DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414


UDK 630* 156


SOKOLARSKA OPREMA


FALCONRY EQUIPMENT


Viktor ŠEGRT*, Marijan GRUBEŠIĆ*


SAŽETAK: Sokolarenje je lov divljači u prirodnom okruženju koristeći treniranu
pticu grabljivicu. Da bi sokolarenje bilo uspješno potrebno je koristiti
ispravnu opremu za pticu grabljivicu, za sokolara i trening ptice grabljivice.


Oprema koja se koristi za pticu grabljivicu mora biti sigurna i odgovarajuće
veličine, sukladno ptici koju koristimo za sokolarenje. Osnovna oprema
za pticu sastoji se od vage -koja je najvažniji dio opreme jer o njoj ovisi život
ptica i njena poslušnost kada određujemo letnu težinu( tj. masu). Zatim vezice


– tradicionalne ili lovne (Alymeri), vrtilice, uzica, zvonca – repna ili nožna,
kapica, stalci-lučni ili blok stalci ovisno o vrsti ptice, te telemetrija za pronalazak
ptice koja je odletjela daleko za lovinom ili je pobjegla.
Oprema za sokolara mora također biti prikladne veličine i težine, jer sokolarenje
iziskuje puno fizičkog napora i hodanja po terenu. Osnovna opreme
koju koristi sokolar je sokolarska rukavica, na kojoj se nosi ptica, te sokolarska
torba za nošenje mesa, vabila, lovine i ostalog sokolarskog pribora.


Oprema za trening ptice se sastoji od vabila koje može biti načinjeno od
perja ili krzna, sukladno na koju lovinu privikavamo pticu, te dugačkog i
čvrstog užeta kojim osiguravamo pticu tokom početnih lekcija. Oprema se
može vlastoručno izrađivati, no zbog sigurnosti, pogotovo kod sokolara početnika,
bolje je koristiti proizvode provjerenih proizvođača opreme


e.
Ključne riječi: sokolarska oprema, oprema za pticu
grabljivicu,


oprema za sokolara, oprema za trening ptice grabljivice.


UVOD
Sokolarenje kao lovna disciplina u kojoj ptica grabljikupiti
gotovu opremu. Danas na tržištu postoji velik
vica preuzima ulogu lovca, iziskuje posebnu opremu pobroj
proizvođača koji izrađuju opremu za koju smo
najprije za pticu kojom se lovi, ali i za sokolara. Vrlo je sigurni da će imati svoju kvalitetu, sigurnost i postovažno
da oprema za pticu bude sigurno i kvalitetno izra-janost.
đena, jer svaka moguća ušteda pri nabavki ili izradi opre


Cjelokupno gledano, obilje opreme za sokolarenje


me može rezultirati gubitkom, ozljedom ili smrću ptice.


koju danas imamo na domaćem, europskom ili svjetPrije
same nabavke ptice grabljivice treba se osiguskom
tržištu, možemo podijeliti na:
rati sva potrebna oprema da bi se uopće moglo krenuti


1. Opremu za pticu
sokolariti. Oprema se može izrađivati vlastoručno po


2. Opremu za sokolara
postojećim standardima, sukladno vrsti opreme te
veličini i snazi ptice s kojom se sokolari, ili možemo 3. Oprema za trening ptice


1. OPREMA ZA PTICU:
1.1. Vaga – služi za izmjeru tjelesne mase ptice ili masu i težinu, što se u govoru i radi), da bi znali dali je
kako se često govori težine ptice (ako poistovjećujemo ptica spremna za let ili lov. Vage mogu biti analogne ili
digitalne. Vrlo je bitno da su ispravne, jer ćemo u pro


* Viktor Šegrt, dipl. ing. šum., doc. dr. sc. Marijan Grubešić,
Za tivnom ubiti pticu, ili je izgubiti.


Šumarsk
ŠumarskŠumarski
ii fakulte
fakultefakultet
tt Sveučilišt
SveučilištSveučilišta
aa u
uu Zagrebu
ZagrebuZagrebu,
,, Zavod za zaštitu šuma
i llovstvo, Svetošimunska 25, 10002 Zagreb
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 40     <-- 40 -->        PDF

V. Šegrt, M. Grubešić: SOKOLARSKA OPREMA
Slika 1. Analogna vaga


Slika 2. Digitalna vaga
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Podjela težina ptica treba biti na: visoku težinu (ako
poistovjećujemo težinu i masu), letnu težinu – težina
na kojoj će ptica spremno dolaziti po nagradu na rukavicu
ili vabilo, te loviti plijen i nisku težinu.


Sokolari u početku važu pticu i zapisuju na kojoj
težini najbolje reagira na nagradu koju joj dajemo u
obliku hrane, te tu težinu nazivamo letna težina. To ne
znači da je zbog toga ptica u dobroj kondiciji, već nas
treba shvatiti kao izvor hrane i maksimalne sigurnosti.


Na temelju letne težine počinjemo s treningom ptice
i dovodimo je u što višu kondiciju na različite načine.
Na taj način pokušavamo osigurati ptici što kvalitetniju
prehranu, koja će uz kvalitetan trening povećati
njene mišiće, a sukladno s time i njenu težinu. Upravo
je to podizanje letne težine cilj svakog sokolara, za što
je potrebno puno rada i strpljenja kako bi ptica bila na
što većoj težini i u dobroj kondiciji, te da surađuje sa
sokolarom.


Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414


1.2. Vezice – najčešće kožne uzice određenih dimenzija
koje se stavljaju ptici oko noge, a uloga im je
da se ptica pomoću njih kontrolira kada se nosi na rukavici
i kada se pušta da poleti na lovinu.
Vezice mogu biti: – tradicionalne


– Aylmeri – pravi
– lažni
Slika 3. Tradicionalne vezice koje se sastoje iz jednog dijela, te su
trajno pričvršćene ptici oko noge. Takve vezice se
uglavnom koriste za ptice koje ne love ili su podvrgnute
procesu rehabilitacije.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Slika 4. Prvi dio alymeri ili lovnih vezica.
Taj dio je trajno pričvršćen oko
noge ptice.


(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Slika 5. Kožna vezica koja se izvlači iz metalnoga kruga te ptica
nesmetano leti i lovi.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


J;
J;
1.3. Vrtilica – metalni dio kroz koji se provlače veuzica
dok ptica stoji vezana na stalku.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 41     <-- 41 -->        PDF

V. Šegrt, M. Grubešić: SOKOLARSKA OPREMA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414
Slika 6. Poznate engleske čelične vrtilice u obliku slova D, danas
se najčešće upotrebljavaju u sokolarenju.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


1.4. Uzica – komad užeta ili kože sa čvorom na kraju.
Služi za vezanje ptice za stalak ili dok se nosi na
ruci prije leta i lova.
Slika 7. Kožni tip uzice


Slika 8. Tip uzice od užeta koji se danas
najčešće koristi u sokolarenju.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


1.5. Zvonca za sokolarenje su posebnog dizajna i
zvuka.
Razlikujemo: nožna zvonca, koja se pričvršćuju
ptici oko noge*
, koja se pričvršćuju


repna zvonca
ptictic rep


i
iii n
nnna
aaa r
Sukladno mjestu gdj


gdjje
ee ihi pričvršćuje o, zvonca se
razlikuju po oblikui
ii načinu pričvršćivanja.


*
Bez obzira dali su zvonca namijenjena za nogu ili rep, mi ih možemo
stavljati gdje želimo, no najbolje je stavljati svako zvonce
na mjesto koje mu je namijenjeno proizvodnjom.
´„e„..„„:.


Slika 9. Zvonca koja se pričvršćuju na rep ptice. Na rep se pričvršćuju
zato što ponekad ptica koja se nalazi na lovini ima
potpuno ukočene noge jer drži lovinu te ne čujemo zvono,
u tom slučaju se zbog balansiranja na lovini pomiče rep i


zvonce zvoni.


(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Č Č´ ČČ


iisf 10. Zvonca koja sep„ov,šouiu
na nogu.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


1.6. Kapica – služi za lakši transport, smirivanje
ptice prije početka lova i tijekom lova dok druga ptica
lovi. U arapskim zemljama kapica se koristi i za poseban
način lova. Kod tog načina lova sokolu se skida
kapica u trenutku kada se digne lovina i sokol se pušta
s ruke.
Najčešće se koriste tri vrste kapica: anglo-indijski
stil – Anglo-indian, arapski stil – Arabian i nizo-


Slika 11. Angloindijski tip kapica


Slika 12. Nizozemski tip kapica


Slika 13.I;;.,,,;;..
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 42     <-- 42 -->        PDF

V. Šegrt, M. Grubešić: SOKOLARSKA OPREMA Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414
Slika 14. Kazahstanski tip kapice za orla,
koji je proizašao iz kulture toga
područja.


(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


zemski – Dutch stil kapica, iako postoje i kombinacije
tih stilova te stilovi karakteristični za pojedina područja
i kulture u svijetu.


1.7. Stalci – služe za držanje ptice u volijeri gdje boravi,
ili izvan nje dok je ne letimo ili s njom ne lovimo.
Postoje dvije vrste stalaka:


1.7.1. Lučni stalci – u obliku luka na koji je namotano
uže ili pričvršćena umjetna trava ili neki drugi slični
materijal. Oni služe za držanje škanjaca, jastrebova,
sova i orlova, zato jer simuliraju granu na kojoj te
ptice najčešće borave u prirodi.
Slika 15. Lučni stalak koji simulira granu koristi se za vrste koji
najveći dio svoga života provode u šumama. Na slici se
vidi ženka jastreba kokošara (Accipiter gentilis L.) sa alymeri
vezicama, zvoncem, vrtilicom i užetom, na stalku
koji odgovara toj vrsti.
(Foto: V. Šegrt)


1.7.2. Blok stalci- u obliku okomito osovljenog
valjka na čiju je gornju površinu namotano uže ili pričvršćena
umjetna trava ili neki drugi slični materijal.
Oni služe za držanje sokolova, zato jer simuliraju stijenu
na kojoj te ptice najčešće borave u prirodi.
Slika 16. Za sokolove se koriste blok stalci
koji simuliraju stijenu.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Stalci su uz vagu, može se slobodno reći najvažniji
dio opreme za samu pticu, jer ona provodi na njima velik
dio vremena. Ako nisu prikladno napravljeni mogu
uzrokovati otekline i bolesti stopala tzv. Bumblefoot,
koji u krajnjem slučaju dovodi do uginuća ptice.


1.8. Telemetrija – služi za lakši pronalazak sokolarskih
ptica koje su otišle daleko za lovinom, ili smo
ih zbog nekih drugih okolnosti izgubili. Telemetrijski
uređaj sastoji se od prijamnika i antene koji se nalaze
kod sokolara te odašiljača koji je pričvršćen za pticu.
Pomoć toga uređaja izrazito je velika kod lovnih ptica
koje odlaze daleko za lovinom.
Slika 17. Prijamnik
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 43     <-- 43 -->        PDF

V. Šegrt, M. Grubešić: SOKOLARSKA OPREMA
Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414
Slika 19. Odašiljač
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)
Slika 18. Antena


Slika 20. Najbolji način pričvršćivanja odašiljača na pticu je na
središnje repno pero. Na slici se vidi da odašiljač i repno
zvonce uopće ne smetaju jastrebu kokošaru (Accipiter
gentilis L.) dok lovi.


(Foto: D. Jones)


2. OPREMA ZA SOKOLARA:
2.1. Rukavica – služi za nošenje i držanje ptice u Danas postoji mnogo različitih oblika i dizajna sosvim
fazama rada. Rukavica mora pružati ptici sigurkolarskih
rukavica.
nost i izvor hrane.
2.2. Sokolarska torba – služi za držanje hrane, vabila
i ostalog pribora potrebnog za pticu i spremanje lo


ra
vine. Bilo bi dobro d
dda se sastoji od nekoliko pretinaca.


a


Slika 22. Sokolarska torba služi za držanje potrebnog
Slika 21. Na tržištu je dostupan velik broj oblika i vrsta rukavica. pribora i lovine.
(Foto: Martin Jones Falconry Furniture) (Foto: Martin Jones Falconry Furniture)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 44     <-- 44 -->        PDF

V. Šegrt, M. Grubešić: SOKOLARSKA OPREMA Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 409-414
3. OPREMA ZA TRENING PTICE:
3.1. Vabilo – je imitacija ptice ili zeca. Služi za
uvođenje ptice u lov, pozivanje ptice nakon promašenog
pokušaja lova ili za kondicijski trening.
Slika 24. Vabilo u obliku zeca. Vabilo je od velike važnosti kod
pozivanja ptice i uvođenje u lov i kondiciju.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


Slika 23. Vabilo sa krilima fazanke.
(Foto: s Falconry Furniture)


ke Northwood
NorthwoodNorthwoods


3.2. Dugačko uže – 20-30 metara dužine. Služi za
osiguravanje ptice koja još nije potpuno trenirana za
let i lov.
Slika 25. Dugačko i čvrsto uže za trening.
(Foto: Northwoods Falconry Furniture)


LITERATURA


B e eb e , L.F., 1999.: A Falconry Manual, Hanckok Hou-Parry -J ones , J., 2002.: Training Birds of Prey, David
se Publishers, USA. and Charles, UK.
N e w t o n, I., 2000.: Birds of Prey, Weldon Owen Pty Parry -J ones , J., 2003.: Falconry, David and Charles,
Limited, USA. UK.
P a r r y-J on e s, J., 2001.: Understanding Owls, David Rue III, L.L., 1999.: Birds of Prey, TODTRI Book Publiand
Charles, UK. shers.


SUMMARY: Falconry is way of hunting of wild quarry in its natural state and habitat, using
trained birds of prey. For regular and secure falconry it is necessary to use appropriate equipment
for bird of prey, for falconer and for bird of prey training.


Equipment for the bird of prey must be secure and appropriate weight and size, according to
bird which we are use in falconry. Basic equipment for bird is: scale – which is the most important
part of equipment, because about scale depends bird’s life and flying weight. Jesses – traditional
or hunting (Aylmeri), swivels, leash, bells – tail bell or leg bell, hood, perches – a bow perch or
block perch, and telemetry for finding bird after long game chase or in the case if she flies away.


Equipment for the falconer also must be in appropriate size and weight, because falconry is
very hard way of hunting with lots of walking and running all over the hunting ground. Basic
equipment for falconer is falconry glove – where we are carrying the bird, falconry bag for carrying
the meat, lure, game and other falconry equipment.


Equipment for training bird of prey is the lure – made from feather or fur, depending on sort of
game which bird prefer, and long and strong creance for securing bird in initial part of training.
Whole equipment can be personally made, but because of security, especially at beginners, it is
better to use equipment from some of well known falconry equipment maker.


K ey w ords: falconry equipment, bird of prey equipment, falconer equipment, equipment for
training bird of prey.