DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Ballian: VARIJABILNOST MIKROSATELITNE DNK U POPULACIJAMA DIVLJE TREŠNJE .. Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 649-654
Za PCR djelovanje učinjen je
reakcijski volumen od 20ul za par
Tablica 2. PCR procedura
Table 2 PCR procedure
početnica i prikazan u tablici 3, a
procedura je trajala kao što je priVrsta
temperature
Type of the temperature
Temperatura
Temperature
Vrijeme
Time
Broj krugova
No. of circles
kazano u tablici 2. početna temperatura 94 °C 2 min
Nakon zavšene PCR procedure,
razdvajanje PCR produkta izvršeno
je elektroforezom na 1,5 %
agarnom gelu (Ultra pure DNA
grade agarose - Bio Rad). Kako se
temperatura denaturacije
temperatura hibridizacije
temperatura elongacija
završna temperatura
temperatura čekanja
94 °C
55 °C
72 °C
72°C
4°C
1 min
1 min
1 min
8 min
-
35
35
35
radi o specifičnim početnicama,


nije bilo potrebe da se radi na poliakridamidnom gelu, Nakon elektroforeze bojenje gela izvršeno je ethi


nego su vrpce izbrajane na agarnom gelu. Vrijeme podium
bromideu koncentracije od 1 ug/ml, u trajanju od
trebno za rad elektroforeze bilo je u zavisnosti od veli20
minuta. Potom je izvršeno snimanje gela i izbrajane
čine gela, i kretalo se oko jednog sata pri istosmjernoj vrpci.
struji od 50 ili 100V.


Tablica 3. PCR standardni protokol


Table 3 PCR standard protocol


Protokol za broj uzoraka 1 7 11 15 19 21
Broj analiza 1 6 10 13 18 20
u ul U jLll u ul u ul U jLll U jLll
H20 9,92 69,44 109,12 148,80 188,48 208,32
10 x Buffer 2,00 14,00 22,00 30,00 38,00 42,00
lOxdNTP´s 2,00 14,00 22,00 30,00 38,00 42,00
Početnica 1 1,00 7,00 11,00 15,00 19,00 21,00
Početnica 2 1,00 7,00 11,00 15,00 19,00 21,00
Taq 0,08 0,56 0,88 1,20 1,52 1,68
Otopina DNA 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Ukupno 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA


Istraživanja su pokazala da od četiri para početnica monomorfizam, iako je registrirana u ranijim istraživakoji
su korišteni u ovim istraživanjima samo jedan par njima, ali na drugim vrstama iz roda Prunus (P persica
pokazuje polimorfizam (Tab. 4.). U drugih parova poL.)(
Ciprian i i sur. 1999).
četnica nije registrirana varijabilnost, jer su pokazali


Tablica 4. Frekvencije alela i heterozigotnost.kod svih uzoraka.


Table 4 Frequency of the alels and heterozygosity in all samples


Početnice
Primers 1
Aleli (bp)
Alleles (bp)
2
Heterozigoti
Heterozygoty
Vrpce
Band
Broj analiza
No. ofanalisys
UDP96-003 bp.149
1.00
0
0 Nema polimorfizma Jednostruka 70
UDP96-018 bp.240
1,00
0
0 Nema polimorfizma Jednostruka 70
UDP97-402 bp.139
0,57
bp.151
0,43 0,49 Dvostruka 126
UDP98-407 bp.136
1,00
0
0 Nema polimorfizma Jednostruk 70


bp. - parova baza


Iz tih je razloga u ovom istraživanju varijabilnosti dobila očekivana heterozigotnost. Prosječna heterozi-
DNK korištena početnica UDP 97-402, kod koje se gotnost za sve populacije iznosi 0,49 (Tab. 4.). Najveću
651