DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 70     <-- 70 -->        PDF

re vodio je i sada vodi 21 projekt, od kojih su dva međunarodna.
U domaćim i inozemnim časopisima objavio
oko 100 različitih radova od kojih su 54 znanstvena
rada iz područja biljne taksonomije, populacijske
genetike šumskoga drveća i fitocenologije. Bio je pročelnik
Zavoda za istraživanja u šumarstvu u razdoblju
2003–2004, a trenutno obnaša dužnost Predstojnika
Zavoda za Šumarsku genetiku i dendrologiju i Prodekana
Šumarskoga odsjeka Šumarskoga fakulteta.


Udžbenik “GOLOSJEMENJAČE” izašao je iz tiska
krajem 2004. godine u izdanju Šumarskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Suizdavači su Hrvatske šume


d.o.o. i Akademija šumarskih znanosti. Opsega je 824
stranice i sastoji se od općega i posebnoga dijela. U općem
dijelu objašnjeni su osnovni botanički pojmovi koji
su potrebni za razumijevanje klasifikacije i opisa vrsta i
nižih taksona. Osim toga, prikazane su opće značajke
golosjemenjača s kratkim sustavnim opisom redova,
porodica i rodova. Ovaj dio knjige znatno je revidiran u
odnosu na prošla izdanja, te su definicije sistematskih,
taksonomskih i dendroloških termina usklađeni prema
najnovijim svjetskim literaturnim spoznajama.
U posebnom dijelu prikazani su detaljni opisi 60 rodova,
325 vrsta, 265 podvrsta, varijeteta i formi i 1037
kultivara. Rodovi i vrste, kao i unutar njih niži taksoni


prikazani su abecednim redom, što znatno olakšava korištenje
knjige. Osim toga, pri opisu pojedinih rodova i
vrsta prikazan je i sustavni pregled prema botaničkoj
klasifikaciji. Nomenklatura opisanih taksona (znanstvena
imena, hrvatska imena, kratice autora i sl.) usklađena
su s najnovijom literaturom. Uz detaljan opis morfoloških,
ekoloških i drugih značajki, za većinu vrsta prikazane
su i geografske karte s arealima.


U odnosu na prošlo izdanje opisano je više novih
rodova i vrsta, a najveća razlika u odnosu na prošlo izdanje
je u količini i kvaliteti slikovnih prikaza kojih u
knjizi ima preko 700. Većina od ukupno 492 fotografije
su nove i po prvi puta objavljene. Fotografije su vrlo
kvalitetne i atraktivne i plod su rada velikoga broja autora.
Snimane su na velikom broju lokaliteta u svim
krajevima Hrvatske, ali i diljem svijeta (Bosna i Hercegovina,
Čile, Japan, Slovenija, Španjolska, Velika
Britanija i dr.).


U zadnjem dijelu knjige je na 50 stranica prikazano
vrlo iscrpno kazalo latinskih i narodnih imena rodova,
vrsta i nižih taksona koji se spominju u ovoj knjizi. To je
vrlo korisno i u velikoj mjeri olakšava korištenje knjigom
te snalaženje u mnoštvu imena različitih taksona.


Ova knjiga predstavlja nezaobilaznu literaturu za
studente šumarstva, agronomije, biologije i drugih
srodnih fakulteta, ali i za učenike srednjih šumarskih i
drugih škola. Osim toga Golosjemenjače su vrlo vrijedan
priručnik za praktičare šumarske i drugih biloških
struka. Kako je u knjizi opisan velik broj kultivara, bit
će koristan priručnik i stručnjacima iz područja hortikulture
i urbanoga šumarstva, kao i svim ljubiteljima
ukrasnoga bilja. Uz pomoć ove knjige vrlo se brzo
može doći do točne determinacije pojedinih vrsta i nižih
taksona, utvrđivanja sistematske pripadnosti taksona,
saznanja o rasprostranjenosti, morfološkim značajkama,
ekološkim zahtjevima, biološkim značajkama,
varijabilnosti vrsta i mogućnostima njihova uzgoja.


Za razliku od prijevoda strane stručne i popularne
literature koji se u posljednje vrijeme pojavljuju na tržištu,
posebna je vrijednost ove knjige što je djelo domaćih
autora. To je omogućilo da se u knjizi da naglasak
našim autohtonim vrstama, ali i stranim vrstama
koje su česte u uzgoju bilo radi dobivanja drve mase ili
kao ukrasne biljke. Ove vrste su posebno iscrpno opisane
s velikim brojem crteža i fotografija – od habitusa
stabala do izgleda izbojaka, iglica, “cvatova”, češera,
kore i sl.


Velika vrijednost ove knjige je što su vrste i drugi
taksoni u skladu s suvremenim znanstvenim spoznajama
prikazani dinamički, sa stajališta evolucije i stalne
promijenjivosti, a s obzirom na njihovu često puta
ogromnu i teško shvatljivu varijabilnost. Ta varijabilnost
je uvjetovana nasljeđem i okolinom i omogućuje
stalnu i neprekidnu promijenjivost vrsta u procesima