DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 23     <-- 23 -->        PDF

L. Štilinović: ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE – UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
nijeg pada koncentracije kisika u Dunavskoj vodi. Iz njem toku (slika 1.) Dakle, unatoč znatne razine BPK
podataka nadzora (Bucharest Convention – Task Force opterećenja voda rijeka Save i Drave, one ustvari pofor
the Programme, 1994) jasno se vidi da je niža razi- boljšavaju nadolazeću vodu Dunava.
na BPK u nizvodnim dijelovima Dunava nego u gor-


Slika l. BPK (BOD) koncentracija u nekim pritocima Dunava na utoku u Dunav i u Dunavu
Figure 1 BOD (BPK) concentration in some of the tributaries and the Danube in confluence


with the tributaries


Tijekom našeg jednogodišnjeg kompleksnog simultanog
istraživanja, toksikološkim, hidrokemijskim, i
saprobiološkim analizama voda Save sa 37 različitih
mjerenja, pokazalo se da su test inhibicije rasta bakterija
i Alium test vrlo pouzdani pokazatelji kontaminacije
voda (N. J u r i ć : 1996). Rezultati tih analiza korespondiraju
sa 22 “vruće točke” koje je Republika Hrvatska
navela u Strateškom planu za Dunavski bazen (Strategic
Action Plan for the Danube River Basin, 1994).
Kontaminacija na mjestima “vrućih točaka” je većinom
zbog komunalnog i tehnološkog otpada i otpada
od petrokemijske i industrije umjetnih gnojiva. Rezultati
tih analiza u skladu su sa 22 “vruće točke” koje je
Hrvatska iskazala u Strateškom akcijskom planu za
Dunavski bazen (Task Force for the program 1994).
Onečišćenja na “vrućim točkama” uglavnom su uslijed
komunalnog i tehnološkog otpada i otpada iz petrokemijske
i industrije umjetnih gnojiva.


Analitički rezultati dobiveni nadzorom kvalitete
vode za piće pokazali su da oko 10 % uzoraka vode za
piće iz javnog sustava za opskrbu vodom ne zadovoljava
kemijske i biološke standarde, ali kavaliteta vode za
piće iz individualnih bunara je nezadovoljavajuća u
više od 50 % uzoraka (Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Izvješća 1993, 1994, 1995). Prema statitičkim podacima
u području Dunavskog sliva u Hrvatskoj samo
51,6 % stanovnika koriste vodovod, ostatak koristi
vodu iz vlastitog bunara (Workshop on drinking Water
Related Environmnet Aspects.. 1993). Iz toga odnosa
može se očekivati vrlo velik broj oboljenja od vodom
prenosivih bolesti. Prije oslobođenja 1994. Glina je iskusila
epidemiju hepatitisa A. Identificirano je 509 slučajeva
uz pomoć dijagnostičke opreme iz Svjetske
zdravstvene organizacije (WHO, Regional Office for
Europe, Zagreb 1995). Hepatitis je bolest koja se širi u
lošim zdravstvenim uvjetima i poglavito lošom kvali