DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 59     <-- 59 -->        PDF

donijeti relativno velik broj zakonskih i drugih akata
nepotrebno po hitnom postupku kako bi se pokazao velik
rad i ažurnost. No, po ocjeni šumarskih stručnjaka
zakoni i ostali akti loše su pripremani, izbjegavale su
se javne rasprave, lutalo se u pripremi i donošenju našega
temeljnoga zakona – Zakona o šumama, a u Ministarstvu
se uvelike osjeća nedostatak koordinacije na
relaciji državni tajnik – pomoćnici ministra, te se sadašnje
stanje mora ispraviti. Sve to, unatoč izjavama
državnoga tajnika na godišnjoj skupštini Hrvatskoga
šumarskoga društva u lipnju 2004. o potrebi jedinstva


struke, stvaranju lobija i slično. Ministarstvo mora posebice
pokrenuti inicijativu za uređenje odnosa sa Zavodom
za zaštitu prirode u Ministarstvu kulture jer
ovakva zaštita i ignoriranje rada šumarskih stručnjaka
izaziva višestruku štetu.


Treba istaknuti ulogu Ministarstva u donošenju
odluke Vlade RH o prestanku dirigiranih cijena u prodaji
drvne industrije, čime su stvoreni uvjeti za redefiniranje
odnosa šumarstva i drvne industrije. Stvorene
su i osnovne pretpostavke za realne tržišne odnose koji
će osigurati stabilnost obaju sektora.


Hrvatske šume d.o.o.


Državnim šumama (1 992 000 ha) gospodare Hrvatske
šume d.o.o. s ukupnim godišnjim prihodom od
1,9 mil. kn i 9500 zaposlenih, za čije plaće treba oko
900 milijuna kuna godišnje. Općenito, karakterizira ih
izrazit centralistički sustav i donošenje svih odluka u
direkciji u Zagrebu, loše riješeno pitanje vlasništva u
trgovačkom društvu takva profila, troškovi poslovanja
koji su veći za 20–30 % nego u sličnim trgovačkim
društvima u drugim, u šumarskom smislu dobro razvijenim
zemljama, ili u sličnim tvrtkama u Hrvatskoj. Na
te je činjenice upozorio direktor Hrvatskih šuma na godišnjoj
skupštini Hrvatskoga šumarskoga društva u lipnju
2004. godine, a irska konzultantska kuća COILLTE,
koju je angažirala Vlada RH 2003. godine, ističe
još i ovo:previsok stupanj zakonodavne propisanosti koja
ograničava Hrvatske šume da djelotvorno posluju u
komercijalnom smislu;

nefleksibilan sustav šumarskoga planiranja iz razloga
tvrdoga propisivanja onemogućuje zahtjeve današnjega
tržišta i financijske realnosti;

nesposobnost da se djelotvorno planira ili gospodari
zbog nedostatka poslovnih i geografskih informacijskih
sustava;

nedovoljno i slabo fokusiranje na poslovni menadžment
ili poslovno planiranje sa slabim obraćanjem
pozornosti na kontrolu troškova i vrijednosti za novac;

donošenje odluka odvija se na neodgovarajućim razinama
u poduzeću, što rezultira lošim odlukama i
udvostručavanjem posla;

visoka razina udvostručavanja poslova (uprave šuma
– direkcija);

složen i zbunjujući računovodstveni sustav kojemu
nedostaje transparentnost (manipulacije računovodstvenim
politikama – promjene tijekom godine
u funkciji iskazivanja pozitivnoga poslovnoga rezultata
na primjeru smanjenja amortizacije);visoka razina transfera državnoga novca u Hrvatske
šume i iz njih, kao što su vodoslivna naknada, šumski
doprinosi, OKFŠ i slično, što rezultira povećanim
administrativnim troškovima;

Hrvatske šume ustvari rade kao vladina šumarska
agencija, a ne kao neovisno poduzeće;

kultura rukovođenja s ekstenzivnim internim aktima
i pravilima rezultira nedostatkom osobne odgovornosti
unutar poduzeća;

Nadzorni odbor je bez poslovnih i financijskih
stručnjaka;

ljudski se resursi ne razvijaju, a prisutan je sustav
postavljanja, a ne napredovanja prema sposobnosti;

u manadžmentu nema lidera koji bi umijećem,
kompetentnošću i ugledom povukli proces pozitivnih
promjena.
Te činjenice, poglavito naglašeno centralizirano
upravljanje, utječu na pasivizaciju velikoga broja kreativno
sposobnih ljudi i izostanak motivacije za djelotvornost
i uštede. Nema sumnje da većina tih zaključaka
stoji i danas.


Transformacija poduzeća u trgovačko društvo provedena
je papirnato, bez stvarnih pozitivnih posljedica i
promjena. Logično je da se zadrži način gospodarenja
šumama, ali ne i organizacijska struktura, te je umjesto
da postane jeftinije poduzeće, najednom postalo skuplje,
rad sve teži, pa je 2003. godina nakon niza pozitivnih
godina završila sa 16 mil. kn gubitka. Nakon dolaska
nove uprave situacija se u tom području popravila,
zaustavljeno je nepotrebno trošenje, smanjene su obveze
po kreditnim zaduženjima i dobavljačima. Rezultat je
sigurno pozitivan, postignut je uz smanjenje općih rashoda
povećanim etatom, povećanjem internoga cjenika
šumskouzgojnih radova, povećanjem sredstava OKFŠ-a