DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 53     <-- 53 -->        PDF

CRNKASTA SASA (Pulsatilla pratensis L) Miller ssp nigricans
(Störck) Zam. U HRVATSKOJ


Crnkasta sasa poznata je u hrvatskoj flori još iz davne
1857. i 1869. godine (S c h l o s s e r et Vu k o t i n o v
i ć ). Sustavnim istraživanjem flore i vegetacije Đurđevačkih
pijesaka (S o k l i ć , 1941) biljka je nedvojbeno
utvrđena na tom jedinom, tada poznatom lokalitetu u
Hrvatskoj. Vjerovalo se kako je to isključivi psamofit,
tj. takva silikofilna svojta koja u Hrvatskoj jedino naseljava
suha pjeskovita tla, kakva su bila ona na pijescima
u Podravini. Dapače, biljka se smatrala školskim primjerom
izvrsno prilagođenih biljaka na golom pješčanom
tlu, te se zajedno s ostalim prilagodbama, isticao
njezin vretenasti korijen koji može crpsti vodu i hranjive
tvari iz dubokih naslaga čistog pijeska. Kao takva,
biljka je bila uvrštena u gotovo sve školske udžbenike,
iako je već tada bilo jasno kako je uski ekološki specijalist
i kako je mnogi ne mogu izravno promatrati, jer je
nazočna samo u jednom uskom području Hrvatske.


Sasu ubrajamo u porodicu žabnjaka (Ranunculaceae).
To je trajnica s debelim i do 4 m dubokim podankom
iz kojeg izrasta brojno korijenje. Stabljika na-


Slika 1. Crnkasta sasa u cvatnji


raste do 25 cm visoko, dlakava je kao i svi ostali nadzemni
dijelovi biljke. Nakon cvatnje razvijaju se prizemni
listovi u rozeti, dugih peteljki, plojke su im trodijelne
i razrezane u uske dlakave isperke. Na vrhu stabljike
nalaze se tri pricvjetna lista čije su plojke skoro
do dna razrezane u uske dlakave isperke. Stabljika nosi
po jedan zvonoliki cvijet, koji je uvijek okrenut prema
dolje. Ocvjeće je jednostavno, građeno od šest eliptičnih
listova. Listovi ocvjeća su tamnoljubičasti, izvana
srebrnasto dlakavi, a vršnim dijelovima okrenuti prema
van. Prašnika je mnogo s istaknutim žutim prašnicama.
Prašnici su za trećinu kraći od vršnih dijelova
listova ocvjeća. Plodovi su jednosjemeni oraščići koji
imaju do 3,5 cm duge peraste dlakave nastavke značajne
za raznošenje vjetrom.


Biljka se razmnožava sjemenom te vegetativnim
putem pomoću dijeljenja podanka ili dijeljenja busena.
Pripada subpontskom flornom elementu. Nazočna je i
u zemljama srednje i istočne Europe.


Prema mišljenju suvremenih hrvatskih botaničara,
u IUCN kategorizaciji ugroženosti, crnkasta sasa ubraja
se u kritično ugrožene svojte hrvatske flore, ponajprije
radi uništavanja i degradacije njezinih prirodnih
staništa, bilo djelovanjem čovjeka na različite načine,
bilo ubrzanim prirodnim sukcesijama.


Dvadesetih godina prošloga stoljeća, pa sve do početka
devedesetih, biljka je bila nazočna na Đurđevačkim,
Kalinovačkim i Kloštarskim pijescima, s tim da
se dio populacije proširio i na staništa koja gravitiraju
Podravskim Sesvetama. Bila je nazočna na većem broju
mikrolokacija koje nisu bile pošumljene na površinama
još neobraslog pijeska i na onim tlima gdje se
već dobro razvila inicijalna travnata vegetacija zajednice
vlasulje bradice i trave gladice. Još donedavno živući
očevici pripovijedali su kako se cijeli onaj brijeg
Botaničkog rezervata Đurđevački pijesci, gledan s kalinovačke
strane, plavio u proljeće (3–4 mj.) od mnoštva
cvjetova crnkaste sase. Slično stanje bilo je i na pijescima
kod naselja Draganci, gdje je posljednji primjerak
na ovim staništima, kao i uopće na pijescima u Podravini,
nestao na početku Domovinskog rata, kada je
na tom prostoru bilo izgrađeno lažno protuavionsko
gnijezdo, pa je cijeli teren razrovan i na njemu uništena
cjelokupna vegetacija. Prije toga, crnkasta sasa, kod
okolnih mještana poznata kao košutica ili košunded,
bila je sustavno uništavana branjem cvjetova iz kojih se
dobivala intenzivna modra boja za bojanje uskrsnih pisanica.
Ta dugogodišnja praksa osobito je bila popularna
u Kalinovcu.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Drugi najznačajniji uzrok propadanja i nestajanja
ove biljke s pješčanih staništa u Podravini bilo je nezaustavljivo
i agresivno širenje bagrema (Robinia pseudacacia)
čiju su sadnju potakli poljoprivrednici, koji
su na taj način nastojali barem nekako gospodarski iskoristiti
neobraštene pješčane površine. Bagrem je potisnuo
svu ishodišnu vegetaciju prevladavajuće pionirske
zajednice (Corynephoreto-Festucetum vagina-
tae croaticum Sokl. 1941), a s njom i preostale dijelove
populacije crnkaste sase. Još ranih šezdesetih godina na
malim plješinama gdje bagrem još nije dospio, mogao
sam na nekoliko mjesta između Kalinovca i Podravskih
Sesveta naći male oaze crnkaste sase s 50 do 100 primjeraka,
ali je i ona ubrzo na tim staništima nestala.


Slika 2. Populacija crnkaste sase kod Marčana u
Hrvatskom zagorju


Značajna populacija crnkaste sase u neposrednoj
blizini Kalinovca, u smjeru Crnih jarki, nestala je prije
petnaestak godina radi odlaganja smeća upravo na tom
dijelu pješčanih površina.


Na kraju, možemo s velikom sigurnošću ustvrditi
kako crnkaste sase u Podravini, tj. na podravskim
pijescima više nema. Još prije nje, s tih staništa nestalo
je i pjeskovitog smilja (Helicrhysum arenarium) te još
nekoliko drugih psamofilnih vrsta. Niti vlastiti
pokušaji reintrodukcije na plohu botaničkog rezervata
te, koliko mi je poznato, i nastojanja stručnjaka Šumarskog
fakulteta koji su je u svom Botaničkom vrtu u
Zagrebu razmnožili i dio prenijeli na Đurđevačke
pijeske (T r i n a j s t i ć , 1994), nisu urodili plodom.


Prije desetak godina, u Istri u okolici Marčane
(K r a n j č e v, 1997), otkrivena je velika populacija
biljke koja po svim morfološko-anatomskim karakteristikama
odgovara crnkastoj sasi, iako neki botaničari
to i danas opovrgavaju. Moj nalaz kada je riječ o Istri,
potvrđen je i naknadnim nalaženjem 2005. godine istih
biljaka na nekoliko mjesta u okolici Žminja te na vršnom
grebenu Žbevnice na Ćićariji (Š i n c e k , 2005).


Uz to, najprije 1999., a onda i 2005., crnkasta sasa
otkrivena je na Vukovoju na Ravnoj gori, na Šegulovom
Bregu iznad Marčana u Hrvatskom zagorju (Š i n cek,
Kranjčev, 2005) te na Furkovom Bregu iznad
Donje Voće (Šincek, 2005), također u Hrvatskom
zagorju.


Isto tako, više odvojenih populacija crnkaste sase
otkriveno je u Žumberku (F o r e n b a c h e r, 1995., Vr b
e k , 2001) u okolici naselja Tomaševci, Osunja i Kumičevac.


Na svim spomenutim lokalitetima biljke cvatu od
kraja mjeseca ožujka do početka svibnja. U Hrvatskom
zagorju, u Istri, ali i na području Samoborskog gorja i
Žumberka, treba očekivati nove nalaze.


Tako smo crnkastu sasu ponovno ustanovili u hrvatskoj
flori. Međutim, svi ti novi nalazi odlikuju se
nekim posebnostima. Sasa na svim lokalitetima raste
na travnjacima, odnosno livadama. Tamo gdje se kosidba
obavlja redovito barem jednom godišnje, biljke
se normalno razvijaju i ponegdje grade brojne populacije.
No, svuda gdje je košnja prestala, sasa znatno
smanjuje brojnost populacija i rapidno nestaje, što je
posebice dobro vidljivo na području Žumberka u okolici
naselja Tomaševci.


Dok smo crnkastu sasu na podravskim pijescima
poznavali kao tipičnu biljku pješčarku dobro prilagođenu
životu na tlu u kojem prevladava silicijev dioksid ili
kremen, biljka ni na jednom novom staništu ne živi na
pjeskovitom tlu. Tla, doduše, na nekim staništima imaju
veće ili manje količine pjeskovitih čestica, ali svuda se
razvijaju na vapnenačkoj podlozi, ponegdje na plitkim
gotovo skeletnim vapnenačkim tlima, kao što je djelomično
slučaj u Istri te na obroncima Vukovoja. Staništa
su uvijek južne ekspozicije, gola, neobrasla višim raslinjem,
što biljci osigurava dostatne količine svjetlosne
energije. Čim se pojavi visoko raslinje koje zapusti čovjek,
sasa se povlači, a samo iznimno opstoji u polusje-


Slika 3. Stanište crnkaste sase u Marčanu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 55     <-- 55 -->        PDF

novitim rubnim šikarom obraslim staništima. Sve to govori
o širokoj mogućnosti prilagođavanja ove biljke u
odnosu na nekolicinu ekoloških čimbenika.


Najveću koncentraciju biljaka nalazimo danas na
Šegulovom Bregu uz rub naselja Marčan (blizu Vinice)
u Hrvatskom zagorju. Tu na površini jedva stotinjak m2
raste oko 200 biljaka koje su 1. travnja 2005. bile u početku
cvatnje. Biljke rastu na livadi južne ekspozicije,
blagog nagiba, na dubokom ilovasto humoznom tlu.
Na tom privatnom posjedu vlasnik je nedavno posadio
veći broj stabalaca smreka, a od ranije tu je i jedan oveći
orah. Livadna površina s crnkastom sasom redovito
se kosi, ali posađeno drveće za koju godinu otežat će
uvjete rasta sasi, a ako takve okolnosti duže potraju,
biljka će potpuno nestati.


Nalazište na obroncima Vukovoja na Ravnoj gori
jedno je od najbogatijih crnkastom sasom. Međutim, na
privatnom zemljištu otvorenom prema jugu, posađen je
nasad bijelog bora, koji ako potraje, ubrzo će potisnuti
ovo naselje sase. Kao i na ostalim nalazištima, tako i
ovdje, trebalo bi ukloniti posađene biljke te travnati pokrov
barem jednom godišnje redovito, trajno, kositi.


Na dijelu ovog lokaliteta kod Vukovoja prije deset
godina postojala je znatna populacija na zapuštenom
dijelu travnjaka uz poljski put. Ona je danas potpuno
nestala, jer je stanište prekriveno grmolikom vegetacijom.
Isto tako, prije desetak godina, na starom kamenom
zidu koji okružuje crkvu Sv. Vuka, moglo se nabrojati
nekoliko velikih busena crnkaste sase koja je
rasla na kamenoj podlozi na kruništu zida skoro bez
rahlog tla. Kad su prije nekoliko godina ljudi obnavljali
crkvu i zid oko nje, nisu smatrali potrebnim i vrijednim
sačuvati barem nekoliko metara tog zida u izvornom
obliku te tako sačuvati ovu prirodnu rijetkost hrvatske
flore i još rjeđe njezino stanište. Takav postupak
objašnjavam i kao posljedicu potpunog nemara i nerada
nadležnih institucija i plaćenih pojedinaca, koji sve
do danas nisu učinili sve što je potrebno za trajnu i djelatnu
zaštitu crnkaste sase na lokalitetu Vukovoju u
Ravnoj gori. U predvorju crkve, na zelenoj tratini kuda
prolaze vjernici, danas žive tek 2–3 kržljava primjerka
izložena stalnom gaženju.


Zanimljivo je naglasiti kako mala populacija crnkaste
sase raste u naselju Pintarići, oko 400–500 m južno
od crkve Sv. Vuka, na blago nagnutoj površini unutar
jednog šljivika uz istoimeno naselje.


Ako želimo sačuvati ovu značajnu biljku hrvatske
flore, treba poduzeti konkretne i hitne mjere zaštite.
Zaštite, ponajprije njezinih staništa, ali i biljku treba zaštititi
Zakonom o zaštiti prirode na svim do sada poznatim
nalazištima. Inertnošću, a rekao bih i nesposobno


šću i nemarom nadležnih na nacionalnoj i regionalnoj
razini, to do danas nije učinjeno. Uradili smo tek to da je
u nacionalnoj strategiji zaštite i prioriteta zaštite, uvršteno
na prvom mjestu zaštita preostalih površina Kloštarskih
pijesaka, što je ostalo mrtvo slovo na papiru, a
već su prošle 3–4 godine da baš ništa nije učinjeno, osim
da se i dalje uništava to stanište kod Kloštra Podravskog
te ostala flora i fauna. I nikome ništa!


U novoj Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske
(N i k o l i ć , To p i ć , 2005) i dalje prepisujemo već
davno zastarjele i nevažeće podatke o ovoj biljci i njezinom
prvom nalazištu u Podravini. Učinkovitost poduzetih
radnji s ciljem zaštite takva je da se dovodi u
pitanje postojanje nadležnih organa na razini Ministarstva,
kao i postojanja Javnih ustanova u odgovarajućim
županijama.


U aktivne i konkretne mjere zaštite koje bi se trebale
propisati i provoditi na nacionalnoj i regionalnoj
razini, na razini Javnih ustanova odgovarajućih županija,
treba u sporazumu s vlasnicima zemljišta osigurati
redovitu košnju livada jednom godišnje, a vađenjem
posađenog drvenastog raslinja osigurati normalne
uvjete za razvoj.


Također smatram kako bi se još jednom trebalo pokušati
s vegetativnim, pa i generativnim razmnožavanjem
crnkaste sase u kontroliranim uvjetima, te rasadni
materijal kasnije prenijeti na neke od ishodišnih površina
na pijescima kod Đurđevca i Kalinovca. Isto tako
treba zabraniti branje i iskapanje biljaka ne samo na području
današnjeg Botaničkog rezervata Đurđevački
pijesci. Sve ovo trebalo bi primijeniti osobito na dva lokaliteta
crnkaste sase: kod onog na Vukovoju u Ravnoj
gori, te kod onog u Marčanu u blizini Vinice. Jedino na
taj način steći će se uvjeti za trajno održavanje populacija
ove ugrožene i ugledne biljke hrvatske flore.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.