DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 302 + 961 + 303 (001)
Šporči ć, M., I. Martini ć: Model licenciranja izvoditelja šumskih radova


A Model for Licensing Forest Contractors 375


UDK 630* 188 (001)
Trina js tić, I., Z. P elce r: Nomenklaturno-sintaksonomska revizija As. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958”


Nomenclatural and Syntaxonomic Revision of the Ass. “Piceetum dolomiticum Ht. 1958” 385


UDK 630* 304 (001)


Horvat , D., A. K o s, Ž. Z ečić, M. Šušnjar, I. Bešlić : Istraživanje koncentracije drvne prašine


hrastovine u radnoj okolini sjekača pri izradbi prostornog drva


Research of Oak-Wood Dust Concentration in the Working Environment of Fuelwood Processing 393


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 114.2 + 116
Vr b ek, B.: Lizimetrijska pedologija kao metoda istraživanja kvalitete procjednih voda


šumskih tala Hrvatske


Lysimetric Pedology as a Method of Quality Researches of Soil Solution in Forest Soils of Croatia 397


STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 156
Šegrt , V., M. Grube šić : Sokolarska oprema


Falconry Equipment 409


UDK 630* 272
Grgurević , D.: Park Garanjin u Trogiru – najstariji botanički vrt u Hrvatskoj


Garanjin Park in Trogir – The Oldest Botanical Garden in Croatia 415


ZAŠTITA PRIRODE:
Arač, K.: Bjeloprsi jež (Erinaceus concolor Martin) 424
Kra n jčev, R.: Orhideje (Orchidaceae) šumskih staništa 424


IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Sta r čević , T.: Moja istina, zavjet i isprika 430


AKTUALNO:
Frković, A.: Miomirisni otočki vrt u Malom Lošinju 433
Lis jak, Z.: Suradnja šumara i vatrogasaca 435


NOVI MAGISTRI ZNANOSTI
Jakova c, H. : Dario Majnarić, dipl. ing. šum. 438


KNJIGE I ČASOPISI
Grospić, F.: L’ Italia forestale e montana, Alberi e territorio 440, 441


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Dundović, J.: 12. C.A.R.M.E.N. Forum 2005. 444
Dundović , J.: 13. C.A.R.M.E.N. Simpozij 445


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA
Ivančević, V.: Zabrana ulaska u ograđeni šumski nasad Nehaja daleke 1879. godine 447


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Grospić, F.: Ekskurzija HŠD-a – ogranak Zagreb u Uprave šuma Gospić i Senj 449


IN MEMIORIAM:
Skoko, M.: Ivan Šavor, dipl. ing. šum, prof. (1901 – 2005),


najstariji šumarski stručnjak u Hrvatskoj 453
Iva nčević, V.: Franjo Rogić (1905 – 2004) 456
Arvay, M.P. : Vilim Drašner (1945 – 2004) 458
Stojković, M.: Zdravko Rokoš (1924 – 2004) 460


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora