DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 115     <-- 115 -->        PDF

O odnošaju drvnog prirasta u stabala naprama jednoj komponenti
toga prirasta. Glasnik za šumske pokuse,
1926., str. 9–51.


O ustanovljivanju periodičnog sastojinskog prirasta. Spomenica
Jug. šum. udruženja, Zagreb, 1926., str.
543–546.


Über zwei neuerdings aufgetauchte dondrometrische Fragen.
Forstwissen. Centralblatt, Berlin, 1926., str.
791–798.


Einiges aus der Zuwachstheorie. Forstwissen. Centralblatt,
Berlin, 1927., str. 555–560.


Ein neuer Begriff des Standortweisers. Glasnik za šumske
pokuse, 1927., str. 100–149.


Zakon o prenošenju pogrešaka u novom svjetlu. Godišnjak
Sveučilišta, 1929., str. 753–772.


Jedna nova jednadžba rastenja. Spomenica Vinkovačke gimnazije,
Osijek, 1930., str. 120–130.


O srednjoj pogreški sume. Šumarski list, 1930., str.
379–382.


Kubisanje sastojina s pomoću slobodno izabranih primjernih
stabala. Šumarski list, 1930., str. 492–495.


O grupisanju sastojine oko slobodno izabranih primjernih
stabala. Šumarski list, 1931., str. 368–380.


O debljinsko-visinskim skupinama u dendrometriji. Šumarski
list, 1931., str. 672–686.


K pitanju raspoređivanja primjernih stabala među pojedine
debljinske skupine. Glasnik za šumske pokuse,
1931., str. 281–303.


K pitanju kombinovane upotrebe konkretnih i apstraktnih
stabala pri kubisanju sastojine. Glasnik za šumske
pokuse, 1931., str. 314–325.


O srednjoj pogreški šume. Šumarski list, 1933., str.
706–717.


Analitički oblik zakona rastenja. Glasnik za šumske pokuse,
1935., str. 189–282.


Analitički izraz za sastojinsku visinsku krivulju. Glasnik za
šumske pokuse, 1935., str. 283–310.


Über den bei der Bestandeskubierung zu befürchtenden mittleren
Fehler, Lesovodska Misl, Sofia, 1937., br. 2, 3, 4.


O srednjoj mogućoj pogreški pri kubisanju sastojine. Šumarski
list, 1937., str. 567–598.


O izgledima i mogućnostima numeričkog bonitiranja stojbina.
Glasnik za šumske pokuse, 1938., str. 319–373.


Fiziološko-dinamički osnovi funkcija rastenja. Glasnik za
šumske pokuse, 1938., str. 374–389.


O nekim formulama za prosječni postotak prirasta. Šumarski
list, 1939., str. 215–225.


O racionalnom postotku primjernih stabala. Šumarski list,
1939., str. 226–228.


Metode ubrzanog izračunavanja parametara za neke novije
funkcije rastenja. Šumarski list, 1939., str. 299–309.


O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. Glasnik za
šumske pokuse, 1948., str. 293–366.


O analitičkom izražavanju sastojinske strukture. Dodatak.
Glasnik za šumske pokuse, 1952., str. 1–24.


Akademik Dušan Klepac


OBILJEŽENA 240. GODIŠNJICA ŠUMARIJE KRASNO I OTVOREN
PRVI ŠUMARSKI MUZEJ U HRVATSKOJ


U Krasnu, mjestu podno Velebita je u okviru obilježavanja
240.godišnice šumarije Krasno, jedne od tri
najstarije šumarije u Hrvatskoj, 10. lipnja otvoren Šumarski
muzej te predstavljena monografija “Šume i šumarstvo
sjevernoga Velebita”.


U prisutnosti preko 200 uzvanika, gostiju i šumara iz
cijele Hrvatske te žitelja ovoga kraja, muzej je nakon
prigodne svečanosti u Domu kulture otvorio potpredsjedsjednik
Hrvatskoga sabora Darko Milinović .
Tom je prigodom istaknuo važnost šumarstva za ovo
područje, podsjetio na sklop povijesnih događanja na
području Karlovačkoga generalata i osnivanje šumarije
1765. te rad Kraljevskoga nadzorništva za pošumljava


vanje
krasa 1878. godine. Rekao je kako se nada da će i u
budućoj reorganizaciji šumarstva šumarije u Ličkosenjskoj
županiji učvrstiti svoje pozicije i dobiti mjesto
koje im pripada.


Prvi Šumarski muzej otvoren je u nekadašnjoj zgradi
šumarije. Izloženi eksponati podsjećaju kako se nekad
i sa kakvim oruđem i mehanizacijom radilo u šumarstvu.
To je djelić prošlosti koji podsjeća na teške životne
uvjete šumara, ali i opominje da šume treba čuvati,
paziti i s njima pažljivo gospodariti.


Voditelj senjske Uprave šuma Jurica Tomljano vi
ć kazao je da je ovo “veliki dan za hrvatsko šumar


stvo kada se na Velebitu, kolijevci šumarstva, upriličuje
ovakva svečanost kao kruna rada brojnih dosadašnjih
generacija šumara iz ovoga kraja”. Velebit je naše blago,
ali i svjetska baština, podsjetio je je u svom obraćanju
prisutnima direktor Hrvatskih šuma Darko
Beuk . U Šumarskom muzeju koji je otvoren prepoznat
ćemo dijelić prošlosti ovih šuma, ali i života ovdašnjih
ljudi. U 240 godina sustavnog gospodarenja šumama,
šumari su prepoznali važnost održivog razvoja, sačuvali
velebitske šume, dio kojih je i zaštićen u okviru Nacionalnog
parka Sjeverni Velebit.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 116     <-- 116 -->        PDF

“Kad vidimo kakve su vam šume, znat ćemo kakvi
ste ljudi, podsjetio je na staru uzrečicu akademik Slavko
M at i ć , ustvrdivši kako organizirano gospodarenje šu-
mama u Hrvatskoj “ide pod ruku s europskim, a prirodne
i stabilne šume koje je sačuvala i iznjegovala šumarija
Krasno naš su miraz Europi”. Iz njih se može isčitati
i povijest ovog kraja.


“Hrvatsko šumarstvo i u sklopu njega i ova Uprava
šuma Podružnica Senj kao i šumarija Krasno ima svoju
dugu i bogatu povijest. Povijest se mora čuvati, njegovati,
uvažavati i istraživati, jer tko nema povijesti nema
ni budućnosti.


Povijest zbog naše budućnosti je glavni razlog zbog
čega smo se danas ovdje okupili. Povijest šumarstva
Hrvatske, posebno mi šumari isčitavamo iz kvalitetnih
prebornih i regularnih šuma. Ona je vidljiva i iz ovog
muzeja koji danas, uz iskrene čestitke svima koji su ga
napravili, otvaramo.


Povijest šumarstva i šuma ovog kraja, s jasnom vizurom
na budućnost, zapisana je u monografiji “Šume i
šumarstvo sjevernog Velebita” koja će nam biti danas
predstavljena.


Pisana je zbog toga što su izdavači i autori dobro
znali onu istinu koja upozorava na to da ako povijest
nije zapisana onda se nije ni dogodila.


Uz iskrene čestitke, želja mi je da ove šume budu
vječne, kao što to dolikuje svim kvalitetnim, prirodnim
i dobro gospodarenim šumama. Isto takvu vječnost i
postojanost želim Upravi šuma Podružnici Senj, svim
njenim šumarijama, a posebno šumariji Krasno i njenim
ljudima, bez kojih ove šume ne bi postojale niti bi opstale”,
rekao je akademik.


Šumarska je struka u uvjetima kolektivnog osvješćivanja
i napretka u ekološkom, gospodarskom i socijalnom
pogledu više nego ikad izložena imperativu brige
za šume, jer novi skrbnici u rukama šumara vole vidjeti
samo sjekiru umjesto stručne knjige i štititi šumu i od
samih šumara, kazao je na svečanosti u Krasnu pomoćnik
ministara poljoprivrede šumarstva i vodnoga
gospodarstva Robert Laginja. Župan Ličko-senjske Županije
Milan Jurković ustvrdio je kako se otvaranjem
ovoga muzeja “razbija fama o siromašnoj Lici, a
Krasno sa svojim šumama i muzejom te ostalim vrijednostima
može postati privlačna turistička destinacija”.
Šumariju i njenih 240 godina predstavio je dr. Vice
Ivančević.


Osnivanje šumarije u Krasnu 1765. godine vezano je
za radove koji su se provodili u šumama Karlovačkog
generalata, kada su doneseni i mnogi propisi (instrukcije,
o šumskom redu, o opisu šuma, itd). Tome je pak
prethodila naredba carice Marije Terezije o zabrani izvoza
hrastovine, imenovanju Tršćanske intendancije za
nadzor kraljevskih šuma te o izradi opisa i mapa šuma.
Godine 1762. ing. major pl. Pirker izradio je inventarizaciju
šuma Ličke, Otočke i djelomično Ogulinske pukovnije,
pa je iz toga vremena, podsjetio je na te povi


jesne događaje dr. Ivančević, ostalo točno zabilježeno
da je popisano 20.630,970 stabala! Od toga 50 % bukve,
28 % smreke, 14 % hrasta.


Važnim se smatra i prvi šumski red (Waldordnung) s
34 članka koji je za šume Karlovačkoga generalata izradio
šumarnik (waldmeister) J.C. Franzoni koji je sistematizirao
do tada poznate spoznaje o šumarstvu i u kojemu
se, npr. propisivala zaštita hrastovine za potrebe
izgradnje brodova. Na njegov prijedlog su početkom
1765. godine trojica namještenih šumara (Waldbereiter)
s određenim brojem lugara bila raspoređena u tri središta,
šumarije, i to u Oštarije, Krasno i Petrovu goru. Carica
M. Terezija je 1769. izdala i prvi Zakon o šumama,
pisan na hrvatskom jeziku, zatim sljede drugi propisi i
naredbe (1807. Temeljni krajiški zakon, a od 1859. osnivaju
se carski kraljevski šumarski uredi, itd.).


Danas šumarija Krasno zapošljava 139 radnika na
ukupno 29.000 ha površina (s onima u NP Sjeverni Velebit),
od kojih je 45 % je gospodarskih, 16 % zaštitnih
šuma. Sječe se 65 % od godišnjeg prirasta, što govori da
se vodi briga o održanju šumskog fonda i zaštiti.


Svečanost obilježavanja ovoga velikoga jubileja hrvatskoga
šumarstva upotpunilo je izdavanje monografije
“Šume i šumarstvo sjevernoga Velebita”, koju je
predstavio njezin urednik Joso Vu k e l ić. Ovo je šumarski,
ali i gospodarski, turistički i kulturni vodič kroz
povijest ovoga kraja, istaknuo je Vukelić. Monografija
je podijeljena na pet poglavlja. Njezno izlaženje omogućili
su brojni sponzori, a u njenom stvaranju je sudjelovalo
deset autora: Vice Iv an čevi ć (Povijest šumarstva
sjevernoga Velebita); Milan Glavaš, Milan
Devčić (Djelovanje šumarskih stručnjaka u šumama