DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 70     <-- 70 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima-izdanje
talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


Iz broja 1. siječanj-veljača 2005. izdvajamo:


Orazio Ciancio:


Časopis slavi 60. rođendan (1946 – 2005)


S ovim brojem ova znanstveno-tehnička revija ulazi
u 60. godišnjicu izdavanja. To je malo i puno, ovisno
s kog se stanovišta gleda. U tom su se razdoblju promijenile
mnoge stvari: izgled časopisa, autori objavljenih
radova, naklada, uredništvo i dr., a nepromijenjena je
ostala činjenica da jedina naknada autorima priloga je
zadovoljstvo da prenose svoja saznanja. Što je starost
jednog časopisa koji se bavi “šumarskom politikom,
ekonomijom i tehnikom u području šumarstva gdje se
vrijeme mjeri stoljećima, pa i stablo saznanja proizvodi
svoje plodove sa šumskim vremenom: dugim i predugim”.
Ovim je riječima autor uvodnoga članka Orazio
Ciancio, odgovorni direktor časopisa obilježio 60. godišnjicu
izdavanja.


Znanost nam objašnjava da budućnost nije predvidiva,
ali nas to ne treba obeshrabriti, jer saznanje o teškoćama
potiče na veće zalaganje i stvaranje boljeg.
Kada to ne bi bilo tako, teško bi se moglo shvatiti
otkud toliki interes za teorije čija vrijednost još nije potvrđena
– misli su autora. Za razumijevanje nekih fenomena
potrebna je mogućnost razmišljanja i stvaralačka
sposobnost, što je često uzrok različitih interpretacija i
suprotstavljenih mišljenja, koja su kroz rasprave ispunjavale
stranice časopisa. Možda će za nekoliko godina
netko analizirati te rasprave i ocijeniti njihovu vrijednost
u vremenu kada su bile aktualne, kao što mi možemo
danas neke teorije prihvatiti, a neke osporiti. Kako
kaže Charles, Caleb Colton: “u svakom području znanosti
profesori smatraju svoje teorije istinitim, ali teorije
su osobno vlasništvo, a istina vlasništvo sviju”.


Tehničke, tehnološke i ekonomske promjene su spore,
a znanstvene vrlo brze. Vrijeme od 10 godina uobičajena
je mjera za znanstvene promjene, a pola stoljeća
je već cijela vječnost, što se uglavnom ne odnosi na šumarstvo,
gdje vrijede drugi kriteriji.


U ovom časopisu surađivali su talijanski i strani suradnici,
koji su ilustrirali šume i šumarstvo s prilozima
visoke znanstvene i kulturne vrijednosti. Bez tih priloga
i rasprava i šumarski svijet bi bio sasvim drukčiji, li-
šen mnogih saznanja.


Akademici, istraživači, ekolozi, ekonomisti, naturalisti
i ambijentalisti, povjesničari umjetnosti, pravnici,
tehnolozi, privatni poduzetnici i mnogi drugi, prezenti


rali su svoje radove, a čine to i dalje, s ciljem da dokažu
ili ospore vrijednost prethodnih teorija. Bez zalaganja
sviju njih, danas šume ne bi koristile poboljšanju kvalitete
života u sadašnjosti i budućnosti. Svima njima koji
su dali svoj prilog za osnaženje šumarstva, razvoj šumarske
znanosti itd. odajemo priznanje, mi čitatelji i
redakcija.


Šezdeset godina nije razlog za proslavu, ali je prilika
da se osvrnemo na ono što su nam naši prethodnici
ostavili, a što mi moramo nastaviti u cilju jačanja šumarstva,
ili kako kaže Andre Gide: “nijedna teorija nije
dobra ako je ne upotrebljavamo za veći poticaj”.


Revija će dati svoj doprinos u općem interesu zemlje
i biti vodič u napretku šumarskog svijeta, podupirući
istraživanja i dostignuća, posebice mladih znanstvenika
– rekao je autor.


Sandro Federici:


Gospodarenje šumama i pošumljavanje


crnim borom


U prvom dijelu članka autor obrađuje odnose koji
vladaju unutar jednog šumskog sustava. Povezanost
serije čimbenika u međusobnom odnosu tvori osnovu
tog sustava: zbog djelovanja sunca biljke transpiriraju
više, apsorbiraju više vode iz tla, a tlo treba više vode.
No, ovakvi odnosi nisu uvijek jednoznačni i linearni,
jer utjecaj jednog čimbenika u sustavu i odnosi koji ga
povezuju s drugim čimbenicima nisu uvijek stalni.


Kada temperatura zraka raste atmosferska vlažnost
pada, pritisak pare u listovima se povećava, a s njim i
transpiracija, što uzrokuje povećan protok vode kroz
deblo i veću apsorpciju vode putem korijenova sustava,
što smanjuje količinu vode u tlu i povećava potrebu
tla za vodom. Ali za povećanje temperature zraka nije
neophodno sunce. To može prouzročiti i topla struja
zraka, a za smanjenje zračne vlage nije uvjet i povećanje
temperature, to može prouzročiti, i to drastično,
suhi vjetar (npr. tramuntana u nekim predjelima).


Šumari su svjesni da sustav kojim gospodare nije zatvoren
i da šuma ima raznovrsne uloge u globalnom sustavu
kao što su: regulacija vodnog režima, apsorpcija
ugljičnog dioksida i utjecaj na okoliš. Drugim riječima
šuma ima multifunkcionalnu ulogu, pa gospodarenje
tim sustavom treba biti racionalno, vođeno serijom
aktivnosti koje će dati optimalne rezultate u proizvodnji
koju želimo postići uz korektno funkcioniranje tog sus