DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 78     <-- 78 -->        PDF

ne svijetlosive boje u plavkastu. Drvo ispod obojene
kore je tamno, omeđeno svijetlom granicom prema
zdravom drvetu.


Nakon ustanovljenja oštećenja na terenu uzorak
drva se analizira u laboratoriju, a nakon potvrđene dijagnoze
stablo se uklanja sukladno odredbama Dekreta
uz porabne mjere opreza.


Sanitarna služba provela je istraživanja koja počinju
popisom svih stabala platane provincije Ferrara
(preko 10000 stabla). Radi boljeg lociranja upotrijebljen
je GPS, kartiranje i zračno snimanje terena. Uporaba
colorortofoto karata omjera 1:10000 je velika je
pomoć u evidenciji gradskih drvoreda, gdje je uporaba
GPS-a otežana, unatoč uporabi antena.


Kombinirane metode omogućuju vrlo detaljnu evidenciju
svih stabala platana.


Svijet industrije: Uniconfort, napredna tehnika


U San Martinu di Lupari (PD) sjedište je Uniconforta,
koji predstavlja jednu od vodećih europskih tvrtki
proizvođača kotlovnica za energiju iz biomase.


Od godine 1955. ova tvrtka uspješno radi na području
napredne termotehnike i specijalizirana je za proizvodnju
kotlovnica na bazi otpadaka od drveta s automatskim
doziranjem. Ove se kotlovnice primjenjuju u
drvnoj industriji, poljoprivredi i rasadničkoj proizvodnji
te središnjem i mrežnom zagrijavanju stambenih
kompleksa.


Široki program proizvodnje Uniconforta sastoji se
od modela od 80000 kcal/h do 5000000 kcal/h, proizvedenih
u raznim varijantama, za produkciju tople
vode, pregrijane vode, pare i diatermičkog ulja. Modeli
se razlikuju po načinu alimentacije i po plamenicima
koji su prilagođeni vrsti goriva koje korisnik želi upotrebljavati.


Tehnička rješenja omogućavaju sagorijevanje vrlo
vlažnog goriva (čak 100 % vlažnosti) različite krupnoće.


Kontroliranje sagorijevanja programirano je i automatizirano
s kontinuiranom emisijom energije.


Tvrtka isporučuje kompletno postrojenje od silosa
do dimnjaka, rješenja za uskladištenje goriva ovisno o


Željko Poljak:


Model kotlovnice Uniconfort za vlažnu biomasu


pojedinim situacijama te sustave za filtriranje dima u
skladu s postojećim normativima.


Uporaba biomase za proizvodnju energije podrazumijeva
korištenje obnovljivog goriva koje ne sudjeluje
u opasnom učinku staklenika, jer ugljični dioksid koji
se oslobađa sagorijevanjem biomase ekvivalentam je
onome kojega biljke apsorbiraju prilikom rasta, za razliku
od tradicionalnih goriva (nafta, ugljen i plin) kod
kojih je ugljik uzet iz zemlje i ispušten u atmosferu.


Uniconfort je jedno od malobrojnih talijanskih tvrtki
koja uspješno kombinira zahtjeve okoliša s ekonomskim
i tehnološkim potrebama tržišta.


Za informacije:


Uniconfort srl, Via dell Industria 21


-35018-San Martino di Lupari (PD)


Telefon: 0039-049-5952052, fax 049-5952099


Frane Grospić


ZLATNA KNJIGA HRVATSKOG PLANINARSTVA
U biblioteci: Zlatna knjiga hrvatskog sporta izdali Libera Editio d.o.o.
i Hrvatski planinarski savez u Zagrebu 2004. godine


Autor Željko P o l j a k , liječnik i planinar i nadasve časopisa Hrvatski planinar, odvažio se u svojoj 78. goznačajan
planinarski spisatelj, dugogodišnji urednik dini života iznijeti na svijet djelo enciklopedijskog for
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 79     <-- 79 -->        PDF

mata, ali i odgovarajućeg sadržaja. Svojim temeljitim
poznavanjem povijesti planinarstva u Hrvatskoj i šire
te raspolažući vlastitom građom, kao i građom Hrvatskog
planinarskog saveza, objedinio je u jednoj knjizi
sve što se u planinarskom životu Hrvatske događalo
kroz cjelokupnu njenu povijest, po prvi put se ne
obazirući ili libeći govoriti o dijelovima te povijesti
koju je u neka druga doba bilo zgodno prešutjeti. Redaju
se kroz knjigu tako i utemeljitelji čuvenog HPD
(osnovan u Zagrebu 1874.) pa brojni znanstvenici, vlastelini,
političari i ministri, među njima i mnogi šumari,
socijalistički funkcioneri i novovjeki političari, a
sve odreda planinari i planinarski dužnosnici, redaju se
brojna planinarska društva i planinarski objekti. Osim
brojnih fotografija, planina i nema baš previše – ovo je
ipak knjiga o planinarstvu.


Poslije uvodnog dijela gdje se autor bavi filozofijom
planinarenja i vraća u pretpovijest – do Aleksandra
Velikog, Hanibala, Francesca Petrarke i Petra Zoranića,
središnji dio povijesnog dijela knjige je Hrvatsko
planinarsko društvo, njegovo osnivanje i djelovanje
u složenim okolnostima od kraja 19. i početka 20.
stoljeća. Nakon procvata planinarstva pod vodstvom
najprije grofa Miroslava Kulmera, a potom dr. Ivana
Krajača, advokata, ministra šuma i ruda u jednom razdoblju,
slijede nedaće za vrijeme i poslije Drugog
svjetskog rata, kada je u jednom trenutku planinarstvo
bilo izopćeno kao “buržoaska izmišljotina”. Tek je po


javom i uključivanjem u rad Planinarskog saveza Hrvatske
Većeslava Holjevca (13 godina je bio predsjednik)
stabilizirana i učvršćena planinarska organizacija.


U sljedećem dijelu knjige autor na čak 70 stranica
precizno nabraja sva veća planinarska društva od
1874. do danas, i to na svim područjima današnje Hrvatske,
osvrćući se i na hrvatska društva u BiH, ali i na
određene planinarske aktivnosti izvan planinarskih
organizacija.


U dijelu o stručnim djelatnostima planinarske organizacije
govori se o penjanju, gorskoj službi spašavanja,
speleologiji, planinarskom skijanju, planinarskoj
orijentaciji, vodičkoj službi, putevima i markacijama,
ali i o planinarskoj fotografiji, filmu, književnosti i publicistici.
Značajna tema na koju se valja osvrnuti je i
zaštita prirode.


Zaštita prirode. Poglavlje započinje tvrdnjom da
su upravo planinari prvi pobornici zaštite prirode na
ovim prostorima, a i sam autor drži da je autoritet na
tom području. Tako ćete na više mjesta u ovoj knjizi
naći konstrukcije kao “nemilosrdna sječa”, “treba istaknuti
da gospodarenje šumama daje prednost sječi
pred njegom”, “štetne posljedica takve politike: sve je
manje šume, a sve više goleti i bujica.” Žao mi je dr.
Poljaka, kojega izuzetno cijenim kao planinara i spisatelja,
što tijekom života i rada nikako nije uspio razlučiti
što je šumarstvo i zaštita prirode, pa neću dalje raspravljati.
Dovoljno je u ovom stručnom šumarskom
časopisu prenijeti samo jedan mali dio iz knjige, a autor
neka sam ocjeni svoju kritiku. Slijedi samo jedan
citat iz poglavlja “Zaštita prirode”:


Poljak je, osim toga, kao urednik glasila Naše planine
uveo redovnu rubriku Zaštita prirode te je u dnevnom
tisku redovito upozoravao na svaku težu ili nezakonitu
sječu planinskih šuma imenujući krivce. Zbog
jednoga takvog članka 1969. godine pod naslovom
“Podrugivanje ili još nešto gore” tužilo ga je Šumsko
gospodarstvo Zagreb okružnom sudu radi klevete time
“što je, između ostalog, napisao da Medvednica nije
njezina prćija, da se Šumarija njome služi kako bi sječom
namakla osobne dohotke, da Šumarija dijeli komične
letke u kojima od izletnika traži čuvanje šuma na
Medvednici a sama ih nemilo siječe, da je grad Zagreb
vuku dao ovce na čuvanje i da bi morao Medvednicu
oduzeti Šumariji umjesto da joj za nju godišnje dotira
gotovo 30 milijuna”. Upravitelj šumarije i njegovi službenici
donijeli su sa sobom na sud gomilu poslovnih
knjiga i elaborata da dokažu kako njihova sječa nije
štetna. Tko zna kako bi to završilo da sudac (Ranko Radović)
nije bio sklon zaštiti prirode. Odbio je raspravu o
tome posluje li Šumarija štetno ili ne, te o tom pitanju
obje stranke uputio u Akademiju znanosti, a što se tiče
uvrede predložio je pomirbu, s time da se tuženi ispriča.
Poljak se ispričao ovim riječima: “Ostajući u cijelosti
kod sadržaja mog kritičnog članka, ispričavam se za
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 80     <-- 80 -->        PDF

pojedine izraze ako su shvaćeni kao uvreda jer im je
svrha bila isključivo kritika iz dobronamjernih pobuda”
(NP 1970, 138). Šumarija je tužbom pokušala ušutkati
kritike svog poslovanja, no u tome nije uspjela, ali je i
nadalje povremeno pustošila šume na Medvednici. Naše
planine su svaki put oštro reagirale i na to upozoravale
javnost. Planinarsko je shvaćanje konačno odnijelo pobjedu:
danas je Medvednica park prirode i njena se vrijednost
više ne mjeri količinom posječenih stabala.


No, bez obzira na izvjesne zablude, moramo uvažiti
određene autorove opservacije o značenju plananara
kao kontrolora radnji u okolišu, jer zaista su oni prisutni
i tamo gdje zađe malo koji inspektor, imaju mehanizme
da uzbune javnost kad se dogodi nešto ugrožavajuće, a
nije za zanemariti ni njihovo fizičko djelovanje na skupljanju
smeća. No, tvrdnja da “planinari nisu nestručnjaci,
jer su u planinarskim školama dobili potrebno znanje


o zaštiti okoliša” jako je opasna – osim što najveći broj
planinara nije prošao škole, oni koji su ih pohađali
dobili su dva sata obrazovanja od tzv. “stručnjaka”. No,
vratimo se predstavljanju Zlatne knjige.
Deveti dio knjige predstavlja razmjerno detaljan
pregled planinarskih kuća i drugih planinarskih objekata
u Hrvatskoj i susjednim zemljama, naravno, opet
sa zanimljivim osvrtom na njihovu povijest, koja seže
u daleku 1870. g. do prve drvene piramide na Sljemenu
pa do današnjih dana. Valja primijetiti da je autor spomenuo
da je velik broj kuća uređen u bivšim lugarnicama
i drugim objektima, koje su lokalne šumarije prepustile
planinarima na korištenje. No ne možemo se
oteti dojmu da autor to nerado komentira i škrt je na
riječima kojima bi šumarima odao priznanje.


Biografski leksikon hrvatskih planinara A-Ž zadnji
je dio knjige. Obuhvaća oko 800 osoba, po kriteriju da
budu obuhvaćeni svi koji su duhovno ili materijalno
utjecali na razvoj hrvatskog planinarstva. Iako je broj
obrađenih osoba velik i valja pohvaliti autora na kvaliteti
obrade, posebice povijesnih osoba, kao i onih, kako
sam navodi obrađenih u rubrikama Tko je tko i In
memoriam planinarskog časopisa, kojemu je bio urednikom.
Za živuće osobe dosjetio se mogućnosti da
same doprinesu knjizi na način da sami dostave biografske
podatke. Nije toliko značajno što su pojednici
previše detaljno predstavljeni, ali prava je šteta što su
izostale biografije značajnih pojedinaca za koje autor
nije imao dovoljeno biografskih podataka, a čitatelju
ništa ne znači opravdanje što su si pojedinci sami krivi
što nisu poslali podatke.


Šumari u hrvatskom planinarstvu. Šumari očito
nisu baš često formalizirali svoj status u planinarskim
društvima, ali svakako su osobno bili u planini i sretali
planinare i pomagali im. U ono sjajno predplaninarsko
doba planinama su hodali gorštaci, koji su zapravo u
planini živjeli, a odmah potom lovci i ugljenari, lugari i


šumari. Kad su konačno došli botaničari i slični “turisti”,
znali su potražiti šumara da ih povede u planinu –
samo u čuvenom Hirčevu Gorskom kotaru šumari su
domaćini i vodiči u 25 pohoda – a svima je znan lugar
Jakob Mihelčić iz Begova Razdolja, koji je u Bijele stijene
28. srpnja 1899. uveo istog tog Hirca. Za Samarske
stijene “kriv” je lugar Ivan Karlović iz Mrkoplja (1912.
s Ivanom Karajačem) i tako redom dalje. Iako ne možemo
tvrditi da ćemo uspjeti prepoznati sve, ali u ovom bibliografskom
leksikonu pronađeni su sljedeći šumari:
Zvonimir B a d o v i n a c , ing. šumarstva, vrtni arhitekt,
honorarni nastavnik na Š.F. u Zagrebu za predmet parkiranje;
Ivan Đ u r i č i ć , mr. sc., dipl. ing. šum.; Pavle
F u k a r e k , dipl. ing., dr. sc., sveučilišni profesor, akademik,
vrlo istaknuti šumarski stručnjak – dendrolog i
fitocenolog; Ivo G r o p u z z o , dipl. ing. šum.; Miroslav
H i r t z , doktor filozofije, nastavnik Šum. zoologije,
entomologije i lovstva na Šum. akademiji u Zagrebu
(1913–1918); Ivo H o r v a t , botaničar, dr. sc., sveučilišni
profesor; Oton K u č e r a , sveuč. prof. dr., prirodoslovac,
profesor na Šumarskom fakultetu; Ante
K v a t e r n i k , dipl. ing. šumarstva, šumarski nadzornik
i savjetnik; Albin L e u s t e k , ing. šum., šumarski
nadzornik; Jakob M i h e l č i ć , lugar; Ladislav M o l n
a r, dipl. ing. šum.; Božica P a p e š -M o k o s , dipl.
ing. šum.; Karlo P o s a v e c , dipl. ing. šum., savjetnik,
likovni umjetnik; Ante P r e m u ž i ć , šumarski ing., nastavnik,
viši ministarski savjetnik; Boris Vr b e k , mr.
sc., dipl. ing. šum.


Osim u ovom biografskom dijelu, šumari su prisutni
u Zlatnoj knjizi putem brojnih objekata koje su
ustupali na korištenje planinarima, putem brojnih cesta
i staza kojima su planine otvorili posjetiteljima, posebice
ovdje valja istaći nenadmašnu Premužićevu stazu
na Velebitu te putem brojnih vodičkih akcija koje su
poduzeli upravo lokalni lugari i šumari.


Konačno, značajno mjesto u knjizi zauzima i PD
Šumar, prvo pravo šumarsko planinarsko društvo (po
imenu i po sastavu), koje je osnovano razmjerno kasno
u povijesti hrvatskog planinarstva (tek 2000. godine),
ali već je svojim djelovanjem ostavilo značajan trag.


Branko Meštrić