DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 67     <-- 67 -->        PDF

jama na dragovoljnosti. Na području županije djeluje
Vatrogasna zajednica koju čine dvije područne Vatrogasne
zajednice: Vatrogasna zajednica Požeštine koja
objedinjuje rad 44 DVD-a iz 8 jedinica lokalne samouprave
(općine Brestovac, Velika, Kaptol, Kutjevo,
Čaglin i Jakšić, te gradovi Požega i Pleternica) i Vatrogasna
zajednica Pakrac – Lipik koja objedinjuje rad 15
DVD-a iz 2 jedinice lokalne samouprave. Najstarije
Dragovoljno vatrogasno društvo Požega obilježilo je
upravo 130. obljetnicu kontinuiranog, aktivnog i humanog
rada. Po zadnjim pokazateljima, na području Županije
djeluje 2300 operativnih članova. Prema položenim
stručnim ispitima putem školovanja, kao i na temelju
priznatih činova na osnovi dugogodišnjeg rada pod
određenim uvjetima, većinu čine vatrogasci s položenim
ispitom, zatim vatrogasci I klase. Slijede vatrogasci
dočasnici i dočasnici I klase te časnici i viši časnici.
Raspolažu s brojnim (doduše već pomalo dotrajalim)
voznim parkom, cisternama, raznim pumpama, ljestvama,
naprtnjačama i drugom vatrogasnom i zaštitnom
opremom. Sve je uredno smješteno u 50-ak vatrogasnih
spremišta. Oprema je brižno čuvana i prema potrebi
održavana, unatoč kroničnoj financijskoj oskudici. Nema
sumnje da se radi o velikom entuzijazmu.


Poslovi i zadaci koje obuhvaća vatrogasna organizacija
proizlaze iz obveza sadržanih u Zakonu ozaštit
zaštitzaštitii
ištit


od požara, Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti
ii i
spašavanju, te statutima organizacija i drugim normativnim
aktima u okviru djelatnosti.


U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara poduzimaju
se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara,
za sprječavanje nastajanja i širenja požara, kao i za
pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih
požarom (članak 1. Zakona o zaštiti od požara).


Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi
preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje
požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženim požarom
i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama
i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih


Zakasni li intervencija, bilo šumara bilo vatrogasaca, šteta je
nenadoknadiva.


poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. To
je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za RH
(članak 1. stavak 1. i 2. Zakona o vatrogastvu).


Velika pozornost poklanja se svim oblicima obuke
za zvanja i specijalnosti, posebice osposobljavanju vatrogasne
mladeži u osnovnim školama i Dragovoljnim
vatrogasnim društvima, kao i široj edukaciji pučanstva
iz osnova zaštite od požara, u cilju otklanjanja mogućih
uzročnika požara u svakodnevnom radu.


Da bi se provjerila spremnost ljudstva i tehnike, organiziraju
se brojna vatrogasna natjecanja, združene
vatrogasne vježbe i slični vatrogasni susreti. Ove manifestacije
vrlo su posjećene.


Uz brojne intervencije koje se rješavaju uglavnom
brzo i stručno, vatrogasci imaju udjela u organizaciji
mnogih kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja.


Svakako treba istaći rezultate provedenih stručnih
nadzora Odjela za vatrogastvo Ministarstva unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, gdje su za postignute rezultate
i provedene utvrđene aktivnosti dobili visoke
ocjene. Iz navedenih stručnih nadzora i utvrđenih kriterija
te postignutih rezultata vidljivo je da ova dragovoljna
vatrogasna organizacija ima daleko najbolje rezultate
na području cijele Republike Hrvatske, što je
sigurno plod dugogodišnjeg aktivnog rada i skrbi glede
djelovanja i rada Dragovoljnih vatrogasnih društava,
vođenja pravilne politike odgovornih tijela zajednice
te predstavničkih tijela županije, gradova i općina.
Napominje se bitna činjenica da su navedeni rezultati
postignuti uz minimalna financijska sredstva. Na
temelju pokazatelja kojima se raspolaže, vatrogastvo
na području Požeško-slavonske županije troši najmanje
sredstava za rad vatrogasne organizacije u odnosu
na ostale županije u Republici Hrvatskoj.


Požeško-slavonska županija prostire se na 1800
km2. Pod šumom je više od 45 % površine Županije, a
u Požeštini i nešto više. No, za preventivno-operativne
aktivnosti površina je osjetno veća, posebno u vrijeme
spaljivanja korova i poljoprivrednih otpada na površinama
u blizini šume. Osim toga, treba dodati i znatne
površine, nakon domovinskog rata napuštenih poljoprivrednih
imanja i pašnjaka, na kojima se samo povremeno
pojave stočari nomadi, a koje predstavljaju
realnu opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara.
Od svih štetnih utjecaja koji prijete šumi, požar je jedan
od najopasnijih. Tamo gdje se pojavi, posebice ako
zahvati veću površinu šume, štetno djeluje na sve
njene komponente, uništavajući osim gospodarskih
vrsta i sva ostala živa bića, biljni i životinjski svijet.
Izaziva i nepoželje promjene i poremećaje u površinskom
sloju tla. Dakle, ozbiljno narušava ravnotežu u
ekosustavu. Najučinkovitija borba sa šumskim požarima
vodi se preventivnim mjerama koje onemogućavaju
pojavu požara. No, ako se ipak pojavi, nužno je da