DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 86     <-- 86 -->        PDF

kaliteta u mediteranskom i kontinentalnom području
Hrvatske, nadmorske visine između 40 i 440 m. U 1 kg
prosječno je bilo 134 ploda (bez stapki). Prosječna dužina/
širina ploda iznosila je 23/24, odnosno plodovi su
jabučasti. U jednom plodu prosječno je bilo 1,8 sjemenki,
čija je prosječna apsolutna težina bila 28 g.


Podaci iz srednje Europe govore o vrlo slabom razmnožavanju
oskoruše sjemenom u prirodi (Berengo et
al. 2001). U plodu su samo 1–2 sjemenke, a potisnuta


stabla u sastojini uopće ne plodonose. Budući da se
često javlja pojedinačno, kod takvih izoliranih stabala
dolazi do samooplodnje i manje vitalnog potomstva,
odnosno smanjene klijavosti sjemena, manjeg preživljavanja
klijanaca i manjeg prirasta preživjelih biljaka.


Oskoruša, kao i brekinja, ima jaku izbojnu snagu iz
korijena, te se u krug oko majčinskog stabla mogu naći
biljke istoga genotipa. Takvo, autovegetativno razmnožavanje
na nekim staništima omogućuje njen opstanak.


VARIJABILNOST I OČUVANJE GENETSKIH IZVORA


Prema obliku i veličini plodova, razlikujemo dvije
forme: f. pomifera Hayne ima jabučaste plodove koji
su 2–3 cm dugački; f. pyrifera Hayne ima kruškolike
plodove dugačke 3–4 cm. Značajna je varijabilnost ušiljenosti
i nazubljenosti liski (S c h e l l e r et al. 1979).


Za razliku od ostalih vrsta roda Sorbus koje se međusobno
vrlo često križaju, nisu poznati križanci oskoruše
sa srodnim vrstama.


U okviru EUFORGEN-a izrađene su tehničke smjernice
za očuvanje genetskih izvora oskoruše (R o t a c h
2003), iz kojih izdvajamo sljedeće:


Malo je poznato o genetskoj varijabilnosti oskoruše.
Budući da je to rijetka vrsta, male gustoće, a velike
fragmentiranosti i izoliranosti populacija, prema teoriji
populacijske genetike očekivana je smanjena genetska
varijabilnost i velika diferencijacija. Međutim, istraživanja
u Švicarskoj i Njemačkoj nisu potvrdila ta očekivanja,
a genetska je varijabilnost istraživanih populacija
bila slična kao kod široko rasprostranjenih vrsta.
Čak su i male, izolirane populacije imale visoku razinu
varijabilnosti. Subpopulacije su bile više genetski diferencirane
nego široko rasprostranjene vrste, ali manje
nego što je bilo očekivano za fragmentirane i izolirane
populacije. Razmjena polena bila je neočekivano visoka.
Ključni elementi za održanje genetske varijabilnosti
kod rijetkih vrsta kao što je oskoruša su razmjena
polena na velike udaljenosti, dinamična struktura metapopulacija
s lokalnim izumiranjem i rekolonizacijom,
migracija na velike udaljenosti rasprostiranjem
sjemena sisavcima i pticama, kao i oba načina razmnožavanja
(generativno i vegetativno). Vegetativnim razmnožavanjem
čuva se genetska varijabilnost i najmanjih
populacija, a raznošenje polena i sjemena na velike
udaljenosti jamči rekolonizaciju.


Već desetljećima oskoruša je vrlo ugrožena vrsta i
na listi je prioriteta očuvanja genetskih izvora u Hrvatskoj
i u Europi. U nekim je europskim državama uvrštena
u crvenu knjigu ugroženih vrsta. Najvažniji čimbenici
koji narušavaju genetsku varijabilnost su: 1.
ukupno smanjenje broja jedinki, 2. narušavanje prirodne
strukture metapopulacija ljudskim djelovanjem.
Smanjenju veličine populacije doprinose intenzivno


gospodarenje, neodgovarajuće uzgojne mjere, gubitak
odgovarajućih staništa, zanemarivanje i nepoznavanje
vrste i sl. Smanjenje ili izostanak rekolonizacije dovodi
do promjene u populacijskoj i starosnoj strukturi, redukciji
veličine populacije i većem stupnju fragmentacije
i izolacije fragmenata. Smanjena razina razmjene
gena i migracije, te povećana razina samooplodnje
može rezultirati smanjenjem genetske varijabilnosti i
povećanom diferencijacijom među fragmentima.


Prioriteti i mjere zaštite ovise o veličini i strukturi
populacije, te postojećim ili potencijalnim prijetećim
čimbenicima. In situ mjere očuvanja genetskih izvora
moraju početi s inventurom, procjenom veličine i
strukture populacije, fragmentiranosti, procesa koji su
prijetnja, potrebama i prioritetima zaštite, te odabirom
populacija koje će biti jezgre zaštite. Najvitalnije i najveće
populacije-jezgre (s minimalno 50 stabala), trebaju
biti odabrane kao jedinice u kojima je oskoruša favorizirana
u pomlađivanju i njezi u odnosu na sve ostale
vrste. Gospodarenje treba jamčiti opstanak svake jedinke,
pogodovati vitalnosti i plodnosti, te formirati
održivu starosnu strukturu za budućnost. Svi ciljevi i
mjere trebaju biti jasno definirani, dokumentirani i
uključeni u gospodarske osnove. Kada je moguće, treba
stvoriti mrežu takvih jedinica dodavanjem novih
populacija-jezgri kao i manjih grupa ili pojedinačnih
stabala udaljenih do 3 km, koja čine most u razmjeni
gena. Na taj se način osigurava dugoročni opstanak populacija.
Usporedno in situ mjerama treba osnovati ex
situ kolekcije u kojima se proizvodi genetski varijabilni
biljni materijal, a koje mogu služiti i kao banke
gena. Navedene mjere su najuspješnije ako su uključene
u šumarsku praksu.