DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 68     <-- 68 -->        PDF

bude odmah otkriven i ugašen. U takvim nemilim do-
gađajima najučinkovitija je brza intervencija iskusnih,
uvježbanih i dobro opremljenih gasitelja. I za uspješnu
prevenciju, kao i za djelotvornu intervenciju, potrebna
je dobra protupožarnacija
aa i
iii promidžba. To je za


edukacij
edukacijedukacija


jednički cilj te zadaća i
ii šumar
šumaršumara i vatrogasaca. Na tome


a i


se mora još intenzivnije raditi.


U vatrogasna društva Požeštine učlanjen je 51 djelatnik
Hrvatskih šuma Uprave šuma Podružnica Požega,
što je smanjenje u odnosu na nekadašnje stanje.
Obavljaju razne dužnosti i funkcije:vatrogasac i vatrogasac I klase 36 djelatnika

dočasnik i časnik 7 djelatnika

predsjednik društva 2 djelatnika

tajnik društva 3 djelatnika

član Upravnog odbora 4 djelatnika.
Voditelj Uprave šuma Podružnice Požega i rukovoditelj
Odjela za ekologiju su članovi Stožera za pripre-


NOVI MAGISTRI ZNANOSTI


mu protupožarne sezone u Požeško-slavonskoj županiji.


Ne treba posebno elaborirati koliko značenje za
opće dobro ima svaki novi šumar kao član vatrogasnih
postrojbi, odnosno svaki prekaljeni vatrogasac sa “čipom”
svijesti i savjesti, stručnosti, spretnosti i solidarnosti
među šumarima, na dragocjenim šumskim prostranstvima
Hrvatske. Šumarstvo mora poticati učlanjivanje
svojih djelatnika u dragovoljna vatrogasna
društva i njegovati međusobne prijateljske odnose. U
ovim, već pomalo stanovništvom prorijeđenim krajevima,
šumarije su respektabilni gospodarski subjekti, a
vatrogasni domovi su, uz Crkve i škole, sigurna jezgra
društvenog života. Treba naprosto uprti svim silama, “i
nogama i rukama”, da tako i ostane, kako bi mladost
što više zainteresirali za vrijedne, štoviše plemenite aktivnosti
i vještine.


Zlatko Lisjak


DARIO MAJNARIĆ, dipl. ing. šum.


Dana 11. veljače 2005. Dario Majnarić, dipl.
ing. šum. obranio je magistarski rad na Šumarskom fakultetu
Sveučilista u Zagrebu, iz znanstvenog područja
biotehničke znanosti, znanstveno polje Šumarstvo,
uređivanje i zaštita šuma ogranak Lovstvo.


Javna obrana znanstvenog magistarskog rada pod
naslovom: “Značaj gospodarenja smeđim medvjedom
(Ursus arctos L.) u Gorskom kotaru za stabilnost i
strukturu populacije”, obavljena je pred Povjerenstvom
u sastavu:


1.
prof. dr. sc. Milan G l a v a š – predsjednik, Šumarski
fakultet u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Marijan G r u b e ši ć – mentor, član, Šumarski
fakultet u Zagrebu
3.
izv. Prof. dr. sc. Miha Adamič – član, Biotehnološki
fakultet u Ljubljani.
Dajemo kraći prikaz sadržaja toga znanstvenog magistarskog
rada uz prethodno nekoliko podataka iz biografije
autora:


Mr. sc. Dario Majnarić, dipl. ing. šum. rođen je 7.
siječnja 1957. g. u Delnicama. Osnovnu školu i gimnaziju
pohađao je u Delnicama, gdje je maturirao 1975.
godine. Nakon mature upisuje se na Šumarski fakultet


Zagrebu, gdje je diplomirao 1985. godine.


u


Tijekom razdoblja studija regulirao je i vojnu obvezu.
Odmah po završetku studija 1985. godine zapošljava
se kao pripravnik u Šumskom gospodarstvu Delnice.
Nakon završetka pripravničkog staža i položenog
pripravničkog ispita zasniva radni odnos u ŠG Delnice
na poslovima uređivanja šuma kao taksator. Sve do godine
1993. radi kao samostalni taksator, a od 1993. godine
preuzima poslove stručnog suradnika za lovstvo.
Nakon stanovitog vremena raspoređen je na dužnost
rukovoditelja Odjela za lovstvo UŠP Delnice koju obnaša
i sada.