DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 56     <-- 56 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


KOPAČKI RIT; LOVINA ILI NACIONALNI INTERES?


Po neznam koji puta, priča o proglašenju Kopačkog
rita nacionalnim parkom ponavlja se na ovim našim
prostorima. I nažalost, sudionici – glavni akteri u toj
akciji su političari. Bojažljiva ili grubo “umirena” struka
ide tihom linijom sredine, nezamjeranja, pa čak i
posvemašnje šutnje. Posljednji predlagatelj Zakona o
proglašenju Kopačakog rita nacionalnim parkom, SDP,
olako je prihvatio i objavio mnoge stručno nekompetentne
ocjene o stanju, načinu upravljanja i korištenja
prirodnih dobara u Parku prirode Kopački rit.


Tekst, koji dosadašnje gospodarenje bez ikakve rezerve
naziva “devastacijom, uništavanjem, čistom


sječom i ubijanjem životinja”, popraćen je isto tako,
po svemu kratkim, ciljanim filmom koji mora izazvati
gađenje nad svime što se tamo gospodarski događa.
Okrugli stol u Osijeku, Zagrebu, pa konačno i rasprava
u Hrvatskom saboru na Odboru za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, vrlo jasno potvrđuju ove uvodno izrečene
misli i ocjene. Radi objektivnog prikaza tog zadnjeg
događanja, prenijet ću cjelovit tekst stavova koje
sam pročitao 8. ožujka 2005. na Odboru, kako bih izbjegao
mogućnost djelimičnog prikaza ili slobodne interpretacije
misli.


HRVATSKI SABOR
ODBOR ZA PROSTORNO URE.ENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU
NACIONALNOG PARKA “KOPAČKI RIT”


STAVOVI:


1.
Osobno, nemam iluzija kako će se današnji skup
razlikovati od svih dosadašnjih skupova o problematici
upravljanja i gospodarenja zaštićenim objektima
prirode u Hrvatskoj. Kratki, i po koncepciji
“crno-bijeli” film, koji od početka prati ovu akciju o
problematici zaštite “Kopačkog rita” i njegovo proglašenje
nacionalnim parkom, jeftin je i rekao bih,
već odavna viđen ciljani uradak da izazove kod svih
sudionika rasprave ogorčenje na Hrvatske šume.
Stručno neutemeljene, paušalne i neuke ocjene o
gospodarskoj “devastaciji” prostora Kopačkog rita,
“zaslađene” romantično-idiličnom slikom, više
govore o autorima nego o stvarnom stanju i problemima
Kopačkog rita, pa i ne zaslužuju stručne komentare.
Optužbe na račun šumarske struke, kako
gospodareći šumama u Kopačkom ritu ostvaruje
gubitke, isuviše jasno potvrđuju totalno nepoznavanje
stvari. Kada bi šumarstvo Hrvatske gospodarilo
samo s profitabilnim šumama, onda bi sudbina više
od polovice naših šuma bila katastrofa. No, sudbina
pravde uvijek je upitna u okolnostima gdje samo tužitelj
ima glavnu riječ, a kompetentni arbitar (sudac)
s razine državnih institucija izostaje. Bezbroj
je primjera u povijesti kada su se moćnici poigravali
s pravdom, čineći u njeno ime i brojne nepravde.


Stvarne činjenice naprotiv govore da se pod znatnim
izravnim i neizravnim utjecajem čovjeka, ekosustavom
Kopačkog rita uravnoteženo i uspješno gospo


dari šumom, lovištem, divljači i ribolovom skoro
300 godina. Kad to ne bi bilo tako, onda zasigurno
ne bi danas imali toliko brojne razloge za proglašenje
Kopačkog rita čak nacionalnim parkom.


2.
No, pravo pitanje je; postoje li istinske i stvarne zakonske
pretpostavke za proglašenje PP Kopački rit,
nacionalnim parkom zbog jasnih saznanja o dugotrajnom
dosadašnjem i u budućnosti stalno nužnom
gospodarskom utjecaju čovjeka na čitavom prostoru
Baranje; od utjecaja na vodni režim (nasipi, kanali,
umjetni ribnjaci), i dakako na njegov biljni i
životinjski svijet. Temeljna pretpostavka za proglašenje
nacionalnog parka izvorno je očuvana priroda
na velikoj površini (>20km2). No mi smo i
Brijune proglasili N P, unatoč negativne ocjene ekspertne
grupe UNESCO-a, pa se onda ne treba čuditi
ni ovom prijedlogu.
3.
Upozorio bih na obvezu Programa prostornog uređenja
RH (od 7. 5. 1999.) koji za velike šumske
komplekse, u točki 5-2. zahtijeva integralni gospodarski
pristup. Iskustva dvojnosti upravljačko-gospodarskih
ovlaštenja na jednom prostoru, nedvojbeno,
trajno i nepotrebno rezultiraju sukobima koji
samo usporavaju ostvarenje temeljnih ciljeva zaštite
i osiguranja održivog razvoja.
4.
Želim upozoriti ovaj skup na obveze iz Nacionalne
strategije zaštite okoliša, donešene od Hrvatskog
sabora 25. 1. 2002., koja određuje tri temeljna
cilja;