DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Ballian: VARIJABILNOST MIKROSATELITNE DNK U POPULACIJAMA DIVLJE TREŠNJE , Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 649-654
MATERIJAL I METODA RADA


Tijekom 1999. godine sakupljeno je sjeme divlje
trešnje iz tri populacije na području središnje Bosne.
Populacije se nalaze u različitim ekološkim nišama, a
udaljene su jedna od druge 30 km. Sjeme je sakupljeno
sa 69 stabala (populacija Mrkoviči 31 stablo, Ilijaš 15,
Kakanj 23), a za kontrolu je korišteno sjeme ubrano s
jednog stabla domaće trešnje, poznate autohtone sorte
"Alica". Inače, ova je sorta najviše zastupljena u voćnjacima
gornjeg i srednjeg toka rijeke Bosne, gdje je i
sabiran materijal za istraživanje. Fenologija cvjetanja
kultivara poklapa se sa cvjetanjem divlje trešnje, kao i
vrijeme sazrijevanja plodova. Za ekstrakciju DNK korišten
je embrij koji je izvađena iz sjemena mehaničkim
putem. Njegova veličina i masa zavisila je od veličine
sjemena, a masa se kretala oko 0,0005 g kod divlje
trešnje, do 0,0008 g kod domaće trešnje.


Za proučavanje unutarpopulacijske varijabilnosti
slučajnim izborom uzeta su tri stabla iz populacije Mr


Izolacija genomske DNK


Izolacija je izvršena za genomsku (cjelokupnu staničnu)
DNK (Rogers 1997). Mala veličina embriona
otežavala je ekstrakciju, ali je metoda uspješno prilagođena
količini embriona u prvim etapama izolacije na
način kako slijedi.


Embrioni su držani u tubama na temperaturi od
-70 °C, najmanje 24 sata. Po njihovom vađenju iz frižidera,
odmah je vršena maceracija specijalno konstru


PCR-procedura i elektroforetska analiza


Korištene su početnice sa 18-22 baze, proizvođača
"Genosys biotechnologies - Cambridge (UK)" (Tab.
1.). Unatoč različitim temperaturama nalijeganja (TA)


koviči, sa po osam sjemenki (ukupno 24 ekstrakcije),
dva stabla iz populacije Ilijaš (16 ekstrakcija) i dva stabla
iz populacije Kakanj (16 ekstrakcija). Također je
rađena ekstrakcija i za domaću trešnju sorte "Alica"
koja je služila kao kontrola, jer je najčešća u području
istraživanih populacija (osam ekstrakcija). Za istraživanje
međupopulacijske varijabilnosti slučajnim je izborom
uzet po jedan embrion od svakog stabla, na
kojem je izvršena ekstrakcija (70 ekstrakcija). Po završenoj
ekstrakciji za preparate je primijenjena standardna
je PCR procedura, a potom analiza na gelu.


Varijabilnost između stabala i populacija procijenjena
je uz primjenu X2-testa, testiranjem dobivenih
distribucija u populacijama. Primjenom Hardy-Wainbergovog
zakona izračunat je broj heterozigota u populacijama
za sve tri populacije.


iranom alatkom, uz dodavanje 2 x CTAB buffera (2 %
CTAB, 100 mM Tris, 20 mM EDTA, 1,4 M NaCl) u
prilagođenoj količini od 50 ul, što se pokazalo sasvim
dovoljnim za veličinu embriona. Sva daljnja procedura
odvijala se uz manje preinake Rogersovo g (1997)
protokola, prema količini materijala koji je služio za
ekstrakciju. Modifikacija je rezultirala dovoljnom količinom
DNK na kraju procesa izolacije genomske DNK.


u istraživanju je za sve početnice uspješno korištena


TA = 58°C.


Tablica 1. Osnovni podaci o parovima početnica (Genosys biotechnologies - Cambridge).


Table 1


Redni broj


No.


1
2
3
4


Basic details of the primers (Genosys biotechnologies -Cambridge).


Početnice


Primers


UDP96-003F
UDP96-003R
UDP96-018F
UDP96-018R
UDP97-402F
UDP97-402R
UDP98-407F
UDP98-407R


Broj baza Sekvenca (5´-3´)
No. of bases Sequence (5´-3´)
20 TTGCTCAAAAGTGTCGTTGC
20 ACACGTAGTGCAACACTGGC
20 TTCTAATCTGGGCTATGGCG
22 GAAGTTCACATTTACGACAGGG
22 TCCCATAACCAAAAAAAACACC
20 TGGAGAAGGGTGGGTACTTG
20 AGCGGCAGGCTAAATATCAA
19 AATCGCCGATCAAAGCAAC
TA*=4(#GiC) + 2(#AiT)


Temperatura
topljenja


Melting
temperature (Tm)
63,9
63,9
63,8
62,2
63,3
63,8
63,4
65,0


Temperatura
nalijeganja


Annealing
temperature (TA)*
58
62
60
64
60
62
58
56


(#G i C) -ukupan broj baza G i C koje se nalaze u početnici
(#A i T) -ukupan broj baza A i T koje se nalaze u početnici