DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 73     <-- 73 -->        PDF

te često nije lako naći razumijevanje za njihovo prihvaćanje.
Taj teret svakako ne bi trebao snositi samo oštećenik.
Obeštećenje bi trebali dobiti i lovozakupnici
kroz plaćanje lovozakupa, bez obzira na to što je divljač
prirodna hrana vuka, a to bi doprinijelo njegovoj
zaštiti. Plaćanje šteta stočarima ne bi trebalo niti u jednom
momentu doći u pitanje ni u punoj vrijednosti ni u
roku isplate.


Nakon monografije o medvjedu (2002. g.) i risu
(2003. g.) s monografijom o vuku autor je obuhvatio


sva naša tri velika predatora te obogatio našu lovačku
stručnu literaturu vrijednim dijelom.


Mi u Hrvatskoj još imamo vuka, ali moramo naći
razumijevanja za njegov opstanak, kako nam se ne bi
dogodilo kao drugima, pa da nam se ostvari ona “poželjeti
će šume vuka, a vuka više biti neće”.


Frane Grospić


ŠIŠMIŠI U ŠUMAMA
Podaci i preporuke za gospodarenje šumama


Poučeni lošim iskustvima ranijih korištenja kemijskih
metoda suzbijanja štetnih kukaca, danas se sve
veća pozornost posvećuje biološkom suzbijanju štetnika,
što će reći skrbi i zaštiti prirodnih neprijatelja štetnih
kukaca koji žive u pojedinim životnim zajednicama.
Živih organizama, koji su neprijatelji tih štetnika,
ima u prirodnoj šumi mnogo. Još iz kolegija Zaštita šuma,
znamo za koristi od ježa, krtice, rovčica, lisice,
divlje svinje, a u korisne insektivore uvrštene su i žabe,
gušteri, zmije ... Posebno veliko značenje pridaje se
pticama, od kojih ne mali broj pretežito i u značajnim


količinama uzima za hranu štetne kukce. Šumske vrste
ptica s pravom se smatraju značajnim redukcijskim
čimbenicima štetočina i čuvarima stabilnosti šumskih
biocenoza. No, ono što zacijelo nismo znali u sklopu
biološkog suzbijanja šumskih štetnika (jer nas nisu
poučili!) je korist i značenje zaštite šišmiša.


“Od 33 vrste šišmiša koji su zabilježeni u Hrvatskoj,
čak 30 je vezano za šume. Uz vrste šišmiša kojima šuma
pruža trajno sklonište, gotovo sve preostale vrste koje
skrovište nalaze izvan šume, u špiljama i potkrovljima
kuća, love kukce u šumskim staništima. U hrvatskim
šumama opstale su i one vrste koje su u Europi najugroženije,
a to su upravo šišmiši koji ovise isključivo o stanju
šume. U našim šumama se pare i zimuju šišmiši selci,
koji u sjevernom dijelu Europe kote i odgajaju mlade.
Dostupni podaci ukazuju na to da su šišmiši ugroženi
i kod nas, zbog čega sve vrste šišmiša u Hrvatskoj
uživaju zaštitu. Republika Hrvatska stranka je Konvencije
o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonn,
1979) i njemu pripadajućim sporazumima o zaštiti europskih
šišmiša (UNEP/EUROBATS) od 2000. godine.”
To su riječi dr. sc. Marine M l a k a r, pomoćnice
ministra Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu prirode,
iz predgovora (hrvatskog izdanja) male i lijepo
oblikovane brošure “Šišmiši u šumama” s podnaslovom
“Podaci i preporuke za gospodarenje šumama”, koja je
početkom ove godine tiskana u nakladi spomenutog ministarstva.
Radi se zapravo o njemačkoj publikaciji kao
sažetku istraživanja projekta “Ekologija šišmiša u šu-
mama Njemačke, s posebnim osvrtom na migratorne
vrste i preporukama za očuvanje”. Istraživanja su proveli
stručnjaci i znanstvenici članovi njemačkog udruženja
Deutscher Verband für Landschaftspflage (DVL)
u razdoblju od 1996. do 1998. g. “Ovom knjižicom željeli
bismo podržati gospodarenje šumama koje podupire
zaštitu šišmiša”, napisao je u predgovoru njemačkom
izdanju knjižice ravnatelj DVL-a Josef G o p p e l ,
dipl. ing. šum., naglasivši da ovaj oblik šumarstva ima u