 stav 1,2 i 11 u kojima
se specificiraju obveze poslodavca u odnosu na prevenciju
zaštite individualne i kolektivne, s naglaskom
na neka područja koja se ne smiju podcijeniti (rizik
buke, posljedice napora zbog ponavljanih radnji dizanja,
stiskanja, vuče, nošenja itd.). Pravilan izbor strojeva
i alata od velike je važnosti, ali ne i dovoljan, ukoliko
se s njim ne radi stručno i ako se zanemari održavanje.


Sigurnost na radu u okviru poduzetničkih odnosa
uključuje korektne odnose između naručitelja i izvođača
radova, što naručitelja oslobađa odgovornosti pod
uvjetom da je izvođaču dostavio sve informacije o
eventualnim rizicima. To su specifične informacije koje
mogu biti u bilo kakvoj uzročnoj vezi s naručenim poslom.
Prikazani su modeli informacija koje moraju ispuniti
naručitelj i izvođač radova.


U četvrtom članku dano je tumačenje zakona Dlgs
494/96 poznatog kao “Zakon o radilištima” te njegovih
promjena i nadopuna. Iako je od donošenja zakona
prošlo gotovo deset godina, još uvijek postoje dvojbe
glede primjene radova koji se obavljaju na terenu. Cilj
članka je pojasniti primjenu pojedinih odredbi zakona,
vezano za rizike koji su najučestaliji u radu na terenu.


Ovi članci obiluju mnogim konkretnim primjerima
iz sigurnosti na radu, tabličnim prikazima i prikladnim
fotografijama.


Stefano Verani, Giulio Sperandio:


Mehaničko kresanje grana u mladom topoliku


Glavni sortiment topola u kvalitativnom i kvantitativnom
pogledu su trupci za ljuštenje u proizvodnji
furnira za šperploče. Vrijednost šperploča ovisi o prisutnosti
kvrga na vanjskim stranama. Kvrge nisu ništa


Slika 3. t;;Č.topolik