DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2005 str. 109     <-- 109 -->        PDF

vatske šume već dobrano rade na organizaciji korište-predstavljanju monografije “Šume i šumarstvo sjevernja
biomase u energetske svrhe, pa su tako njihovi noga Velebita” te otvaranju Šumarskog muzeja. J.
predstavnici sudjelovali i na međunarodnoj konferenDundović
podsjeća nazočne na današnje predstavljanje
ciji o korištenju biomase. Tu je kako kaže J. Dundović knjige-udžbenika “Golosjemenjače”, autora pok. akadonešena
i Deklaracija, kojom bi se Vlade 35 zemalja demika Mirka Vidakovića i izv. prof. dr. Sc. Josipa Frasudionika
ove konferecije, poticale da u svoje planove njića, koje će se održati iza ove sjednice u prostorijama
dobivanja energije značajnije uključe biomasu kao naj-HŠD-a, te svima podjeljuje po primjerak knjige. S.
čišći energent. Nakon osnivanja Sekcije, bilo bi dobro Matić predlaže nazočnima, da po mogućnosti nazoče i
tu Deklaraciju uputiti Predsjedniku RH, Vladi i Hrvatpredstavljanju
knjige autora akademika Dušana
skom saboru. Hrvatske šume d.o.o. mogu većim uzgojKlepca
“Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrnim
zahvatima, koji su limitirani troškovima te boljim vatskoj – Spačva”, prevedene na njemački jezik, koje
korišćenjenjem raspoložive drvne mase do 2010. god. će se održati 29. ožujka 2005. god. u Hrvatskom noviosigurati
oko 1 mil. tona biomase. narskom društvu.


Ad 7. J. Vukelić predlaže da svi članovi Upravnog i
Nadzornog odbora budu nazočni u lipnju u Krasnu na


Zapisnik sastavio Predsjednik HŠD-a:
tajnik HŠD-a: Akademik Slavko Matić, v.r.
Hranislav Jakovac, dipl. ing.


PRETPLATAZAŠUMARSKI LIST U 2005. GODINI:


– za zaposlene članove 120 kn
– za studente, đake i umirovljenike 30 kn
– za poduzeća 500 kn
ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
Zagreb, Trg Mažuranića 11
Žiro račun br: 2360000-1101232768


PRETPLATAZAINOZEMSTVO 95 $
DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 70313-280-3206475
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO, Zagreb
ZAGREBAČKABANKAZagreb
(Telex ZABA 21-211 Swift ZABA HR XX)


Uredništvo