DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 94     <-- 94 -->        PDF

centimetara, temperatura tla ostaje otprilike u granicama
od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. Kako se s te dubine
prilazi površini tla, toplina se rasipa u atmosferu.


To je korisno u zaštiti mladih presađenih biljaka od
proljetnih hladnoća otpuštanjem topline tla u krošnju,
ali je nepoželjno zimi kada je konzervacija topline u tlu
pravilo. Snijeg, stelja, trave i drugi pokrivači tla zadržavaju
toplinu tla i na taj način održavaju tlo toplim. U
Bozemanu (Montana), ranog siječnja 1998. godine s
oko 30 centimetara snježnog pokrivača, temperatura
tla na dubini 61 centimetra bila je –1,1 °C, dok je temperatura
zraka bila –32 °C. Na otvorenom, u zimi kada
nema snijega ili ga ima malo, temperatura tla može
postati opasno niska za korijenski sustav. Što je hladnija
temperatura zraka i što duže traje, hladnija je i temperatura
tla. Kako je kod većine biljaka većina korjenovih
dlačica koje hrane biljku na 20 do 25 centimetara
dubine, to je sloj tla o kojemu najviše treba razmišljati.


Kritične temperature variraju u ovisnosti o vrsti i
tipu korjenskog sustava, te dobu godine u kojemu je
nastupilo oštećenje. Općenito govoreći, korijen ugiba
na temperaturi tla između –3,9 i 12,2 °C ako se tlo ubrzano
hladi. To se rijetko događa, ali kada se dogodi najčešče
nije bilo nikakve zaštite tla. Kada ima dovoljno
vremena za prilagodbu, korijenje počinje ugibati na
općenito –11,1 °C, što opet ovisi o vrsti biljaka, vrsti
tla i lokaciji većine korijenskog sustava. Korijenske
dlačice jasena, Fraxinus L., ugibaju na –14 °C. Eksperimenti
u labaratoriju s korijenskim sustavom jabuke,
Malus Mill., pokazuju da je uginuće nastupilo na
–2,8 °C ako su eksperimenti vođeni ljeti, a zimi neće
uginuti ako se temperatura tla ne spusti na –12,2 °C.
Kao i nadzemni dijelovi, i podzemni mogu odrvenjeti,
ali je korijenje većine vrsta osjetljivije od nadzemnog
dijela. Uginuće korijena događa se najčešće blizu korjenovog
vrata – tamo gdje je zemljani pokrivač najplići.


Tamo gdje zime nastupaju brzo, a temperature su
vrlo niske, korijen je često oštećen. Posebno do oštećenja
dolazi na laganim i suhim tlima i onda kada izostane
snježni pokrivač ili kada ga je malo. No, ni zbijeno tlo
ne zadržava toplinu. Veće ugibanje korijena događa se u
suhom nego u vlažnom tlu. Korijenje koje je bliže deblu
prilagođenije je hladnoći od onog koje je udaljenije.


Tako duge hladne zime bez posebno hladnih noći
dobre su za nadzemni dio biljke, ali loše za podzemni.
Blage zime s nekoliko hladnih noći loše su za nadzemni,
ali dobre za podzemni dio biljke. Nikako ne možete
pobijediti.


Ozljede korijenskog sustava uočava se tek idućeg
vegetacijskog razdoblja. Ako je oštećen čitav korijenski
sustav, a proljeće nije suho, možda će u proljeće početi
rasti normalno stvarajući nove izbojke, listove,
možda i cvjetove. Ili će potjerati, ali će listovi biti
manji. Cvjetovi mogu uvenuti ubrzo nakon što su se
otvorili. Možda će, ako se cvatnja relativno pravilno


odvija, zametnuti i plodove. Tada odjednom, u ljeto,
kada nastupi vruće i sušno razdoblje, biljka ugiba. Uginuće
biljke može uslijediti ubrzo nakon listanja ako
prevladavaju tople temperature ili pak ugibanje drveća
može potrajati nekoliko godina. Tada svake godine
biljka postaje sve slabija i na kraju ugiba, najčešće kao
posljedica napada bolesti i/ili štetnika.


Ako je samo dio korijenskog sustava oštećen, drvo
će u proljeće početi polako stvarati nove izbojke. Tako
se može ponašati i nekoliko godina dok se podzemni i
nadzemnmi dio biljke ne usuglase u harmoniji. Mudro
zalijevanje i prihranjivanje smanjit će ljetni stres.


Ako je oštećenje korijenskog sustava samo blago,
biljke se mogu oporaviti i bez zamjećivanja oštećenja.


Kako bi se preduhitrilo oštećenje korijenskog sustava,
treba upotrijebiti stelju ili treba zagrnuti tlo mekanim
snijegom, ako je on na raspolaganju. Mekan, pahuljast
snijeg odličan je izolator, a kompaktan snijeg
ima malu sposobnost izolacije.


Bilo koji pokrivač preko tla i korijenja sačuvat će toplinu.
Organska stelja debela 10-tak centimetara ili čak
posijana trava u nedostatku stelje ili snijega će pomoći.


4.5. Nepoznati uzroci
Rane od orezivanja u jesen ili u zimu u suprotnosti
su s prilagođenošću tkiva oko njih na hladnoću. Nije
poznato potpuno objašnjenje tih procesa, ali je poznato
kako postoji harmonično međusobno djelovanje. Stoga,
ne orezujte u jesen osim mogućeg orezivanja oštećenih
izbojaka ili orezivanja onih vrsta iz čijih će rana
zbog orezivanja u proljeće teći previše soka – crnog
oraha, Juglans nigra L., javora, Acer L. ili breze,
Betula L..


4.6. Mehanička ozljeda
Težina snijega, posebno mokrog snijega i leda može
izazvati snjegolom i ledolom, ponekad potpuno odlamajući
grane s biljaka, a ponekad samo djelomično odvajajući
granu od račvi.
Ako se može pričekati, orezivanje je najbolje obaviti
pred proljeće. Grane prilikom prijeloma kidaju
koru. Oko toga se malo što može učiniti. Ranu treba
očistiti i nadati se zdravom zacjeljenju. Malo napuknuće
grana u račvi liječi se tako da se napuknuta grana
priveže uz drugu kako bi oslabjele sile koje ih razdvajaju.
To će pomoći zacjeljenje kambijalnom aktivnošću
koja počinje u proljeće. Kako bi se izbjeglo oštećenje
od snijega i leda, pomaže nježno stresanje snijega s
grana. Činite to samo ako su temperature zraka iznad
temperature smrzavanja. Ako su ispod te točke, ostavite
snijeg na granama. Trešnja snijega može uzrokovati
njihovo kidanje. No, postoji li izravna opasnost od
snjegoloma, svakako se ipak odlučite za uklanjanje
snijega s grana. Grane koje su teške i za koje postoji
sumnja kako će se za oluje slomiti treba poduprijeti.