DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


JOŠ O KANALU DUNAV SAVA


Na ponovno pisanje o kanalu Dunav-Sava (DS) potaknulo nas je predavanje dr. sc. Olega
A n t o n i ć a , dipl. ing. šumarstva o šumarskim istraživanjima u utjecanom području kanala, koja
je obavio OIKON d.o.o. institut za primjenjenu ekologiju. Predavanje je obavljeno u organizaciji
spomenutoga OIKONA, zatim Hrvatskoga društva za odvodnju i navodnjavanje Zagreb i Vodoprivredno-
projektnoga biroa. Predavanje je održano 20 travnja 2005. godine, a iz Hrvatskoga
šumarskog društva nazočili su dr. sc. Igor A n i ć i dr. sc. Ivica Ti k v i ć , koji su ujedno zastupali
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


O kanalu DS pisalo se u našem časopisu u više navrata. To su napisi: “O utjecaju kanala
Dunav-Sava na šumske ekosustave, P r p i ć , S e l e t k o v i ć , Ti k v i ć , Šum. list 11–12/1997.
(skraćena studija o utjecaju na okliš), Riječ glavnog urednika: “Jesu li šumarski stavovi prilikom
investicijskoga zahvaćanja u prostoru nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i hidroelektrane
Novo Virje konzervativni?” i Okrugli stol u organizaciji Hrvatskoga šumarskoga društva
Ogranak Vinkovci pod naslovom: “Moguć utjecaj višenamjenskoga kanala Dunav-Sava na šumske
ekosustave”, oba napisa u Šum. list 1–2/1999. te pregledni članak: “Utopijski plan koji guta
sredstva i krajobraz u Hrvatskoj”, S c h n e i d e r-J a c o b y, Šum. list 1–2/2002. Na skupu “Retrospektiva
i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj”, održanoga u Vinkovcima
u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Centra za znanstveni rad u Vinkovcima,
knjiga XV. 2003. i to u izlaganju pod naslovom: “Hidrološki sustav Spačve u odnosu na
uspijevanje hrasta lužnjaka”, P r p i ć i “Spačva – iznimno vrijedno stanište životinjskoga svijeta”,
G r u b e š i ć , T u c a k o v i ć . U svim spomenutim napisima izražena je bojazan o budućem
negativnom utjecaju kanala DS na nizinske šume.


Najvažniji utjecaj na šume koji će imati planirani mastodont vrijedan oko 800 milijuna EUR-a
na utjecanom području, odnosi se na vodu kao ekološki čimbenik opstanka nizinskih šuma. Prema
šumarskim spoznajama posljedice utjecaja kanala DS bilo bi previše ili premalo vode u pojedinim
dijelovima utjecanih šuma. U području gornjega Bosuta veći dio šumskih ekosustava bio bi stalno
pod vodom, dok bi Spačva zbog presjecanja dotoka podzemnih voda trasom kanala došla u još
teže stanje u smislu opskrbe vodom, nego li za neprekinutoga sušnoga razdoblja koje je praktički
trajalo od 1983–1993. godine. Spomenuto se odrazilo na znatno sušenje hrasta lužnjaka.


Studija o utjecaju na okoliš kanala DS iz 1987. godine, upozorila je na potrebu kompleksnih
ekosustavnih istraživanja uz pridržavanje načela uzgajanja, zaštite i biometrike tijekom planiranja
pokusa. Zbog goleme ekološke, bioraznolikosne, genetske, prirodozaštitarske i gospodarske
vrijednosti Spačve, najveće cjelovite europske šume hrasta lužnjaka (K l e p a c , 2000) tu nema
mjesta ishitrenim odlukama. O sudbini nizinskih šuma Spačvanskoga bazena u odnosu na kanal
DS, potrebno je još dugo i temeljito raspravljati. Predlaže se da OIKON na stručnoj tribini u
Hrvatskome šumarskom društvu iznese svoju Studiju o utjecaju kanala DS na šume, kako bi se taj
problem raspravio u širem šumarskom krugu.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Šumarica (Anemone nemorosa) navješćuje proljeće
Wood anemone (Anemone nemorosa) anounces spring in the forest
(Foto: B. Hrašovec)


Naklada 1700 primjeraka