DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 21     <-- 21 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 3–4, CXXIX (2005), 151-155
UDK 630* 628.19 + 614.7


ONEČIŠĆENOST VODA SAVE I DRAVE –


UZROCI I ZDRAVSTVENE POSLJEDICE


CONTAMINATION OF THE SAVA AND DRAVA RIVERS
CAUSES AND HEALTH CONSEQUENCES


Luka ŠTILINOVIĆ*


SAŽETAK: Izraz “Environmental Health”, u nas preveden kao “zdravstvena
ekologija”, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji uključuje i
neposredne patološke učinke kemikalija, zračenja i nekih bioloških čimbenika
i često posredne učinke na zdravlje i blagostanje, široko uzeto prirodu, psihologiju,
socijalno i estetsko okružje u kojemu su uključene opskrba vodom i
sanitacija. Zdravlje nije samo odsutnost bolesti, nego je blagostanje i kakvoća
života jednako važna. Odnos kakvoće pitke vode i bolesti i smrti uzrokovanih
pijenjem vode, mora biti načinjena analizom zdravlja i voda za piće uz
pomoć zdravstvene statistike.


Najvažniji izravni ekološki-zdravstveni problemi u slivu Dunava su: a) bolesti
uzrokovane bakterijama i virusima u vodi za piće koje se češće događaju
u većini zemalja u Dunavskom području nego u drugim zapadnoeuropskim
zemljama, b) methemoglobinemia koja se nađe ponajprije u seoskim područjima
mnogih podunavskih zemalja i c) izgrađenost vodoopskrbne mreže u
seoskim područjima vrlo je slaba u mnogim podunavskim državama; oslanjanje
na plitke podzemne vode ili površinske vode predstavlja ozbiljan zdravstveni
rizik u tim krajevima. Rijeka Sava u svom slivu obuhvaća 25 100 km2, a
Drava, uključujući neposredni dio Dunava, obuhvaća 9 660 km2. Iz javnih kanalizacijskih
sustava u rijeku Dravu godišnje se izliva 53.6 milijuna m3 otpadnih
voda, a u rijeku Savu 146 milijuna m3. Hrvatska je u Strateškom akcijskom
planu za Dunavski sliv navela 22 “vruće točke”, uglavnom zbog gradskih
otpadnih voda te voda iz petrokemijske i industrije umjetnih gnojiva.
Različita gledišta onečišćenja voda za piće, podzemnih voda, zemljišta i sedimenata
u Savi i Dravi, istraživali su od brojni hrvatski znanstvenici. Prema
rezultatima, organske tvari stvaraju glavni problem onečišćenja, ali se onečišćenje
teškim metalima, pesticidima i polikloriranim ugljikovodicima ne
smije podcijeniti. Potencijalna mogućnost onečišćenja voda za piće može
izazvati neželjene učinke na zdravlje, itekako dramatično kao što je bilo u vrijeme
Domovinskog rata.


K l j u č n e r i j e č i : onečišćenje voda, zdravlje


UVOD – Introduction
Onečišćenje voda i zdravstvene posljedice vrlo su jene odnose. Potencijal okoliša da može imati neželjekomplicirani
problemi. Unatoč brojnih istraživanja, ne posljedice na zdravlje odavno je prepoznat. Temeljčesto
su ista nedovoljna da procijene te multifaktori- no očitovanje Svjetske zdravstvene organizacije o
zdravlju “Dobro zdravlje i blagostanje, zahtijeva čist i
harmoničan okoliš u kojemu fizičke, fiziološke, soci


*
Dr. sc. Luka Štilinović, Veleučilište u Karlovcu, Odjel lovstva
i zaštite prirode, Ivana Meštrovića 10. jalne i estetske vrijednosti zajedno daju vrijednost”.