DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


ZAŠTO TREBAHITNO KARTIRATI OPĆE KORISTI ŠUMA


U Programu prostornoga uređenja, zatim Ustava te Zakona o šumama Republike Hrvatske,
šuma se navodi kao opće dobro od posebnoga društvenog interesa. U Programu prostornoga
uređenja posebno se navodi kako je uz korištenje sirovinske funkcije potrebno koristiti
ekološku i socijalnu funkciju šume te kako planerima, gospodarstvenicima, donositeljima
odluka i lokalnim zajednicama, treba pružiti prihvatljive i nove informacije o šumama i bogatstvima
šumskih područja. Mi smo dakle kao struka dužni planerima dati nove obavijesti o
šumama, o njihovim ekološkim, socijalnim i socijalno-ekofiziološkim funkcijama.


Ako šumari šute i ne informiraju planere iza kojih stoje političari, kako je šuma sa svojim
općim koristima kao biološki kapital oko 40 puta vrjednija od drva koje se u njoj proizvodi,
odluka će se donijeti kao da šume nema. Po svemu sudeći kod nas još uvijek vrijedi uzrečica
koja se koristila za stare Jugoslavije: “šume i sirotinje uvijek će biti”. Samo šumari znaju
kako se šumsko stanište koje procjeđuje i “proizvodi ” pitku vodu stvara stotinama godina,
kako šuma ima nezamjenjivu ulogu u sprječavanju erozije tla, u ublažavanju lokalnih klimatskih
krajnosti, u vezivanju ugljika koji nam kao CO2 mijenja klimatske prilike, te povoljno
utječe na zdravlje čovjeka i čuva genetsku izvornost biljnoga i životinjskoga svijeta To je
ono što se mora javno reći. Onaj šumar koji to ne zna reći i uvjeriti onoga koji to mora čuti,
najbolje da promjeni struku.


Prilikom ostvarenja prostornih planova šuma se, nažalost potpuno ignorira što najbolje vidimo
u cestogradnji u projektiranju ceste kroz njezine najvrjednije dijelove, iako je u dogovoru
s našom strukom mogla proći pokraj šume ili kroz njezin manje vrijedan dio. Sve je to
nažalost pokriveno studijom o utjecaju na okoliš koju plaća investitor šumarskom stručnjaku,
koji je zaboravio na šumarsku etiku. Još je veći škandal kad Ministarstvo kojemu pripadaju
šume prednjači u njihovu otimanju za potrebe agrara u području našega primorskoga krša,
iako je u Dalmaciji evidentirano 270.000 ha napuštenih maslinika i vinograda te 50.000 ha
zapuštenih poljodjelskih površina u najplodnijim primorskim poljima.


Koliko smo za takav odnos prema šumi krivi kao struka? Gotovo u potpunosti. Davne
1992. godine u našoj prvoj monografiji “Šume u Hrvatskoj” upozorilo se na veliku vrijednost
općekorisnih funkcija šume i dana je preporuka za njihovo evidentiranje i kartiranje što je
prihvaćeno, ali nikad ostvareno. U pojedine odjele i odsjeke gospoarskih jedinica u tekst i
karte trebalo je prikladnim predloženim oznakama unijeti dominantnu općekorisnu funkciju,
primjerice vodozaštitnu, protuerozijsku, turističku, rekreacijsku, prirodozaštitarsku,
bioraznolikosnu i dr. Takvu kartu i informaciju ne bi mogli mimoići izvoditelji prostornoga
plana šumovitih krajobraza u kojima se danas nemilice uništava ekološko-biološki kapital
naših prirodnih šuma. Već jedan korak je u tom smislu učinjen budući da je u Pravilniku o
uređivanju šuma donešena metoda izračuna općekorisnih funkcija šuma (NN 121/97).


Kako smo danas pred izradom Šumskogospodarske osnove Šumskogospodarskoga područja
Republike Hrvatske, prilika j
jje
ee da se taj koristan posao obavi.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:


Pogled na Zavižan (Velebit)
A view of Zavižan (Velebit)
(Foto – Photo: )


Naklada 1700 primjeraka