DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 81     <-- 81 -->        PDF

PRIZNANJA


POHVALNICA “GORANČICA 2004” ALOJZIJU FRKOVIĆU


Kad je u pitanju stručno pisana riječ, jedan od najplodnijih
goranskih šumamika Alojzije Frković, dipl.
ing. šum., umirovljeni savjetnik za lovstvo Direkcije“Hrvatskih šuma”, primio je još jedno vrijedno priznanje
za svoj rad. Medu sedmoricom dobitnika pohvalnice“GORANCICA 2004” za kvalitetan doprinos goranskojknjiževnosti, novo ustanovljene nagrade koju je prošlegodine pokrenuo “Goranski Novi list”, mjesečni prilogriječkog dnevnika “Novi hst”, našao se i naš kolegaAlojzije Frković zaČknjigu “Vuk u Hrvatskoj” (vidi prikaz
u ovom broju "Sum. hsta” na str. 201).


Kako je to u obrazloženju dodjele priznanja istakaoprof. Marinko Krmpotić, jedan od trojice članovaprosudbenog povjerenstva na svečanosti dodjele nagrada
održanoj 29. ožujka 2005. g. u delničkom hotelu“Risnjak”, riječ je o priznanjima namijenjenima autorima
s goranskog područja ili pak onima čija su djela vezana
za ovaj gorski kraj. Cilj pak nagrada, pojasnila jeglavna urednica “Goranskog Novog lista” Ines Miču1
ini ć, je da se motivira goranske autore na stvaranje, a


širu društvenu javnost na oživljavanje izdavačke djelatnosti.
Na natječaj je ukupno bilo prijavljeno 17 naslova/
autora, a glavnu nagradu “Gorančica 2004” osvojila
je pjesnikinja Vesna Crnković iz Brod Moravica za
zbirku pjesama “Pravovremena predodredenost” (Matica
Hrvatska, ogranak Delnice 2004). Grafičko rješenje
pohvalnice osmislio je naš poznati dizajner Danijel
P o p o v i ć.


Q najnovijoj knjizi kolege Frkovića “Vuk u HrvatČkoj
s posebnim osvrtom na Gorski kotar” (Rijeka
2004) stručna lovačka i šumarska javnost do sada je
izrekla svoj pozitivan sud. “Opsežan i publiciran uradak


o smedem medvjedu (2002. g.) i euroazijskom risu
(2003. g.)”, napisat će u uvodniku knjige župan Primorsko-
goranske županije Zlatko Komadina, “s trećom
knjigom o vuku u Hrvatskoj Alojzije Frković dovršava
zanimljivu cjelinu posvećenu velikim životinjskim predatorima
u našim krajevima. Pred stručnom i širom čitalačkom
javnošću Frković na zanimljiv način otvara
brojna pitanja, od onih vezanih za život i opstanak divljine
do složenih gledišta ljudske
prirode i potrebe usklađivanja našeg
života i navika s prirodnim
okruženjem”. Ugledni gospodarstvenik,
lovni i šumarski stručnjak
Ciril Strumbelj u slovenskom
“Lovecu”, glasilu Lovske zveze
Slovenije (broj 2/2005., str 90—92),
u svom osvrtu na knjigu ustvrdit će
između ostalog: “Svoj pogled na
vuka Frković je plastično prikazao
kako putem citata brojnih autora
tako i kroz svoje bogato iskustvo,
cjelovito gledajući na prirodu i vuka
u njoj. Promjene u društvu, teoriji i
praksi u odnosu na vuka sve do današnjeg
dana autor je sam proživ-
Ijvao, što će reći da čvrsto “stoji na
zemlji”; vuka nit ne uzvisuje, nit ne
ponizuje, već ga poštiva. Upravo
zbog realnosti i objektivnosti pogleda
na ovu zvijer Frkovićev rad je
prijeko potreban udžbenik svima
onima koji gledaju na vuka samo s
one ljepše strane, kao na "čudotvornog
divljeg psića”, kao i onima koji
ga još uvijek žele posve istrijebiti, a
ponajviše onima u Europi koji vuka