DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 58     <-- 58 -->        PDF

skom šumarskom društvu, poglavito referatima držav- člana u Nadzornom odboru Hrvatskih šuma. Osim toga
noga tajnika i direktora Hrvatskih šuma na godišnjoj veći je dio ocjena iznesen u političkom programu
skupštini u lipnju 2004, na nalazima irske konzultant- HDZ-a u predizbornoj kampanji 2003. godine u kojoj
ske tvrtke COILLTE, te na vlastitim stajalištima kao sam i sam sudjelovao.


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva


Razdoblje nakon 2000. godine u Upravi za šumarstvo
i lovstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva
obilježavaju aktivnosti oko transformacije javnoga poduzeća
Hrvatske šume u trgovačko društvo i donošenje
Nacionalne šumarske politike i strategije uz nastojanja
da se kadrovski ojača šumarski sektor. Najznačajniji je
rezultat svakako donošenje strategije, ali su iz toga razdoblja
poznate aktivnosti na ozakonjenju i provedbi
služnosti na šumi i šumskom zemljištu unatoč protivljenju
šumarske struke – najčešće iznošenima na godišnjim
skupštinama Hrvatskoga šumarskoga društva. Iz
toga će razdoblja ostati u sjećanju potpuna pasivizacija
i poltronski odnos Ministarstva prema politici u javnomu
poduzeću, poslije trgovačkomu društvu. Podržavalo
se donošenje odluka koje su, primjerice, bile u funkciji
pozitivnoga prikazivanja godišnje bilance za 2001.
godinu poznatim manevrom oko smanjenja amortizacije,
prodajom preko 30 milijuna kuna dionica Zagrebačke
banke za 2002. godinu, a 2003. je završila sa 16
milijuna kuna negativno, što je bila i logična posljedica.
Začuđuje činjenica da se u tom razdoblju na čelu
šumarskoga i lovnoga sektora našao pomoćnik ministra
doktor znanosti drvne tehnologije (drvna industrija
je tada bila u Ministarstvu gospodarstva) unatoč 1200
šumarskih stručnjaka visoke školske spreme i preko
100 stručnjaka sa znanstvenim titulama iz šumarstva.


Promjenom vlasti mijenja se i ustroj Ministarstva,
osnivaju se tri uprave i prima veći broj djelatnika, donosi
se veći broj zakonskih i podzakonskih propisa, ali
se s njima ne postiže napredak u struci. Prijedlozi nacrta
zakona, pravilnika i drugih propisa rađeni su prema
raspravama u Hrvatskom šumarskom društvu površno,
na brzinu, bez temeljite prethodne pripreme i rasprave
te su stoga doživljavali ozbiljne kritike. U rujnu 2004.
godine Ministarstvo je predložilo Nacrt prijedloga Zakona
o šumama kakav nismo imali u povijesti (u jednom
trenutku istodobno od istoga naslova kolale su tri
verzije). Potpuno je centralizirao sustav, a trgovačko je
društvo tretirao kao državni servis. Na sreću od njega
se, najviše zahvaljujući direktoru i radnoj skupini Hrvatskih
šuma, odustalo. Potom slijedi Zakon o klasificiranju
neobrađenoga drva i u studenome važan Zakon


o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, potom
dvije izmjene “lakših” zakona s veoma malim promjenama.
Doneseni su po hitnom postupku, a pravu blamažu
u Saboru je doživio pokušaj donošenja Zakon o
lovu, također po hitnom postupku krajem 2004. godine,
nakon čega je vraćen na ponovnu izradu. Nakon nekoliko
verzija, početkom ožujka 2005. Zakon o šumama
je dostupan, te se mogu dati primjedbe, no pojedinačno,
bez rasprave i stava relevantnih institucija.
I kad se činilo da će u prihvatljivom obliku biti upućen
Vladi, prije nekoliko tjedana opet se mijenja i njegovo
se donošenje prolongira.


Nadalje, šumarski sektor u Ministarstvu, ali i uprava
Hrvatskih šuma ne pronalaze odgovor na sve veće
pritiske na šumu i šumsko zemljište. Ono se uz velike
afere prodaje ili ustupa drugima bez pravoga odgovora
što od toga ima šumarstvo u Hrvatskoj i je li nam to
cilj. Zabrinjava činjenica da je očito protuzakonito podizanje
nasada (maslinici i vinogradi) i kamenoloma
ozakonjeno u studenome 2004. godine Zakonom o izmjeni
i dopuni Zakona o šumama, nakon čega i Državno
odvjetništvo utvrđuje da na državnom zemljištu,
ako se mijenja namjena, ne može biti utvrđeno pravo
služnosti. Poslije Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva mijenja jedan članak u
Metodologiji o obračunu naknade za oduzeta i ograničena
prava na šumi i šumskom zemljištu u gospodarskim
zonama po 1 kn/ha, što sve uzrokuje velike pritiske
na šume i šumska zemljišta u Istri i Dalmaciji.
Sve se to događa unatoč činjenici da je vlasništvo
između Hrvatskih šuma i Vlade RH u mnogim slučajevima
nerazjašnjeno i da primjerice samo u Dalmaciji
ima 270 000 ha napuštenih poljoprivrednih površina. U
tom je segmentu izostala zajednička politika Ministarstva
i Hrvatskih šuma u kojoj bi primarnu korist imalo
šumarstvo, a time i država kao vlasnik. U sadašnjem
trenutku od tih radnji mnogo je veća šteta, jer je rad
uprave Hrvatskih šuma opterećen upravo tim događanjima
s vrlo lošim odrazom i proizvoljnim interpretacijama
u medijima i javnosti.


Sve to vrijeme Hrvatsko šumarsko društvo više se
puta dopisima i amandmanima obraćalo Ministarstvu i
nadležnomu saborskomu odboru o neprihvatljivosti
takvih postupaka, no bez uspjeha. Zaključno, za proteklo
razdoblje može se za šumarski sektor u Ministarstvu
konstatirati ignorantski odnos prema stručnim institucijama
i inicijativama, što je rezultiralo nezadovoljstvom
s njegovim radom. Dojam je da se nastojao