DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 61     <-- 61 -->        PDF

AKTUALNO


UŠARA (Bubo bubo) –


Počevši od 1971. godine od kada Njemačko društvo
za zaštitu prirode (NABU) bira pticu godine, sve do
prošle godine sove (Strigidae) su bile zastupljene dva
puta: 1972. pticom godine proglašen je sivi ćuk šAthene
noctua), a 1977 — kukuvija (Tyto alba). S izborom ušare
šBubo bubo) za pticu 2005. godine ova se velika skupina
po mnogo čemu osebujnih vrsta ptica u posljednjih
35 godina našla po treći put na listi “ptice godine”.


Češće ih se čuje nego vidi
Zbog svojih krupnih buljavih očiju i svojstvena pogleda,
avetinjskog krika i noćnog načina života, sove
se od davnine smatraju zlokobnim pticama (G i 1 i a r d
1968). No, one su i simboli mudrosti. Sjetimo se samo


PTICA 2005. GODINE


statua ovih ptica na krovu stare secesijske zgrade bivše
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U svijetu
živi preko 130 vrsta sova, od kojih su neke male poput
vrapca, dok druge dosežu veličinu tetrijeba gluhana.
Isključivo se hrane animalnom hranom; krupnije
vrste love sisavce i ptice do veličine srne i vrane, a manje
vrste pretežito sitne glodavce (voluharice na prvom
mjestu), ptice i krupnije kornjaše koje najlakše love.
Kako su u pravilu noćni lovci “češće ih se čuje nego
vidi” (R o s e n b l a t t 2004). Posjeduju niz prilagodbi
od značenja za takav način lova, loveći i po sluhu. Na
prvom mjestu to je odličan vid, izvrstan sluh (u stanju
su čuti i najslabije zvukove kretnji voluharice pritajene
ispod pola metra dubokog snježnog pokrivača!) i meko
gusto perje, zahvaljujući kojemu im je let gotovo
nečujan. Iako su im oči u očnim dupljama nepokretne,
zahvaljujući sposobnosti pomicanja glave i vrata u kutu
većem od 270 stupnjeva praktički vide na sve strane.


Pri hranjenju sove gutaju čitav plijen zajedno s dlakama
i perjem, koje naknadno kao neprobavljive dijelom
izbacuju u obliku gvala. Živeći pretežito u šumi i
hraneći se štetnim sitnim glodavcima i kukcima sve naše
sove od osobitog su značenja pri biološkom suzbijanju
šumskih štetnika. Dokazano je tako da zimi odrasla
sova konzumira glodavaca do jedne trećine svoje mase.


Ušara – vrhunski noćni lovac ...
Ušara je naša najveća sova. Od ostalih vrsta lučimo
je po krupnoći građe, dugim uškama i facijalnom disku


Slika 1. Ušara (Bubo bubo) naša je najveća sova. Odlikuje se krupnoćom
građe, smeđom bojom perja, istaknutim uškama i Slika 2. Ušara u letu; karakteriziraju je duga obla krila, kratak rep i
velikim narančastim očima. operjanost nogu sve do prstiju.


Izvor: Buch der Vogelwelt, Stuttgart 1973. Izvor: Buch der Vogelwelt, Stuttgart 1973.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 62     <-- 62 -->        PDF

s velikim narančastim očima. Poput svih ostalih vrsta
mase je u odnosu na veličinu relativno male, pa ih, ne
bez razloga, zovu “grabežljivcem koji se uglavnom
sastoji od perja”. Osnovna joj je boja perja smeđa s crnim
pjegama i šarama. Glasa se svojim poznatim i dubokim
“huu” i “u-huu”, dok u vrijeme potrage za partnerom
i snubljenja znade proizvoditi krikove od kojih
se mnogima koji ih ne poznaju ledi krv u žilama.


Ušaru smatraju vrhunskim noćnim nebeskim lovcem.
Iako ne prašta zečevima, vjevericama pa ni netom
olanjenoj lanadi (koju redovno ščepa na spavanju
podalje od majke srne), pretežito se hrani šumskim miševima,
voluharicama, puhovima. Za “pušjih godina”
u Gorskom kotaru glavninu obroka podmiruje sivim ili
velikim puhom, te se redovno (pre)namnoži srodnik
joj šumska sova (Strix aluco), uobičajena gnjezdarica
Gorske Hrvatske, potvrđujući tako činjenicu da je ciklus
plođenja usko povezan sa želucem.


... i brižna majka
Poput većine ostalih vrsta sova ušara ne gradi vlastito
gnijezdo, već koristi napuštena gnijezda drugih većih
vrsta ptica ili pak odabire pogodne duplje u starim


Slika 3. Neke od poznatih vrsta sova u Hrvatskoj: 1. ušara, 2. kukuvija,
3. mala ušara, 4. mali ćuk, 5. šumska sova, 6. sivi
ćuk, 7. planinski ćuk.
Izvor: Nüsslein 1962


stablima, pukotine u stijenju i sl. Gnijezdi se vrlo rano,
još dok snijeg leži na tlu. U pologu su obično 2–7, najčešće
3, bijela i gotovo okruglasta jaja. Kako ih nosi u
određenim razmacima, ptiči u gnijezdu pokazuju znatnu
dobnu razliku. Ako nema dovoljno hrane stariji ptič
redovno uzima veći dio ponuđene hrane izgladnjujući
tako ostale, mlađe. Ženke su brižne majke, što posebno
dolazi do izražaja kada je plijena malo i kada nastojeći
zadovoljiti potrebe mladunčadi, sebe izgladnjuje gubeći
i do 1/3 svoje mase u mjesec dana.


Ptiči ne ostaju dugo vezani za gnijezdo. Kako se u
okolini gnijezda gomilaju otpaci i širi smrad, grabežljivci
ga mogu lako otkriti i zaprijetiti mladima. Zbog
toga gnijezdo napuštaju prije nego što mogu letjeti, a roditelji
ih hrane pojedinačno na tlu. Za krače letove sposobni
su tek kroz dva mjeseca, a osamostaljuju se tijekom
ljeta. Prema provedenim istraživanjima 2/3 mladih
dočeka vrijeme kada su sposobni za krači let, dok
ostali ugibaju bilo zbog pothranjenosti bilo kao plijen
predatora.


Kako zaštititi ušaru?
Sve naše sove, pa tako i sova ušara, zaštićena je važećim
Zakonom o zaštiti prirode. Na međunarodnom
planu zaštićena je Bernskom konvencijom (dodatak
II). Zasigurno najbolji način zaštite je da se zaštite njihova
staništa. Toj svrsi najbolje će poslužiti nacionalni
parkovi i drugi zaštićeni dijelovi prirode (strogi prirodni
rezervati, park šume) u kojima im se osigurava sve
ono što im je potrebno za preživljavanje: hrana, zaklon,
mogućnost gniježđenja i podizanje mladih. Rezultati
najnovijih istraživanja ptica grabljivica, koja u
našim nacionalnim parkovima provodi Zavod za ornitologiju
HAZU, daju naslutiti da kad su u pitanju sove
stanje nije tako zabrinjavajuće. U NP “Plitvička jezera”
(29.000 ha) gnijezdi čak 9 od ukupno 10 vrsta sova
koje gnijezde u Hrvatskoj, a i brojnost im je značajna
(Tu t i š 2005). To se nažalost ne odnosi na sovu ušaru
koja je u unutrašnjosti pred izumiranjem (R a d o v i ć i
sur. 2004). No, kako je još uvijek česta u priobalju u
“Crvenu knjigu ptica Hrvatske” ušara je uvrštena kao
niskorizična (NT) zajedno sa kukuvijom (Tyto alba),
ćukom (Otus scops), jastrebačom (Stryx uralensis) i sivim
ćukom (Athene noctua).
Svoj prilog zaštiti ove naše najveće sove dali su i
lovci koji je više ne koriste kao mamac u nekad obljubljenom
lovu na vrane i ostale danje grabljivice u lovu
sovom ušarom.


Alojzije Frković